Opvallend: Aantal Jongvolwassen Rokers Neemt Niet Af

Het aantal rokers tussen 20 en 24 jaar blijft onverminderd groot. In 2019 rookte bijna een op de drie (31 procent) jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep. Dat is volgens het Trimbos instituut opvallend, omdat het totaal aantal volwassen rokers de afgelopen vijf jaar daalde van 26 procent naar 22 procent.

‘Die 31 procent blijft consistent hoog en daar maak ik me zorgen over,’ zegt Marc Willemsen van Trimbos. ‘Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken, omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer af te komen.’

Gelegenheidsrokers

Binnen de groep 20- tot en met 24-jarigen zijn vooral veel gelegenheidsrokers en relatief weinig jongeren die dagelijks roken. Maar uit de statistieken blijkt dat in de jaren daarna (de leeftijdsgroep 25-29 jaar) meer mensen dagelijks roken. ‘Voordat ze een tabaksverslaving ontwikkelen, is het belangrijk om ze te motiveren te stoppen,’ stelt Willemsen.

Serieuze stoppoging

‘Bijna een op de drie rokers zegt in 2019 een serieuze stoppoging te hebben gedaan. Jongvolwassenen die dat niet doen, vertellen ons dat zij roken denken nodig te hebben om te ontspannen. Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen.’ Daar moet wat hem betreft verder onderzoek naar gedaan worden.
Trimbos in Utrecht is een landelijk instituut dat zich bezighoudt met geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Bron: AD

Eén Op Drie Rokers Overweegt Stoppen Door Corona

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover.

Begin mei hebben bijna 1000 rokers een vragenlijst ingevuld over hun rookgedrag tijdens de coronacrisis. De deelnemers vormen een representatieve steekproef van de rokers in Nederland.

Prijs en gezondheid

Het Trimbos-instituut onderzocht wat de impact is van de coronacrisis op het rookgedrag en de behoefte om te stoppen. Hieruit komt naar voren dat één op de drie rokers door de coronacrisis nadenkt over stoppen met roken. Ook de prijs van sigaretten (61%) en hun eigen gezondheid (71%) zijn redenen om hierover na te denken.

Ongeveer een op de zeven rokers (14%) is – vooral om gezondheidsredenen – minder gaan roken. Ook wordt het alleen thuis zijn of het zien van minder mensen genoemd als reden om minder te roken.

Sommige rokers zijn door de crisis juist meer gaan roken. Dit geldt voor ongeveer een op de vijf rokers (19%). Het gaat vooral om vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn. Zij geven aan hierdoor veel minder gemotiveerd te zijn om te stoppen.

Roker meer kans op ernstige complicaties

Zo’n drie op de tien rokers geven aan bezorgd te zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus en/of dat zij ernstige complicaties kunnen krijgen bij besmetting.

‘Er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben én roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties,’ zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut. ‘Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder ‘reservecapaciteit’ hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.’

Behoefte aan meer informatie

Er is dan ook een aanzienlijke behoefte aan hulp en betrouwbare informatie over stoppen met roken in relatie tot het nieuwe coronavirus. Ruim een op de vier (27%) van de respondenten geeft aan meer informatie te willen van de overheid over de gevaren van het nieuwe coronavirus voor rokers. Een derde van de rokers zegt juist tijdens deze crisis hulp te willen bij stoppen met roken en een vijfde wil meer informatie over de mogelijkheden hiervoor.

Aanpassingen nodig

‘Je merkt dat het nieuwe coronavirus aanpassingen vraagt van de stoppen-met-rokeninfrastructuur in Nederland. Deels is dat ook al gedaan. Het ondersteunen van stoppers kan nu bijvoorbeeld weer goed met professionele hulp van de huisarts en stoppen-met-roken-coaches,’ zegt programmahoofd Tabak Marc Willemsen van het Trimbos-instituut. ‘De meeste aanbieders zijn inmiddels zo ver dat ze de ondersteuning ook prima kunnen aanbieden via de telefoon of via beeldbellen. Ook zijn verschillende goede apps ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het stoppen.

Bron: Trimbos

Jongere Vindt Seks Met Roker Smerig

Roken wordt steeds minder populair. Jongeren keren zich af van sigaretten en ook de oudere roker wil meer dan ooit van het roken af. Dat blijkt uit een peiling door I&O Research onder 1000 jongeren en onderzoek door Trimbos.

Jongeren zien roken niet meer als stoer. Dat vindt maar liefst 80 procent. En een roker kussen of met een roker naar bed gaan, is ronduit smerig vinden veel jonge mensen. Vier van de tien jongeren geeft het roken op voor een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, is de helft van de jongeren bereid te stoppen. Bij het Trimbos Instituut verwelkomen ze die ontwikkelingen.

‘De rookvrije generatie komt er nu echt aan,’ zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos Instituut. ‘Zij zijn opgevoed met het uitgangspunt dat roken niet normaal is. Dat horen ze van ouders en op school en dat zien ze steeds meer in hun omgeving.’ Het besef dat niet-roken en een goede gezondheid hand in hand gaan, blijft groeien en weerhoudt jonge mensen ervan om te gaan roken.

Dure sigaret helpt bij stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken; 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt; 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro.

Als belangrijkste reden om niet te roken wordt aangegeven: roken is ongezond (69%), je gaat er dood aan (58%), het kost veel geld (44%) en je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ worden als nadelen van roken genoemd.

Helft jongeren voor totaalverbod op roken

Van de 12 tot 15-jarigen ziet 60 procent een totaalverbod op sigaretten wel zitten. Datzelfde geldt voor 49 procent van de 16 tot 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak bijdraagt aan een Rookvrije Generatie.

Corona en roken

Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus. Veel rokers zijn bang dat als ze besmet raken met covid-19 nóg zieker worden. Een op de drie rokers overweegt hierdoor om te stoppen met roken. Rokers zijn bang sneller besmet te raken en vrezen complicaties als ze ziek worden. ‘Ziek worden door corona is al erg genoeg, daar hoef ik zelf niet aan bij te dragen,’ meldde een van de deelnemers aan het onderzoek onder duizend rokers.

Ernstige complicaties

Volgens Croes is er steeds meer bewijs dat mensen die Covid-19 hebben en roken een grotere kans lopen op ernstige complicaties. Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt.

Roken vergroot ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder reservecapaciteit hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met Covid-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.

Volgens het Trimbos Instituut heeft de groep potentiële stoppers veel behoefte aan informatie hierover en over de extra risico’s die rokers lopen als ze besmet raken met het coronavirus.

Eén op vijf rookt juist meer

14 procent van de rokers is om gezondheidsredenen afgelopen maand minder gaan roken. Ook het alleen thuis zijn of zien van minder mensen wordt genoemd als reden om te minderen. Er is ook een groep, een op de vijf, die nu juist méér zegt te zijn gaan roken. Dit zijn voornamelijk vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18-39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn.

Dat is een punt van zorg. Croes: De leeftijdscategorie 20-24 jaar is toch al de groep met de meeste rokers. Voor deze groep is het nog stoer. Zij zijn groot geworden net voordat we met de rookvrije generatie begonnen. Ze hebben nog net meegekregen dat roken iets positiefs zou zijn.’

2040

Helemaal rookvrij wordt Nederland nooit, denkt Croes. Een op de vijf Nederlanders (22 procent) rookt. Het doel is om dit in 2040 te hebben teruggedrongen naar 5 procent. ‘Lager zal het niet worden, denkt Croes. ‘Het is als met xtc en cannabis, ook daar blijft een groep gebruikers. We streven wel naar nul procent rokende jongeren en nul procent rokende zwangeren.’

Bron: AD.nl en Trimbos
Foto: Helena Lopes

Wordt Roker Minder Ziek Na Besmetting Met Covid-19?

Een kwart van de Franse volwassenen rookt. Toch blijkt amper 5 procent van de 482 coronapatiënten die in het Hôpital Pitié-Salpêtrière in Parijs is opgenomen verstokt roker te zijn. Onderzoek lijkt nu uit te wijzen dat nicotine mogelijk een positief effect heeft op de gevolgen van Corona. Dat meldt HLN.be.

Vooropgesteld: roken blijft een ongezonde gewoonte. Ook behoedt het je zeker niet voor een infectie met Covid-19. Sterker nog, als roker ben je vatbaarder voor een infectie, omdat je regelmatig je handen naar je mond en neus brengt.

Toch lijken rokers gek genoeg minder symptomen te ontwikkelen als ze eenmaal besmet zijn met het coronavirus. Dat verklaart dan waarom er verhoudingsgewijs weinig rokers worden opgenomen in het ziekenhuis.

Tabaksrook zou een beschermend effect kunnen hebben, stellen onderzoekers van het Franse onderzoekscentrum CNRS. Hun hypothese werd gepubliceerd op Qeios.

