BLOG

Onderzoek: E-sigaret Beter Hulpmiddel Dan Pleisters Bij Stoppen Met Roken

De e-sigaret helpt rokers beter bij stoppen met roken dan nicotinekauwgum en nicotinepleisters doen. Dat blijkt uit een Brits onderzoek dat is uitgevoerd onder 900 rokers die een stoppoging waagden.

De uitkomst sluit aan bij eerdere onderzoeken die het succes van de e-sigaret als stophulpmiddel aantoonden.

Na een jaar mocht 18 procent van de rokers die stopten met behulp van de e-sigaret zich nog steeds ex-roker noemen. Bij rokers die andere middelen gebruikten, kwam slecht 9,9 procent in de categorie niet-rokers terecht.

Minder ongezond

Onafhankelijke experts beoordeelden het onderzoek, dat werd uitgevoerd in opdracht van het Britse instituut voor de Volksgezondheid, als zeer waardevol en goed uitgevoerd.

Eerder onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wees uit dat de e-sigaret weliswaar minder ongezond is dan normale tabak, maar wel stoffen bevat die schadelijk zijn voor de gezondheid.

E-sigaret versus kauwgom & pleisters

Voor het onderzoek werden 886 proefpersonen ingedeeld in twee groepen. De ene groep kreeg nicotinevervangers zoals pleisters, kauwgom, kauwtabletten en sprays. De andere groep kreeg een e-sigaret.

Alle proefpersonen kregen minstens vier weken lang persoonlijke begeleiding bij het stoppen met roken.

Maar liefst 18 procent van de e-sigaretgebruikers in de studie was een jaar later van hun sigarettenverslaving verlost.

Van de deelnemers die andere middelen gebruikten om het roken af te leren, slaagde 9,9 procent om effectief te stoppen met roken.

Medicatie werkt net zo goed als e-sigaret

Esther Croes, arts-epidemioloog bij het Trimbos-instituut, plaatst in een uitzending van BNR wel wat kanttekeningen bij het onderzoek:

De e-sigaret werkt niet het beste, maar beter dan pleisters en kauwgom. Bovendien werd deze groep 4 weken lang gecoacht, een belangrijk toevoeging als je wilt stoppen met roken. Maar de resultaten van de e-sigaret zijn uiteindelijk hetzelfde als bij rokers in Nederland die pillen krijgen voorgeschreven. En in die pillen zitten geen giftige stoffen als nicotine, terwijl de e-sigaret die wel heeft. Bovendien is de e-sigaretgebruiker in het onderzoek na een jaar nog altijd verslaafd aan nicotine. Bij degenen die pleisters gebruikten was op moment nog maar 10 procent nicotineverslaafd.

Bron: AD, Nu.nl, BNR

Bekijk een overzicht van aanbieders van de e-sigaret >

Eerste Kinderboek Over Roken Uitgereikt Aan Longarts Wanda De Kanter

Op dinsdag 29 januari reikt kinderboekenschrijfster Martine Glaser het eerste exemplaar van ‘Mij pak je niet’ uit aan longarts Wanda de Kanter. Het is het eerste boek voor jongeren over roken. Glaser verloor zelf haar dochter aan longkanker.

Ruim 50 leerlingen van een middelbare school uit Amsterdam zullen bij de de overhandiging aanwezig zijn in het Antoni van Leeuwenhoek, een ziekenhuis gespecialiseerd in oncologie.

Voorkomen dat kinderen gaan roken

Ook zullen twee patiënten, die op jonge leeftijd zijn begonnen met roken en nu longkanker hebben, hun verhaal doen. De Kanter, fel bestrijder van de tabaksindustrie, doet er alles aan om te voorkomen dat kinderen gaan roken. Vanwege de missie van deze bevlogen longarts wil Martine Glaser haar graag het eerste exemplaar uitreiken.

Martine Glaser verloor zelf haar dochter aan longkanker. Ze heeft kleinkinderen in de leeftijd van de doelgroep van het boek (13-14 jaar en ouder). Het verhaal is fictief, maar bevat zeer werkelijke elementen.

Het boek is qua thema best heftig, maar vooral ook spannend om te lezen. Dat zal jongeren zeker aanspreken. De hoofdpersonen in ‘Mij pak je niet’ gaan actief de strijd aan met de tabaksindustrie, die hen ziet als ‘plaatsvervangers van de overleden rokers’.

Boek voor alle brugklassers

Patiëntenorganisatie Longkanker Nederland spreekt de wens uit dat alle brugklassers in Nederland dit boek zullen lezen. Het boek in de klas bespreken zorgt voor bewustwording van de gevolgen van roken. Ook zullen er zeker leerlingen zijn die iemand kennen met een longziekte of iemand aan longkanker hebben verloren. Daarover praten in de klas kan helpen bij het verwerken hiervan.

Bron: Longkanker Nederland

Minder Alcohol Maakt Stoppen Met Roken Makkelijker

Als je wilt stoppen met roken, kun je maar beter ook minder alcohol drinken. Nieuw onderzoek toont aan dat zware drinkers die willen stoppen met roken, het beste ook hun alcoholgebruik kunnen aanpakken.

Als je veel alcohol drinkt, verwerkt je lichaam nicotine sneller. Door alcoholgebruik te verminderen, kan het makkelijker worden om te stoppen met roken, aldus onderzoekers van de Oregon State University in Corvallis.

Meer roken, moeilijker stoppen

Uit eerder onderzoek is al gebleken dat mensen die nicotine sneller verwerken, vaak meer roken en meer moeite hebben om te stoppen. Het vertragen van de nicotineverwerking kan daarom helpen, zegt Sarah Dermody, hoofdauteur van de studie.

Stoppen met roken lukt meestal niet in één keer, mensen doen verschillende pogingen. Dit onderzoek laat zien dat je stevig alcoholgebruik en roken het beste tegelijkertijd kunt aanpakken.

Risicofactor

Zware drinkers zijn vaak ook rokers. Het drinken van alcohol is een bekende risicofactor voor roken, en vice versa.

De onderzoekers wilden meer weten over het verband tussen roken en drinken. Ze deden onderzoek bij 22 rokers die hulp zochten voor hun alcoholgebruik. Zo ontdekten ze dat de verwerking van nicotine in het lichaam aanzienlijk trager verliep als de alcoholconsumptie werd teruggebracht van gemiddeld 29 glazen per week naar 7.

Bron: AD | Nicotine & Tobacco Research

Champix Vanaf 2019 Vaker Vergoed In België

Het geneesmiddel Champix dat helpt bij het stoppen met roken, wordt in België voortaan vaker en beter terugbetaald. Tot nu toe werd Champix maximaal twee keer terugbetaald. Dat wordt nu drie keer per vijf jaar.

Het aantal rokers in België is al enkele jaren stabiel. Een op de vijf Belgen (20%) rookt. Dat blijkt uit de jaarlijkse rookenquête van de Stichting tegen Kanker.

Om het aantal rokers te laten dalen, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block besloten om Champix drie keer per vijf jaar te laten terugbetalen.

Champix meest effectief

Waarom gekozen is voor Champix is volgens professor gezondheidseconomie Lieven Annemans van de Universiteit Gent duidelijk:

Het is het meest effectieve. Uit een kostenbatenanalyse die we een aantal jaar geleden deden, bleek dat het middel duidelijk duurder is, maar dat de kans op stoppen met roken na 1 jaar ook duidelijk hoger ligt.

Tot nu toe werd Champix maximaal twee keer vergoed. Dat wordt nu drie keer per vijf jaar. Na die vijf jaar begint de cyclus opnieuw.

Op die manier speelt de minister in op het feit dat rokers meestal meer dan één poging nodig hebben om te kunnen stoppen met roken.

Vijf tot zeven pogingen om te stoppen

Tabakoloog Karen Jonckheere schat dat de gemiddelde roker circa vijf tot zeven pogingen nodig heeft om te kunnen stoppen met roken. Ook stelt ze dat veel rokers de hulpmiddelen om te stoppen met roken duur vinden.

Zelfs nadat we een lijstje hebben gemaakt om duidelijk te maken dat stoppen met roken een grote besparing inhoudt, blijft die klacht terugkomen. Voor veel mensen blijft het in één keer ophoesten van zo’n bedrag een drempel.

Daar speelt de Belgische minister nu op in. Tot nu toe moesten rokers die Champix gebruiken de eerste twee weken van gebruik uit eigen zak betalen, het zogenaamde ‘starterspakket’.

Die kostprijs wordt vanaf 1 februari 2019 verlaagd. “Voor wie zich heeft voorgenomen om in het nieuwe jaar te stoppen met roken, kan dit het beslissende duwtje in de rug zijn,” zegt De Block.

Bron: De Morgen

Bestel Champix online >
Champix zonder recept van je huisarts?

Gebruik E-sigaret Onder Studenten Neemt Toe

Van de MBO- en HBO-studenten tussen de 16 en 18 jaar hebben ruim 4 op de 10 weleens een e-sigaret gebruikt. Een op de 8 (12%) gebruikt de e-sigaret nog steeds. Dat blijkt uit onderzoek naar middelengebruik dat het Trimbos Instituut heeft uitgevoerd.

Jongens zijn vaker gebruiker van de e-sigaret dan meisjes. Dit geldt zowel voor gebruik ‘ooit’ als huidig gebruik. Er zijn wat betreft e-sigaretgebruik geen grote verschillen tussen jongeren van verschillende leeftijden (zie onderstaande figuur).

Trimbos Instituut onderzoek middelengebruik 2017-2018

Frequent gebruik van de e-sigaret komt maar weinig voor. Van de studenten die meer dan eens een e-sigaret hebben gebruikt, doet drie procent dit (bijna) dagelijks, drie procent (bijna) wekelijks en 37 procent af en toe. Ruim de helft van de studenten die meer dan eens een e-sigaret hebben gebruikt, is daarmee al weer mee gestopt (57%).

Van de studenten die ten minste af en toe een e-sigaret gebruiken (huidig gebruik), neemt bijna een derde (32%) altijd of meestal een e-sigaret met
nicotine. Nog eens een kwart (24%) zegt soms een e-sigaret met nicotine te gebruiken. Eén op de tien (10%) weet niet of ze wel eens een e-sigaret met
nicotine gebruiken.

Wat komt eerst: tabak of e-sigaret?

Van de huidige gebruikers van de e-sigaret heeft 41 procent geen tabak gerookt in de afgelopen maand, 16 procent rookte wel in de afgelopen maand maar niet dagelijks en 43 procent rookte dagelijks tabak.

Onder de studenten die ooit tabak gerookt hebben en wel eens een e-sigaret hebben gebruikt, is 59 procent begonnen met het roken van tabak, één op de vijf (19%) is begonnen met een e-sigaret en vijf procent begon met beide ongeveer tegelijk. De overige studenten (16%) weten niet waarmee ze het eerst zijn begonnen.

Van de 16- t/m 18-jarige studenten op het MBO en HBO heeft ruim de helft (51%) ooit gerookt, bijna een derde (31%) heeft de afgelopen maand nog gerookt en één op de zes (17%) rookt dagelijks. Er zijn hierbij geen verschillen tussen jongens en meisjes.

rokende-jongeren

Gemiddeld 7 sigaretten per dag

De studenten die roken (afgelopen maand gerookt), roken gemiddeld zeven sigaretten per dag. Ook dit verschilt niet tussen jongens en meisjes. Voor de totale groep neemt roken niet toe naarmate studenten ouder worden, maar 16- en 17-jarige jongens roken minder vaak dagelijks dan 18-jarige jongens.

Stoppen met roken ondersteuning

Aan de huidige rokers en aan degenen die ooit rookten, is gevraagd naar pogingen om met roken de stoppen. Van de huidige rokers heeft 56% wel eens een stoppoging gedaan van 24 uur of langer. De groep stoppers bestond voor een derde uit ex-rokers en voor twee derde uit huidige rokers.

Aan de stoppers (n=890) is gevraagd of ze bij het stoppen gebruik hebben gemaakt van hulpmiddelen. Eén op de tien stoppers  gaf aan dat dit het geval is geweest, 90% is zonder hulp zelf gestopt  met roken.

E-sigaret meest gebruikte hulpmiddel

Vroegere rokers hebben minder vaak hulp bij het stoppen gehad (5%) dan huidige rokers (12%). Dit kan ermee te maken hebben dat veel vroegere rokers nooit over zijn gegaan tot regelmatig roken. Het meest genoemde hulpmiddel om te stoppen met roken is de e-sigaret (54%) gevolgd door een stoppen-met-roken-app of online hulpprogramma (30%).

Meeste sigaretten verkocht bij supermarkt

De leeftijdsgrens voor het kopen van tabak is 18 jaar, toch zegt bijna de helft (47%) van de rokende studenten van 16 en 17 jaar zelf wel eens sigaretten te kopen; meer jongens (53%) dan meisjes (40%). Bij de 18-jarigen studenten geldt dit voor 86%.

nederlandse-roker-onbewust-van-gevaren

Supermarkten worden het meest genoemd door 16- en 17-jarigen (respectievelijk 10% en 14%). Dit percentage ligt voor de 18-jarigen veel hoger: 57%. De benzinepomp wordt ook door 16- (10%) en 17-jarigen (9%) minder vaak genoemd dan door 18-jarigen (17%), maar dit verschil is niet significant. Opvallend is dat de snackbar significant minder vaak door 18-jarigen (0,5%) wordt genoemd dan door 16- (7%) en 17-jarigen (7%).

Roken, e-sigaret en waterpijp

Vergeleken met 16-jarige VO-scholieren roken MBO-studenten vaker tabak (ooit in het leven, afgelopen maand en dagelijks) en hebben ze vaker ooit een e-sigaret of waterpijp gebruikt. Ook het gebruik van de waterpijp in de afgelopen maand is hoger. Ook onder 17-jarigen en 18-jarigen scoren de MBO-studenten consistent het hoogst. Uitzondering is het gebruik van de waterpijp in de afgelopen maand, dit is niet significant verschillend tussen 17-jarige VO-scholieren (11%) en MBO-studenten (14%). Bij 17-jarigen valt verder op dat HBO-studenten minder vaak dagelijks tabak roken (2%) dan VO-scholieren (6%). Ook hebben HBO-studenten minder vaak de afgelopen maand een waterpijp gerookt dan VO-scholieren en MBOstudenten.

Trends sinds 2015

Het roken van tabak is onder MBO- en HBO-studenten niet veranderd sinds 2015. Uitgesplitst naar leeftijd lijkt er onder 16-jarigen sprake te zijn van een toename en onder 17- en 18-jarigen een afname, maar deze verschillen zijn niet significant. Het huidige gebruik van de e-sigaret is gestegen van 8 procent in 2015 naar 12 procent in 2017. Deze stijging is met name zichtbaar bij de 18-jarigen, waar het huidige gebruik van de e-sigaret is gestegen van 7 procent naar 11 procent.

Driekwart Rokers Wil Minder Nicotine In Sigaret

Bijna drie van de vier rokers (72 procent) is voorstander van het idee om de hoeveelheid nicotine in sigaretten te verminderen. Dat blijkt uit een enquête van Maurice de Hond. Van de niet-rokers is 75 procent gecharmeerd van het idee. Dat meldt het AD.

