Zieke Roker Die Stopt Leeft 5 Jaar Langer

Een roker met een hart- of vaataandoening die stopt met zijn verslaving leeft gemiddeld vijf jaar langer dan wanneer hij doorrookt. De kans op een volgende hart- of vaatziekte wordt gemiddeld met tien jaar uitgesteld.

Dat blijkt uit een promotieonderzoek van arts-onderzoeker Johanneke van den Berg van UMC Utrecht.

Stoppen ook zinvol voor 70-plusser

“Ook op hoge leeftijd heeft stoppen met roken nog altijd zin. Zelfs als je de zeventig gepasseerd bent. Uit het onderzoek blijkt dat ‘doorrokers’ meer last van hun vaten krijgen en ook de kans op een tweede hart- of vaatziekte is significant groter.”

Het effect van stoppen met roken is volgens Van den Berg groter dan preventieve behandelingen zoals het slikken van bloeddruk- of cholesterolverlagende medicijnen.

Onderzoek onder zieke rokers

Van den Berg deed onderzoek onder bijna 5000 patiënten met hart- of vaatziekten. Een derde van hen bleef roken na bijvoorbeeld een eerste hartaanval, herseninfarct of dotterbehandeling.

Van den Berg wil dat er meer voorlichting komt over de gevaren van roken én de gevolgen van overgewicht.

Elk jaar 19.000 doden door roken

Roken is in Nederland een van de belangrijkste doodsoorzaken. Nederland telt ruim 3,5 miljoen rokers en 2 miljoen van hen zullen door roken overlijden. Elk jaar sterven circa 19.000 mensen als gevolg van roken en 20 tot 30 procent van alle kanker wordt veroorzaakt door roken.

In 2014 overleden in Nederland 19.200 mensen van twintig jaar en ouder aan de directe gevolgen van roken. De werkelijke sterfte die gerelateerd is aan roken ligt hoger, omdat het effect van passief roken nog niet is verdisconteerd.

Voordelen stoppen met roken

De voordelen van stoppen met roken merk je al vrij snel nadat je je laatste sigaret hebt uitgedrukt:

  • Na 8 uur is de overmatige koolmonoxide uit je lichaam verdwenen
  • Na 5 dagen is de meeste nicotine uit je lichaam verdwenen
  • Na 1 week merk je dat je geur en smaak verbeteren
  • Na 1 maand is je huid zichtbaar in betere conditie
  • Na 3 maanden begint je longfunctie te verbeteren
  • Na 1 jaar is het risico op hartaandoeningen gehalveerd

Kortom, je hebt alle reden om te stoppen met roken – ongeacht je leeftijd.

Lees ook dit artikel waarin staat dat stoppen met roken op elke leeftijd loont.

Dit Is De Belangrijkste Reden Om Te Stoppen Met Roken…

De gezondheid van de kinderen is voor rokers de belangrijkste reden om te stoppen met roken. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbosinstituut, het CBS en het RIVM. 91 procent van de rokers noemt de gezondheid van de kinderen als reden om te stoppen met roken, direct gevolgd door zorgen over de eigen gezondheid (87 procent).

Wie stopt met roken, stelt de hulp van van familie en vrienden op prijs, maar geeft de voorkeur aan het advies van zorgverleners zoals artsen, verpleegkundigen of psychologen.

Van de rokers die in het jaar voorafgaand aan het onderzoek minimaal één keer contact had met een zorgverlener, kreeg eenderde het advies om te stoppen met roken.

Elektronische sigaret

De rokers die een stopadvies kregen van de zorgverlener, werd in 37 procent van de gevallen geadviseerd een hulpmiddel als een nicotinevervanger of elektronische sigaret te gebruiken, professionele begeleiding te gaan zoeken of online hulpprogramma’s of (mobiele) apps toe te gaan passen.

redenen voor rokers om te stoppen met roken

Longarts Wanda de Kanter van het Antoni van Leeuwenhoek vindt dat zorgverleners nog veel beter moeten letten op het feit of hun cliënten roken of niet.

Rookstoppoli

‘Niet pas op het moment dat rookgerelateerde klachten ontstaan, maar liever veel eerder.’ De longarts vindt dat elk ziekenhuis een rookstoppoli moet krijgen met gekwalificeerde coaches, iets wat nu nog niet het geval is in Nederland.

Bijna een kwart (24 procent) van de Nederlanders zegt (wel eens) te roken. Dat is een lichte daling ten opzichte van 2015. Toen was dat nog 26 procent. Ongeveer een derde van de volwassenen is een ex-roker en het grootste deel (44 procent) van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zegt helemaal nooit te hebben gerookt.

aantal rokers 18 jaar en ouder nederland 2016

13 jaar eerder dood

Ondanks de risico’s van roken, blijft het aantal rokers hoog. Recent onderzoek door het CBS heeft aangetoond dat van de zware rokers een op de vier de 65 jaar niet haalt. Hun levensverwachting is gemiddeld 13 jaar korter dan van nooit-rokers.

De gezondheidswinst van stoppen met roken is aanzienlijk, blijkt uit onderzoek van het CBS en het Trimbos-instituut. Bij vijftigjarige rokers die stoppen, halveert het sterfterisico. Stoppen heeft altijd zin, hoe lang je ook gerookt heb.

Klein deel rokers gebruikt e-sigaret

Ruim driekwart (77 procent) van de rokende volwassenen rookt dagelijks. Zij roken vooral sigaretten uit een pakje (74 procent). 40 procent rookt (ook) shag en 18 procent zelfgemaakte sigaretten. Mannen roker vaker shag, vrouwen vaker sigaretten uit een pakje of zelfgemaakte sigaretten. Een klein deel van de volwassenen (3 procent) had in 2016 wel eens een e-sigaret gebruikt.

Zware Roker Sterft Vaak Vóór 65ste Verjaardag

De zware roker haalt in een kwart van de gevallen de 65 jaar niet. Van de niet-rokers is dit slechts 7 procent. Dat blijkt uit nieuw onderzoek door het CBS en het Trimbos Instituut. Het goede nieuws: stoppen met roken loont – altijd.

Het is het grootste onderzoek naar het verband tussen roken en sterfte dat ooit in Nederland is gedaan. De onderzoekers vroegen tussen 2001 en 2006 circa 40.000 rokers naar hun rookgewoonten. De afgelopen jaren werd gekeken hoeveel van hen waren overleden en wat de doodsoorzaak was.

Zware roker verliest 13 jaar

Van de zware rokers haalt bijna een kwart (23 procent) de 65 jaar niet. Een op de zes matige rokers – minder dan twintig sigaretten per dag – overlijdt voor zijn 65ste levensjaar. Van de lichte rokers – mensen die niet dagelijks roken – is dat 11 procent. Van de niet-rokers sterft 7 procent voor de 65 jaar.

Van zware rokers is de levensverwachting gemiddeld 13 jaar korter dan van mensen die nooit hebben gerookt. Matige rokers verliezen naar schatting 9 levensjaren, lichte rokers 5 jaren.

Sterfte rokers en niet-rokers vanaf 30 jaar

Stoppen met roken loont altijd

Stoppen met roken blijkt op elke leeftijd effect te hebben, zegt onderzoeker Esther Croes van het Trimbos Instituut. Rokers die voor hun 35ste stoppen, hebben een vergelijkbare levensverwachting als mensen die nooit hebben gerookt. Bij rokers die rond hun 50ste stoppen halveert het sterfterisico.

‘Dit betekent niet dat je onbekommerd tot je 35ste kunt roken,’ zegt Croes. ‘Wij weten zeker dat dit gevolgen heeft. Op deze leeftijd is sterfte niet het belangrijkst, maar gaat het eerder over andere effecten op de gezondheid, zoals een verminderde conditie, problemen met hart en bloedvaten, en een hogere kans op infecties of het ontwikkelen van COPD.’

Kanker hoofdoorzaak vroege sterfte

Rokers overleden relatief vaak aan kanker, met name longkanker. Maar ook hart- en vaatziekten en ademhalingsziekten kwamen bij hen vaker voor. Zo overleed naar schatting 11 procent van de zware rokers vóór hun 65ste jaar aan kanker, 5 procent aan longkanker. Aan een hart- of vaatziekte overleed 5 procent. Van de nooit-rokers overleed 3 procent zo jong aan kanker en 1 procent aan een hart- of vaatziekte.

Doodsoorzaken- rokers

Vier op de tien sterfgevallen door tabak

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland in de afgelopen jaren 4 op de 10 overlijdensgevallen onder de 80 jaar zijn veroorzaakt door tabak.

Maar er wordt steeds minder gerookt. Zo’n vijftien jaar geleden stak 10 procent van de Nederlanders iedere dag minstens twintig sigaretten op, tegenwoordig is nog 4 procent een zware roker. Ook het aantal matige rokers is gedaald in deze periode – van 18 naar 14 procent. Het percentage niet-dagelijkse rokers ligt al jaren op 5 à 6 procent.

Percentage rokers Nederland

Stoppoging

Veel rokers willen stoppen. In de periode 2014-2016 deed jaarlijks ruim 1 op de 3 dagelijkse rokers (van alle leeftijden) een serieuze poging. Daaronder wordt verstaan dat iemand ten minste 24 uur niet rookte. Rokers jonger dan 40 jaar deden het vaakst een stoppoging (ruim 40 procent).

Wil je hulp bij stoppen met roken? Meld je aan voor Gratis Stop Support.

Philip Morris Bindt Strijd Aan Tegen Roken

Sigarettenfabrikent Philip Morris doneert bijna 1 miljard dollar aan een eigen stichting die roken wil tegengaan. Een voormalige functionaris van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat de Foundation for a Smoke-Free World leiden. Twaalf jaar lang zal 80 miljoen dollar per jaar in de stichting worden gestoken.

De stichting gaat onderzoek bekostigen, de impact van rookvrije alternatieven evalueren en de voortgang naar het uitbannen van roken meten. Daarnaast wil de stichting tabaksboeren voorbereiden op een afnemende vraag naar hun product.

Overstappen op iQOS

Philip Morris wil dat rokers overstappen op apparaatjes die tabak niet verbranden. Het bedrijf bracht zelf de iQOS op de markt. De iQOS verhit tabak, maar verbrandt die niet. Inmiddels zijn er naar verluidt al ruim 3 miljoen iQOS-gebruikers.

Met de iQOS heeft Philip Morris grote plannen. Het bedrijf heeft bij de Amerikaanse voedsel- en medicijnenwaakhond FDA een aanvraag ingediend om het apparaatje op de markt te mogen zetten als een product dat de risico’s op aan roken gerelateerde ziektes kan verminderen.

Concurrentie van de e-sigaret

De tabaksreuzen hebben steeds meer concurrentie te duchten van bedrijven die vergelijkbare apparaatjes aanbieden. Het vapen of dampen van een e-sigaret heeft een groot marktaandeel veroverd en wordt als minder slecht voor de gezondheid beschouwd. Bovendien levert de e-sigaret minder overlast op voor de omgeving van de roker.

Longfonds: ‘Verbied Roken Op Ligweide Zwembad’

Als het aan het Longfonds ligt, worden buitenzwembaden rookvrij. In de meeste zwembaden is roken op de ligweide op dit moment gewoon toegestaan. Juist daar zou een rookverbod moeten gelden, pleit het Longfonds, omdat er veel kinderen spelen.

KWF Kankerbestrijding peilde de mening van Nederlanders over dit onderwerp. Bijna de helft van de ondervraagden pleit ook voor een rookvrije speel- en ligweide bij het zwembad. In 2009 was minder dan een kwart deze mening toegedaan.

Zien roken, doet roken

“We zijn blij dat er steeds meer steun komt om dit soort omgevingen rookvrij te maken,” zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds. “De longen van jonge kinderen zijn kwetsbaar en volop in ontwikkeling. Naast peuken op de grond zijn de risico’s vooral meeroken en voorbeeldgedrag: zien roken, doet roken.”

Een paar zwembaden hebben inmiddels zelf besloten om maatregelen tegen het roken te nemen. Zo mag in het Twentebad in Hengelo alleen nog op het achterste gedeelte van de ligweide worden gerookt. En die rookzone zal de komende jaren steeds kleiner worden. Ook De Houtvaart in Haarlem is grotendeels rookvrij.

Rookvrije zone

Het Longfonds roept andere zwembaden op deze voorbeelden te volgen. Om ze te helpen is er een stappenplan, met daarin tips hoe een zwembad zoiets kan aanpakken. Ook heeft het fonds borden beschikbaar om aan te geven dat het een rookvrije zone is. Dat maakt het makkelijker voor medewerkers van een bad om mensen aan te spreken die toch een sigaret opsteken.

Roken in de open lucht wordt steeds verder aan banden gelegd. Eerder dit jaar besloten elf attractieparken in Nederland dat roken in de wachtrij voor een attractie niet meer mag. Ook dat besluit is genomen om jonge bezoekers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van sigarettenrook.

Verder geldt steeds vaker een rookverbod in speeltuinen, stadions en langs de velden van sportclubs.

Bron: NOS

Onderzoek: Dit Is De Beste Manier Om Te Stoppen Met Roken

Wie wil stoppen met roken, vraagt zich vaak af wat de beste manier is om dat te doen. Rokers twijfelen meestal tussen abrupt stoppen met roken of langzaam afbouwen. Maar wat werkt nu het beste?

De Universiteit van Oxford onderzocht welke methode de beste slagingskans opleverde. “Veel mensen denken dat het logischer is om eerst te minderen met roken voordat je volledig stopt,” aldus onderzoeksleidster Nicola Lindson-Halwey. Maar is dat wel zo?

Circa 700 rokers die wilden stoppen met roken werden in twee groepen verdeeld. De helft werd gevraagd om gedurende twee weken te minderen en daarna te stoppen. De andere groep rookte gedurende twee weken door en stopte daarna abrupt met roken.

Nicotinepleisters en nicotinekauwgom

Beide groepen kregen gedragstherapie en andere hulpmiddelen ter beschikking, zoals nicotinepleisters en nicotinekauwgom.

De onderzoekers keken vervolgens hoe beide groepen het deden 4 weken en 6 maanden na het onderzoek. Wat bleek, de mensen die abrupt waren gestopt met roken deden het beter. Na vier weken was bijna de helft van hen (49 procent) nog steeds gestopt met roken. In de andere groep was dit nog 39 procent.

Na 6 maanden hield nog 22 procent van de abrupt gestopten het vol tegenover 15 procent van de rokers die geleidelijk had afgebouwd.

Rokers stoppen desgevraagd liever geleidelijk met roken, maar dit onderzoek laat zien dat abrupt stoppen met roken een betere methode is met minder kans op terugval. In het onderzoek werden geen andere hulpmiddelen, zoals e-sigaretten, meegenomen.

Lees het hele onderzoek >

Kinderen Willen Rookvrije Sportvereniging

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub. Een overgrote meerderheid (90%) van de kinderen vindt dat hun sportvereniging rookvrij moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting.

In werkelijkheid mag op de meeste sportverenigingen nog steeds worden gerookt. De Hartstichting wil daar verandering in brengen en spant zich in om meer sportverenigingen rookvrij te maken.

De Hartstichting deed onderzoek onder kinderen van 8-12 jaar over roken langs de lijn. Ruim 1000 kinderen deden mee aan dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • 71% ziet mensen roken op de sportclub
  • 17% ziet ook trainers roken
  • 86% stoort zich aan roken op de club
  • kinderen van rokende ouders zijn veel milder over roken langs de lijn

Kopieergedrag

Kinderen kopiëren gedrag graag. Onderzoeken tonen aan dat dat ook een belangrijke reden is om te beginnen met roken. Kopieergedrag uit zich vaak rondom het sportveld. Juist daar moet je dus het goede voorbeeld geven, vindt de Hartstichting.

Sociale omgeving grote invloed

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de sociale omgeving zeer bepalend is voor het beginnen met roken. Zo concludeerde het Trimbos-instituut in recent onderzoek (februari 2017) dat het zien roken van anderen, kinderen kan stimuleren om zelf te gaan roken. Invloeden als sociale omgeving, opleiding, cognitie en erfelijkheid zijn medebepalend of een kind gaat roken. En wanneer minimaal één ouder rookt is de kans groter dat hun kinderen ook gaan roken, vergeleken met niet-rokende ouders.

Vergif

Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog bevestigt deze onderzoeksresultaten: “Kinderen leren vooral door naar anderen te kijken en dat gedrag vervolgens na te doen. Zo leren kinderen niet alleen zingen, samenwerken en voetballen, maar ook….. roken.

Dat gedrag is niet van henzelf, maar is gedrag dat ze kopiëren. Van mensen die uitstralen dat het normaal is dat je je eigen lijf langzaam vergiftigt. Dat het normaal is dat je iets in je mond steekt waaraan een op de twee rokers vroegtijdig overlijdt. Elke keer dat een volwassene een sigaret opsteekt, steekt een kind daar ook wat van op. Namelijk dat het normaal is.”

Goede voorbeeld

De Hartstichting roept verenigingen op mee te helpen op weg naar een Rookvrije Generatie en de eerste stap te zetten op weg naar een rookvrij sportterrein. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, hoopt dat steeds meer sportverenigingen het goede voorbeeld geven: “Steeds meer sportclubs realiseren zich dat sport en roken niet samengaan en werken aan een rookvrije omgeving. Daar zijn wij blij om. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen.”

‘Eén Op Tien Doden Door Roken’

Een op de tien doden is het gevolg van de gezondheidsschade die roken veroorzaakt. De helft van de slachtoffers door roken is afkomstig uit China, India, de Verenigde Staten en Rusland.

Dat blijkt uit het Global Burden of Disease-rapport, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Voor het onderzoek werden de rookgewoonten van inwoners uit 195 landen geanalyseerd in de periode 1990 tot 2015.

Elke dag een sigaret

Meer dan een miljard van deze mensen rookte in 2015 dagelijks. Een op de vier mannen rookt dagelijks en een op de twintig vrouwen stak in 2015 elke dag een sigaret op. Dat is wel een vermindering ten opzichte van 1990. Toen rookte nog een op de drie mannen dagelijks en een op de twaalf vrouwen.

Het totale aantal rokers is wel toegenomen. Dat komt doordat ook de populatie de afgelopen 25 jaar is gestegen. Er is ook een toename in het aantal doden ten gevolge van roken. Dat zijn er ruim 6,4 miljoen, een stijging van 4,7 procent.

Maatregelen

De afgelopen 25 jaar hebben diverse landen actie ondernomen om mensen te helpen stoppen met roken. Bekende maatregelen zijn het verhogen van accijns op sigaretten en de invoering van waarschuwingen op pakjes tabak. Ook nationale antirookcampagnes als Stoptober werpen hun voorzichtige vruchten af.

“Ondanks dat de schadelijke gevolgen van tabak al ruim een halve eeuw wereldwijd worden verkondigd, rookt een op de vier personen dagelijks,” zegt hoofdauteur Emmanuele Gakidou. “Roken is nog altijd de op een na grootste risicofactor op een vroegtijdige dood. Er moet meer worden ondernomen om het aantal rokers te verminderen.”

Bron: Nu.nl

26 Waardevolle Tips Om Te Stoppen Met Roken (Van Mensen Die Weten Waar Ze Het Over Hebben)

26 waardevolle tips om te stoppen met roken

BuzzFeed deed een oproep aan volgers: Is het jou gelukt om te stoppen met roken? Deel je geheim! Wat volgde was een stortvloed aan reacties van ex-rokers die vertelden wat hen heeft geholpen om voor eens en voor altijd te stoppen met roken. Hier volgt een compilatie van de lijst met waardevolle bijdragen. Laat het ook jou inspireren om binnenkort jouw laatste sigaret uit te drukken!