Statistische analyse en biochemische benadering

De hypothese van de onderzoekers is gebaseerd op twee verschillende benaderingen:

  1. Een statistische analyse van het aantal patiënten in Franse ziekenhuizen
  2. De biochemische processen die plaatsvinden in het menselijk lichaam

Statistische analyse
De resultaten van de statistische analyse werden hierboven al aangehaald: terwijl er tussen 28 februari en 9 april 482 besmette patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis in Parijs, rookte amper vijf procent van hen. ‘Deze bevinding werd bevestigd door een onafhankelijk onderzoek,’ aldus Jean-Pierre Changeux, onderzoeksleider en neurowetenschapper aan het Pasteur-instituut in Parijs.

Biochemische analyse
De biochemische analyse leek te bevestigen dat tabak, in het bijzonder nicotine, een beschermend effect heeft. Nicotine zou zich immers aan exact hetzelfde eiwit (ACE2) hechten als Covid-19. Het coronavirus hecht zich aan dat receptoreiwit om vervolgens de cel binnen te dringen waarna we ziek worden. Nicotine zou dat proces moeilijker maken of zelfs verhinderen.

Binnen drie weken zal een volgende fase van het onderzoek starten. Daarbij wordt de hypothese getest bij 1500 proefpersonen. Het plan is om nicotinepleisters aan te bieden aan Covid-19-patiënten, hulpverleners en burgers. Vervolgens wordt – met behulp van een controle- en placebogroep – nagegaan wat het effect is op het ziekteverloop.

Grotere kans op besmetting en ernstige complicaties

De Franse studie is uniek in zijn soort: tal van studies bevestigden immers dat roken de kans op besmetting met het coronavirus vergroot. Een Chinese studie wees als eerste op het verband tussen roken en zware longontstekingen bij een coronabesmetting. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat het risico op andere longontstekingen – bijvoorbeeld bacteriële – ook opmerkelijk hoger is voor rokers.

Foto door Anush Gorak via Pexels

Roken Wordt Alweer Fors Duurder (geen 1 aprilgrap)

Pakjes sigaretten en shag worden met ingang van vandaag (1 april 2020) een stuk duurder. Daarnaast gaat het aantal verkooppunten van tabak en de plekken waar nog gerookt mag worden verder omlaag.

De roker gaat voor sigaretten één euro per pakje meer betalen, voor shag loopt dit op tot 2,40 euro. De accijnsverhoging komt voort uit overheidsbeleid om de ongezonde gewoonte zo veel mogelijk terug te dringen. In januari werden de pakjes rookwaren ook al duurder gemaakt. Het doel is om een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro te brengen.

Geen tabak meer op stations

Los van de prijsverhoging worden er vanaf woensdag ook geen tabaksartikelen meer verkocht op treinstations. De NS sluit bovendien geen contracten meer af met huurders die op stations tabak willen verkopen. Vanwege de strenge maatregelen tegen corona en omdat het aantal treinreizigers drastisch is afgenomen, zijn overigens nog maar 25 van de 136 kiosken op stations open.

Met de maatregel, die enige tijd geleden al is aangekondigd, willen spoorbeheerder ProRail en NS stations stapsgewijs rookvrij maken. Zo gold er al een rookverbod in stationshallen, liften en tunnels. Wat spoorbeheerder ProRail betreft, verdwijnen in oktober bovendien alle rookvoorzieningen op de perrons. De organisatie treft voorbereidingen om alle rookpalen op de perrons te verwijderen. Dat zijn er bijna 400.

Schiphol rookvrij

Luchthaven Schiphol neemt de stap om dergelijke gelegenheden te schrappen nu al. Vanaf woensdag zijn ook de laatste rookruimtes verdwenen en is de luchthaven volledig rookvrij.

De pakjes sigaretten die tot en met 31 maart zijn geproduceerd en komende tijd nog in de winkels liggen, houden de oude prijs. Er zitten accijnszegels op met bedragen die golden op de productiedata en die mogen niet worden veranderd.

Bron: AD

Waarom Je Als Roker Meer Risico Loopt Bij Coronavirus

Het coronavirus is in het land en volgens experts is een griepepidemie een reëel scenario. De kans dat je geconfronteerd wordt met corona is dus niet ondenkbaar. Interessante vraag: loop je als roker meer gezondheidsrisico bij een besmetting met corona?

Vooropgesteld: mocht je je grieperig of verkouden voelen: de kans dat je een gewoon griep- of verkoudheidsvirus onder de leden hebt, is veruit het grootste.

In dit artikel:

Het coronavirus valt vooral de longen aan. Het kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Ook dit is vergelijkbaar met een gewoon griepvirus. De meest voorkomende symptomen zijn:

  • Hoesten
  • Koorts
  • Kortademigheid
  • Keelpijn

Loop je als roker meer risico op een besmetting met corona?

Deels. Van de mensen die besmet zijn met het coronavirus heeft tot nu toe ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening. Wel is het zo dat van de coronapatiënten die al een ziekte hebben, de meesten lijden aan een hart- of vaatziekte. Een klein deel van de besmette personen heeft een longziekte. Als je door roken een van deze aandoeningen hebt, kun je dus vatbaarder zijn voor een griepvirus zoals corona. Je algehele gezondheid is bepalend voor de vatbaarheid voor een virus.

Loop je als roker meer risico als je besmet bent met corona?

Waarschijnlijk wel. Als we kijken naar de slachtoffers tot nu toe, dan tekent zich het volgende beeld af: de typische corona-dode is man, Aziaat, oud en ROKER.

Een onderzoek door de University of South Carolina laat zien dat rokers een zeer hoge ACE-2 vertonen. Dit zijn receptoreiwitten in de diepe longen die het coronavirus de mogelijkheid geven om het lichaam binnen te dringen. Rokers hebben meer ACE-2 in hun longen.

Wat kun je als roker doen om besmetting te voorkomen?

Net als iedereen: was regelmatig je handen. Ben je meteen van de geur van sigarettenrook af. Ook desinfecterende alcoholgels werken goed. Lees op de website van RIVM hoe (en wanneer!) je je handen het beste kunt wassen.

Niezen en hoesten kun je het beste doen in de binnenkant van je elleboog – en dus niet in je handen. Het gebruik van een mondkapje is pas nodig als er echt een uitbraak van het coronavirus is. Gebruik in dat geval geen chirurgenkapjes, maar speciale mondmaskers.

Met welke klachten moet je meteen de huisarts bellen?

Voel je je zieker dan normaal bij een griep of verkoudheid én zijn je klachten ontstaan binnen 14 dagen na terugkeer uit een land of regio met een zogenaamde ‘wijdverspreide transmissie’ * of ben je in contact gekomen met coronapatiënten? Neem dan contact op met je huisarts. Let op: bel, ga niet langs. Je huisarts neemt contact op met de GGD. Die komt langs en onderzoekt of je besmet bent.

* Op moment van schrijven zijn dat: China, Singapore, Zuid-Korea en Iran. Enkele gemeenten in Italië (Codogno, Sesto, Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto. S.G., Pieve Porto Morone Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto).

Als ik een longziekte heb? Wat zijn dan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus?

Als je het coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten of kortademig worden. Je kunt ook een verkoudheid krijgen of bronchitis. Als je al een longziekte hebt, zoals COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.

Meer weten over het coronavirus? Alle actuele informatie vind je op de website van het RIVM.

Roken Verhoogt Risico Op Psychiatrische Aandoening

Nieuw onderzoek toont aan dat roken mogelijk bijdraagt aan het ontstaan van een bipolaire stoornis, een psychiatrische aandoening. Dat blijkt uit onderzoek van het UMC in Amsterdam.

De afgelopen jaren is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar de schadelijke gevolgen van roken op onze geestelijke gesteldheid. Jarenlang werd er vanuit gegaan dat een psychische aandoening mogelijk aanzet tot roken. Maar wellicht moeten we het ook andersom bekijken: zorgt roken ook voor een groter risico op psychische aandoeningen?

Genetische kenmerken

De Nederlandse artsonderzoeker Jentien Vermeulen van het UMC in Amsterdam ontdekte dat rokers mogelijk een groter risico lopen om manisch-depressief te worden dan niet-rokers. Voor haar promotie-onderzoek raadpleegde ze een openbare database met genetische informatie van ruim een miljoen mensen.

Op basis van de genetische kenmerken die passen bij rookgedrag, concludeerde Vermeulen dat mensen die beginnen met roken een 1,5 tot 2 keer hoger risico lopen op een bipolaire stoornis. Andersom bleek er geen verband: een bipolaire stoornis vergroot niet de kans dat de patiënt gaat roken.

Ontstekingen in het brein

Een bipolaire stoornis is een ernstige psychische aandoening die niet vanzelf overgaat en voorkomt bij één tot twee procent van de Nederlandse bevolking. Patiënten die aan deze psychische aandoening lijden hebben last van sterke stemmingswisselingen. Daarbij kennen ze zowel depressie als hele uitbundige (manische) periodes. Waarom roken (mogelijk) een bipolaire stoornis veroorzaakt, werd uit het onderzoek niet duidelijk. Toch heeft Vermeulen wel een vermoeden.

