BREAKING: E-sigaret Wordt Geneesmiddel

strengere regels voor e-sigaret

De e-sigaret moet onder de regels voor medicijnen gaan vallen. Dat zijn onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten woensdag 18 december overeengekomen. Nicotine als geneesmiddel – het gaat echt gebeuren.

In de nabije toekomst gelden voor de e-sigaret dezelfde regels als voor medicijnen. Het Europees Parlement en de lidstaten hebben afgesproken dat e-sigaretten nog wel vrij verkocht mogen worden, maar dat er striktere regels gaan gelden.

Sabotage van de e-sigaret

Het is een uitgekookt plan. Door de e-sigaret onder de regelgeving voor geneesmiddelen te laten vallen, krijgt de regering het laatste woord over de e-sigaret. Zonder goedkeuring mag een e-sigaret straks dus niet meer worden verkocht.

Het lanceren van een nieuw geneesmiddel is een proces dat lang duurt en heel veel geld kost. Voor veel aanbieders van e-sigaretten betekent het doorlopen van dit proces dus een regelrechte ondergang. Voor de overheid is het een uitstekende manier om de populaire e-sigaret te saboteren en accijnsinkomsten op tabak veilig te stellen.

Huichelachtig

Ondertussen wordt er huichelachtig beweerd dat de strengere regels toch vooral zijn bedoeld om de e-sigaret onaantrekkelijker te maken voor jongeren. De e-sigaret zou jongeren bovendien aanzetten tot het roken van echte sigaretten.

In werkelijkheid is de e-sigaret niet zozeer een opstapje naar het roken van echte sigaretten, maar voor verstokte rokers juist een geweldige manier om te stoppen met het roken van gewone sigaretten.

Franse artsen: ‘Stop met onzin over e-sigaret’

Eerder deze maand lieten honderd Franse artsen weten dat ze willen dat de e-sigaret als therapie kan worden gebruikt om tabaksconsumptie tegen te gaan. Arts Jean Michel Klein wil dat de onzin die wordt beweerd over de e-sigaret stopt.

‘Als artsen constateren wij dat zieke patiënten veel beter af zijn met elektronische sigaretten.’

Een collega-arts noemde de e-sigaret zelfs een uitvinding die verantwoordelijk zal zijn voor het redden van een recordaantal levens in de 21ste eeuw’. Naar schatting sterven er nu jaarlijks 700.000 personen in de EU aan de gevolgen van roken.

Marcel Göertz, oprichter van Acvoda, het Actiecomité voor Dampers, zei recent in de Volkskrant dat hij het aan banden leggen van de e-sigaret een smerig politiek spelletje vindt waarmee mensenlevens in gevaar worden gebracht.

‘Elk jaar vallen in Nederland 20.000 doden. Als dat er door de e-sigaret nou eens 200 kunnen zijn, dan zou staatssecretaris Van Rijn heel tevreden moeten zijn.’

Ook liet Göertz zich verontwaardigd uit over het RIVM-rapport dat onlangs verscheen over de e-sigaret:

‘Alle grote internationale onderzoeken wijzen uit dat e-sigaretten oneindig veel minder schadelijk zijn dan gewone sigaretten. Het RIVM-rapport bevat grove fouten. Feiten worden welbewust weggelaten. In een sigaret zitten 4.000 stofjes waarvan we niet weten wat die met je doen. Van een e-sigaret weten we precies wat het met je doet. Alleen nog niet op de lange termijn. Wat ons betreft wordt dat onderzocht.’

Reageren op dit artikel? Laat hieronder een bericht achter.

> Meer over de e-sigaret.

Eén gedachte over “BREAKING: E-sigaret Wordt Geneesmiddel”

  1. Als ik het goed begrijp heeft een fabrikant van een e-sigaret straks een vergunning nodig van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) om zijn product op de markt te mogen brengen.

    Het agentschap CBG is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het CBG is medeverantwoordelijk voor de geneesmiddelentoelating in de Europese Unie en eindverantwoordelijk voor de Nederlandse markt.

    http://nl.wikipedia.org/wiki/College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *