Nieuwsbericht

roken in nederland 2017

Laagopgeleide Nederlander Rookt Dagelijks En Zwaar

Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden worden steeds groter. Laagopgeleiden roken vaker en meer dan hoogopgeleide mensen.

Vandaag, op de Wereld Anti Tabaksdag, publiceerde het CBS samen met het RIVM cijfers over het rookgedrag van Nederlanders.

Het aandeel rokers onder hoogopgeleiden is sinds 1989 bijna gehalveerd. Onder de laagopgeleiden daalde het aantal aanzienlijk minder hard. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden.

Rond 1990 rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. Nu, een kwart eeuw later, gaat het om 28 procent van de laagopgeleiden, 26 procent van de middelbaar opgeleiden en 18 procent van de hoogopgeleiden.

Het aandeel mensen van 25 jaar of ouder dat zegt te roken, daalt al decennia. Het nam af van 38 procent in 1989 naar 24 procent in 2016.

Rokers-van-25-jaar-of-ouder-naar-opleidingsniveau-1989-2015

In 2016 liep het aandeel rokers uiteen van 31 procent van de mensen met het laagste opleidingsniveau (ten hoogste basisonderwijs) tot 13 procent van de mensen met een universitaire opleiding.

Ruim een derde van de 25-plussers heeft eerder wel gerookt, maar is inmiddels gestopt. Dit aandeel ex-rokers verschilt nauwelijks per opleidingsniveau.

Laagopgeleide Nederlander rookt stevig en elke dag

Laagopgeleiden roken niet alleen vaker dan hoogopgeleiden, zij zijn gemiddeld genomen ook de stevigste rokers. Van de laagopgeleide rokers rookt de overgrote meerderheid dagelijks (87 procent).

Bij de rokers met een universitaire opleiding is dat minder dan de helft.
Ook zwaar roken (minstens 20 sigaretten per dag) komt meer voor onder lager opgeleiden. Zeven procent van de laagst opgeleiden is een zware roker, terwijl zwaar roken onder de hoogst opgeleiden nauwelijks voorkomt.

Rookstatus-onder-bevolking-van-25-jaar-of-ouder-naar-opleidingsniveau-2016-17-05-30

Helft hoogopgeleiden heeft nooit gerookt

Het percentage mensen dat nooit heeft gerookt, verschilt daarentegen wel voor de verschillende opleidingsniveaus: meer dan de helft van de hoogst opgeleiden (universitair) heeft nooit gerookt, tegenover ruim een derde van de laagopgeleiden.

Rookgedrag-naar-opleidingsniveau-onder-bevolking-van-25-jaar-of-ouder-2016

Bron: CBS

11
Wat vind jij?

HET GROOTSTE NADEEL VAN ROKEN IS:

Witte tanden SNOW tanden bleken

CBD-olie-druppels-online kopen
Menu
Start chat
1
Hoi! 👋

Heb je een vraag? We zijn het snelst bereikbaar via de app. Stuur gerust een berichtje!