1. Gebruik een app

Ik gebruikte de Smoke Free app om gemotiveerd te blijven. De app laat zien hoelang je bent gestopt en hoeveel sigaretten je dus al niet hebt gerookt, hoeveel geld je hebt uitgespaard en welke gezondheidsvoordelen je al ervaart. Ik heb al 1 maand, 25 dagen, 9 uur, 1 minuut en 49 seconden geen sigaret aangeraakt!
– meganb43

2. Stel je eerste sigaret zo lang mogelijk uit

In plaats van een sigaret opsteken zodra ik wakker was, stelde ik mijn eerste sigaret uit tot 10 uur. Na twee maanden lukte het me al om pas na de lunch mijn eerste sigaret te roken. De hunkering naar een sigaret was toen al sterk verminderd. Op een gegeven moment rookte ik mijn eerste peuk pas ’s avonds. Ik ben inmiddels al 10 jaar gestopt met roken!
– kannan7612

3. Maak inzichtelijk hoeveel geld je uitgeeft aan sigaretten

Ik ben gestopt omdat sigaretten zo belachelijk duur zijn tegenwoordig. Waarom zou ik dat geld aan iets doms besteden? Stop het geld dat je uitgeeft aan roken in een spaarpot. Dat kan oplopen tot duizenden euro’s per jaar.
– Kieran Warden, Facebook

4. Doe het voor je toekomstige kinderen

Ik ben gestopt toen ik zwanger werd. Nooit meer een sigaret aangeraakt. Ik wil niet dat mijn kinderen via mij met zo’n ongezonde gewoonte kennismaken.
– Elizabeth Morton, Facebook

5. Ik ben 11 weken geleden gestopt met roken. De reden? Mijn zwangerschap. Blijkbaar is het een stuk makkelijker om te stoppen met roken wanneer niet alleen je eigen leven op het spel staat.
– kelseyr46

6. Doe het voor de mensen die je lief hebben

Ik ontmoette een jongen die ik echt leuk vond en hij had een hekel aan roken. Ik stopte. Voor hem. In september gaan we trouwen. Beste beslissing ooit.
– Sarah Yvette-MacDonald, Facebook

7. Ik rookte 20 jaar. Op de dag dat mijn dochter me vertelde dat ze zwanger was, ben ik gestopt. Ik wilde niet dat mijn dochter en haar ongeboren baby werden blootgesteld aan sigarettenrook. Mijn kleindochter is nu vier en een half jaar oud en ik heb al vijf jaar geen sigaret meer aangeraakt!
– Linda Valdespino, Facebook

8. Mijn tienerdochter en ik keken samen tv. Er was een nieuwsbericht over de schadelijke gevolgen die niet-rokers – met name kinderen – ondervinden als ze samenleven met een roker. Mijn dochter keek me aan met haar prachtige smaragdgroene ogen en vroeg verdrietig: “Is het te laat voor mij, mama?” Ik sprong op en gooide alle asbakken en sigaretten in de prullenbak. De eerste paar weken waren hels, maar telkens als ik dacht aan dat lieve gezichtje sterkte me dat in mijn besluit om nooit meer te roken. Ik ging van twee pakjes per dag naar nul. Dat is nu 22 jaar geleden.
– youngjlude

9. Probeer elektronische sigaretten

Ik ben gestopt me roken met behulp van e-sigaretten. Stukje bij beetje heb ik de hoeveelheid nicotine in de e-liquids verlaagd. Op een dag was ik er klaar mee. Ik heb nog een paar trekjes genomen, maar het is al twee jaar geleden dat ik een echte sigaret heb gerookt. Ook ben ik 30 kilo kwijt.
– France Viau, Facebook

10. Zet verdriet om in iets positiefs

Mijn moeder overleed aan keelkanker. Ik besloot direct te stoppen met roken. Ik gebruikte een paar maanden nicotinepleisters. Daarna snoepjes als vervanger voor de sigaret. Ik heb al meer dan een jaar niet gerookt.
– Danielle Mathews, Facebook

11. De vader van mijn beste vriend kreeg de diagnose longkanker. Binnen twee weken gleed hij in een coma. Ik bezocht hem in het ziekenhuis, een uur voordat hij overleed. Vanaf dat moment was ik klaar met roken.
– Brandy Lynn Grigg, Facebook