We weten dat er een hele rits chemische stoffen vrijkomt in het brein als je rookt. Die kunnen de chemische balans chronisch verstoren en zo tot stemmingsproblemen leiden. Bovendien zitten er 3500 verschillende stoffen in een sigaret. Een aantal daarvan zou ontstekingen in het brein kunnen veroorzaken.

Sterke aanwijzing

Het onderzoek van de artsonderzoeker werd onlangs gepubliceerd door het British Journal of Psychiatry, maar toont volgens hoogleraar Wiepke Cahn nog geen causaal verband.

Dit is niet meer dan een aanwijzing dat roken mogelijk een bescheiden rol speelt bij het ontstaan van bipolaire stoornissen.

Roken als zelfmedicatie

Vermeulen deed eerder ook onderzoek naar roken als ‘zelfmedicatie’. Dit is het idee dat rokende psychiatrische patiënten er baat bij hebben te blijven roken, omdat bepaalde symptomen erdoor zouden afnemen en roken sneller denken zou bevorderen. Volgens Vermeulen is hiervoor geen bewijs.

In een grote groep patiënten bekeek zij of er verschillen waren tussen rokers en niet-rokers. Rokers hadden vaker problemen met het geheugen dan niet-rokers en hadden vaker last van psychotische en depressieve symptomen. Stoppen met roken hing samen met een grotere snelheid van denken bij patiënten met een psychose. Patiënten die begónnen met roken vertoonden vaker een toename van wanen of hallucinaties. Stoppen met roken kan, los van lichamelijke gezondheidswinst, dus ook psychische winst opleveren.

Stoptober 2019: Doe Jij Mee?

Stoptober 2019 is een nationale stoppen-met-roken-actie die rokers uitdaagt om in de maand oktober 28 dagen te stoppen met roken. Durf jij de uitdaging aan?

Stoptober 2019 Komt Eraan! Ben Jij Klaar Om Te Stoppen Met Roken?

Stoptober 2019 staat voor de deur! Doe mee en stop in de maand oktober gedurende 28 dagen met roken. Lukt je dat, dan is de kans groot dat je de sigaret voorgoed links laat liggen. En… met z’n allen stoppen is veel makkelijker!

Vanaf 6 september begint de landelijke campagne van Stoptober en op 1 oktober start de 28-dagen-niet-roken-reis. Deelnemers aan Stoptober worden elke dag gesteund en aangemoedigd om het vol te houden.

Uit onderzoek van het AMC blijkt dat Stoptober echt werkt. Maar liefst 70 procent van de deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt.

Maar Stoptober heeft méér voordelen:

1. Zelfvertrouwen groeit door Stoptober

Dankzij Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt:

  • Gratis Stoptober-app (38%)
  • Steun (38%)
  • Samen stoppen (37%)
  • Tijdsaanduiding (30%)

Uit onderzoek van het AMC blijkt ook dat deelnemers grote steun ervaren door de hulp vanuit Stoptober en de steun van andere stoppers. Tevens is het belangrijk voor de deelnemers dat er een tijdsaanduiding is. De start staat gepland op 1 oktober en de stoppoging duurt 28 dagen.

2. Stoptober is nieuw nationaal stopmoment

Stoptober is een nieuw belangrijk nationaal stopmoment geworden naast 1 januari. Google toont aan dat de zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.

3. Deelname aan Stoptober heeft positief effect op stoppen met roken

De studie van het AMC biedt nieuw bewijs dat deelname aan Stoptober een belangrijk gunstig effect heeft op stoppen met roken.

Deelname aan Stoptober heeft niet alleen effect op rookgedrag, maar ook op het zelfvertrouwen die rokers en ex-rokers op langere termijn steunen in het stopproces.

Ben jij klaar om te stoppen met roken? Doe de test!

Roken Is Oorzaak Van 21% Kankerdoden In EU

In de Europese Unie sterft een kwart van de bevolking aan kanker. Van die sterfgevallen was gemiddeld in 21 procent van de gevallen longkanker de oorzaak. Dat meldt RTL Nieuws op basis van cijfers van Eurostat, het Europese statistiekbureau.