12. Ik rookte tien jaar lang een half pakje per dag. Toen mijn moeder (niet-roker) schidlklierkanker kreeg, zag ze eruit zoals de foto’s op sigarettenpakjes. Ik stopte acuut met roken. Dat is nu vier jaar en zeven maanden geleden. Mijn moeder overleed aan kanker, net als haar moeder. Ik wil het mijn lichaam niet te makkelijk maken om mij om zeep te helpen.
– charliedhillon

13. Ruil sigaretten in voor sport

Ik stopte met naar de kroeg gaan, omdat ik wist dat ik de verleiding van het roken dan niet zou kunnen weerstaan. In plaats daarvan besloot ik te gaan hardlopen. Dat doe ik nu al 30 jaar.
– Heather Shearer, Facebook

14. Ik begon met CrossFit. Halverwege mijn training had ik een gierende ademhaling. Het was het me niet meer waard. Ik koos voor de sport.
– Kenna Evans, Facebook

15. Zoek een zelfhulpboek

Ik had vier jaar gerookt en wilde ermee stoppen. Op basis van de aanbevelingen heb ik het boek The Easy Way van Allen Carr gekocht. Zodra ik het opensloeg, ben ik niet meer gestopt met lezen. Vijf uur en zes sigaretten later (ja, ik rookte tijdens het lezen) was mijn behoefte om te roken verdwenen. Dat is nu 8 jaar geleden. Ik geef dit boek aan al mijn vrienden die willen stoppen met roken.
– sophiahickley

16. Blijf bezig

Mijn man en ik gingen op vakantie. We hadden zo’n leuke tijd dat ik letterlijk een week lang nauwelijks aan roken dacht. Toen we thuiskwamen, stak ik weer een sigaret op. Die was zo smerig, dat ik er misselijk van werd. Ik heb al twee jaar niet meer gerookt.
– Melanie Ezzell Westfall, Facebook

17. Omring jezelf met gezonde invloeden

Op social media volg ik mensen die ik bewonder en fitnessmodellen die niet roken. Het inspireerde me. Ik wilde net zo gezond zijn als zij. Het helpt om gezonde, niet-rokende rolmodellen te hebben die je inspireren. Ik heb al tien maanden geen sigaret meer gerookt.
– Caitlin Conway, Facebook

18. Doe het samen

Mijn man en ik zijn samen overgestapt naar de e-sigaret. Langzaam maar zeker hebben we de hoeveelheid nicotine afgebouwd. Het werkte voor ons veel beter dan cold turkey stoppen met roken. De e-sigaret had niet de vieze geur en smaakte beter. Na twee maanden vonden we echte sigaretten walgelijk. In januari hebben we onze e-sigaret voor het laatst gebruikt.
– Micha Elmore, Facebook

19. Kies voor een onconventionele tactiek

Telkens als ik iemand zag roken of trek kreeg in een sigaret, zocht ik via Google naar plaatjes van rokerslongen. Als ik die bekeek, was de trek in een sigaret direct verdwenen. Zo lukte het me om uiteindelijk helemaal te stoppen met roken.
– Samantha Smith, Facebook

20. Ik zou meedoen aan een cross-countryrace. Om fit aan de start te verschijnen, besloot ik te stoppen roken. Om de moeilijke momenten te doorstaan, kocht ik een mondharmonica. Telkens als ik trek kreeg in een sigaret pakte ik mijn mondharmonica en blies er net zo lang op totdat de behoefte was weggeëbd. Ik beleefde de drie langste dagen van mijn leven, maar het werkte.
– raymondk4

21. Ik stelde mijn longen voor als twee grote ballonnen. En telkens als ik een trekje nam van een sigaret werden die twee ballonnen gevuld met rook. Welnu, die rook is giftig en je longen zijn kwetsbaar.
– Irene Marg, Roland, Facebook

22. Telkens als ik een sigaret wilde opsteken, kocht ik een pakje sigaretten en stampte het direct plat. Klinkt maf, maar voor mij werkte het. Elke dag voelde ik mijn verslaving minder worden. Ik had 20 jaar lang anderhalf pakje sigaretten per dag gerookt. Ik ben inmiddels 10 jaar rookvrij.
– michaelr4

23. Bekijk het per dag

Ik moest naar de tandarts voor een aantal tandheelkundige ingrepen. Niet de meest praktische manier om te stoppen met roken, maar na veel pijnmedicatie en drie dagen zonder sigaret dacht ik: eens kijken hoe lang ik dit volhoud. Ik ben inmiddels 134 dagen verder.
– janetm43

24. Luister naar je lichaam

Na elke sigaret die ik had gerookt, voelde ik me misselijk. Mijn lichaam liet me weten dat het genoeg was. Het wilde niet meer. En mijn haar en huid zien er nu ook veel beter uit!
– Matea Plachova, Facebook

25. Ik had 3 kilometer gelopen en beklom daarna een paar trappen. Bekaf kwam ik bovenaan en ging zitten om een sigaret op te steken. Ik dacht dat ik dood ging. Op datzelfde moment besloot ik te stoppen met roken. Ik heb geen sigaret meer aangeraakt.
– Sharon Jackson, Facebook

26. Ik begon 9 jaar geleden met roken Af en toe een sigaretje. Maar al gauw was het een fulltime gewoonte geworden. Twee jaar geleden kreeg ik vreemde pijnscheuten in mijn vingers en benen. Mijn dokter vertelde me dat er sprake was van beginnende zenuwdegeneratie en dat ik leed aan de ziekte van Buerger, een chronische ontsteking van de bloedvaten. Kortom, ik was keihard op weg om mijn ledematen te verliezen als gevolg van roken. Die waarschuwing was hard genoeg om mij op het juiste spoor te zetten. Bovendien herinnerde de voortdurende pijn mij eraan om mijn hunkering naar een sigaret niet te laten winnen van mijn gezondheid. Stoppen met roken kan je aanvankelijk een ongelooflijke rottijd bezorgen, maar onthoud dat de vrijheid en gezondheid die je ervoor terugkrijgt het allemaal dubbel en dwars waard is.
– Kelsey Gene, Facebook

Heb jij ook tips of ervaringen die je hebben geholpen bij het stoppen met roken? Deel ze onderaan dit artikel. Steek andere rokers die dolgraag willen stoppen een hart onder de riem. We zijn benieuwd naar jouw ervaringen!

Merknaam Op Pakje Sigaretten Onder Vuur

pakje-sigaretten-zonder-merk-logo
Ziet een pakje sigaretten er straks zo uit?

Na de recente introductie van horrorplaatjes op pakjes sigaretten is de volgende maatregel alweer in de maak. De kans is namelijk groot dat sigarettenpakjes straks volledig blanco – dus zonder merknaam en logo – in de Nederlandse schappen liggen.

Op de ministeries van Volksgezondheid en Economische Zaken bestuderen ambtenaren de mogelijkheid om verpakkingen minder aantrekkelijk te maken. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door het AD.

De Tweede Kamer heeft gevraagd extra maatregelen te nemen tegen aantrekkelijke sigarettenverpakkingen. De plannen moeten voor 1 oktober gereed zijn. Volgens de ministeries is het zogeheten plain packaging één van de opties die worden bekeken.

Australië al sinds 2012 neutrale pakjes

Het idee van blanco pakjes is afgekeken van Australië, dat de neutrale pakjes in 2012 introduceerde. Het was daarmee het eerste land ter wereld. Ook in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk worden de pakjes blanco.

KWF is blij dat de ministeries nadenken over plain packaging maar benadrukt dat het hier niet zozeer gaat om rokers te laten stoppen. De bedoeling is om jongeren niet te laten beginnen met roken.

Jongeren extra gevoelig voor uitstraling pakjes

Elke dag raken 100 kinderen verslaafd aan tabak. Jongeren zijn extra gevoelig voor de identiteit en uitstraling van producten. Door de huidige verpakking van sigaretten te ontdoen van alle tabaksmarketing (misleidende merksymbolen, -kleuren en andere afbeeldingen) laat je zien dat het niet om een onschuldig product gaat, maar over een product wat 1 op de 2 gebruikers doodt.

KWF hoopt dat in navolging van het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk ook Nederland heel snel deze pakjes invoert, zodat we op termijn minder jongeren hebben die op latere leeftijd overlijden aan de gevolgen van tabak.