Het aandeel sterfgevallen door longkanker is het hoogst in Hongarije (27 procent), gevolgd door Denemarken, Polen, Griekenland en Nederland (24 procent).

longkanker in europa

Portugal

Het aandeel is het laagst in Zweden, Letland en Litouwen (16 procent) en Portugal (15 procent).

Eurostat publiceerde de gegevens aan de vooravond van de Wereld Niet Roken Dag, een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Elk jaar op 31 mei vestigt de WHO de aandacht op de gezondheidsrisico’s van roken.

RTL Nieuws ging de straat op om rokers te vragen waarom ze nog niet zijn gestopt:

‘Roker Moet Voor Tabaksverslaving In Kliniek Terecht Kunnen’

Rookverslaafden zouden een klinische behandeling om van hun verslaving af te komen vergoed moeten krijgen, net zoals dat het geval is bij drank- en drugsverslaafden.

Dat is de kern van een brief van verslavingsarts Jeroen Hinneman aan de Tweede Kamer. “Als wij in Nederland een einde willen maken aan de ruim 20.000 doden per jaar ten gevolge van het roken, zal er ander beleid gevoerd moeten worden,” schrijft hij.

“In onze verslavingskliniek krijgen we regelmatig telefoontjes van rookverslaafden die vragen of wij iets voor ze kunnen doen, maar die mensen moeten we afwijzen.”

Opname in een kliniek voor tabaksverslaving wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, omdat zo’n behandeling niet in het basispakket zit.

Overheid bepaalt inhoud basispakket

Zorgverzekeraars Nederland wijst in een reactie op het feit dat niet de verzekeraar, maar de overheid de inhoud van het basispakket bepaalt. “Wij begrijpen de zorgen van de verslavingsartsen en vinden het goed dat zij dit bij de Tweede Kamer onder de aandacht brengen.”

De oproep van Hinneman aan de politiek wordt gesteund door andere verslavingsartsen. Ook Jellinek, een van de grootste instellingen voor verslavingszorg in Nederland, worstelt met zware rokers die gespecialiseerde hulp willen.

In de kliniek van Hinneman hebben ze ervaring met het behandelen van een rookverslaving. Maar dat kan alleen bij patiënten die vanwege een andere verslaving worden opgenomen. “We kunnen een tabaksverslaving nu alleen nog meebehandelen.”

Het gaat niet om miljoenen mensen, maar om ernstig verslaafden die al het andere al geprobeerd hebben.
– Robert de Graaf, Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland

Rokers die willen stoppen, kunnen wel hulp krijgen in de vorm van een cursus of medicijnen. Ook is een poliklinische behandeling mogelijk, bijvoorbeeld voor zwangere vrouwen. Voor sommige mensen is de hulp niet genoeg, volgens Hinneman.

Minder ziek

Voor die mensen moet de kliniek toegankelijk worden gemaakt, vindt ook Robert de Graaf van de Vereniging voor Verslavingsgeneeskunde Nederland (VVGN). “Het gaat niet om miljoenen mensen, maar om ernstig verslaafden die al het andere al geprobeerd hebben.”

De Graaf benadrukt dat het niet de oplossing is voor alle rokers. “Klinische behandeling is een onderdeel van de keten van hulp bij tabaksverslaving. Als die keten compleet is, gaat het geld opleveren omdat minder mensen ziek worden door tabak.”

Hoge zorgpremie

Zorgeconoom Wim Groot ziet steeds meer preventiemaatregelen in het basispakket komen. “Dat leidt natuurlijk tot hogere zorgkosten, maar er wordt altijd onderzocht of een behandeling kosteneffectief is. Pas dan wordt het opgenomen in het basispakket.” In zo’n onderzoek wordt ook gekeken of het tot besparing van andere kosten leidt.

De Graaf erkent dat niet elke behandeling in het basispakket kan. “De vraag is nu of de kosten van deze behandeling opwegen tegen al die chronische ziekten en ellende die deze mensen anders krijgen.” Daarom is volgens Wim Groot een onafhankelijk onderzoek nodig. “Je moet het alleen bekostigen als het echt werkt.”

Eerst meer onderzoek

Om die reden zegt een meerderheid in de Tweede Kamer nu ook dat er eerst meer onderzoek moet komen. GroenLinks-Kamerlid Renkema: “De tabaksindustrie heeft de sigaret zo ontworpen dat die snel tot zware afhankelijkheid leidt.”

VVD-Kamerlid Rutte: “Roken kan een serieuze verslaving zijn. De politiek beslist uiteindelijk over het pakket, maar we hebben eerst meer zicht op de kosten nodig.”

Bron: NOS