De uitslag geeft aan dat veel rokers het liefst zouden willen stoppen met hun gewoonte. De verslavende nicotine houdt hen echter in de greep van de sigaret. Minder nicotine in sigaretten zou daarbij kunnen helpen.

Prijs sigaretten omhoog

De meeste Nederlanders staan ook achter de antirookmaatregelen die staatssecretaris Blokhuis in petto heeft. Denk aan het niet langer mogen roken op schoopleinen en op sportverenigingen (91 procent is voorstander).

Ook steunt ruim de helft (57%) van alle Nederlanders het plan voor een prijsverhoging van een pakje sigaretten naar 10 euro. Rokers zelf zijn hier – geen verrassing – minder enthousiast over. Slechts 19 procent is het ermee eens. De minste steun is er voor het verdwijnen van aparte rookruimtes (40 procent).

Verbod op roken

De meest radicale maatregel tegen roken is een totaal rookverbod. Dat gaat veel Nederlanders echter te ver. Uit de enquête blijkt dat slechts iets meer dan 25 procent hier voor is.

Stoptober 2018 Komt Eraan! Ben Jij Klaar Om Te Stoppen Met Roken?

Stoptober 2018 is een nationale stoppen-met-roken-actie die rokers uitdaagt om in de maand oktober 28 dagen te stoppen met roken. Durf jij de uitdaging aan?

Stoptober 2018 staat voor de deur! Doe mee en stop in de maand oktober gedurende 28 dagen met roken. Lukt je dat, dan is de kans groot dat je de sigaret voorgoed links laat liggen. En… met z’n allen stoppen is veel makkelijker!

Vanaf 7 september begint de landelijke campagne van Stoptober en op 1 oktober start de 28-dagen-niet-roken-reis. Deelnemers aan Stoptober worden elke dag gesteund en aangemoedigd om het vol te houden.

Uit onderzoek van het AMC blijkt dat Stoptober echt werkt. Maar liefst 70 procent van de deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt.

Maar Stoptober heeft méér voordelen:

1. Zelfvertrouwen groeit door Stoptober

Dankzij Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt:

  • Gratis Stoptober-app (38%)
  • Steun (38%)
  • Samen stoppen (37%)
  • Tijdsaanduiding (30%)

Uit onderzoek van het AMC blijkt ook dat deelnemers grote steun ervaren door de hulp vanuit Stoptober en de steun van andere stoppers. Tevens is het belangrijk voor de deelnemers dat er een tijdsaanduiding is. De start staat gepland op 1 oktober en de stoppoging duurt 28 dagen.

2. Stoptober is nieuw nationaal stopmoment

Stoptober is een nieuw belangrijk nationaal stopmoment geworden naast 1 januari. Google toont aan dat de zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.

3. Deelname aan Stoptober heeft positief effect op stoppen met roken

De studie van het AMC biedt nieuw bewijs dat deelname aan Stoptober een belangrijk gunstig effect heeft op stoppen met roken.

Deelname aan Stoptober heeft niet alleen effect op rookgedrag, maar ook op het zelfvertrouwen die rokers en ex-rokers op langere termijn steunen in het stopproces.

Ben jij klaar om te stoppen met roken? Doe de test!

klaarvoordestop.nl

Onderzoek: Hartinfarct Is Beste Motivator Om Te Stoppen Met Roken

Wie na een hartinfarct stopt met roken, blijft vaak permanent van de sigaret af. Het maakt niet uit of de roker daarbij een antirookprogramma volgt. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Marjolein Snaterse.

Snaterse is docent-onderzoeker aan de HvA. Voor haar onderzoek volgde ze 824 hartpatiënten, waarvan 324 rokers bij vijftien ziekenhuizen.

Verhoogd risico

Wie een hartinfarct overleeft, heeft een verhoogd risico op een tweede hartinfarct of een andere hart- of vaataandoening. Patiënten wordt daarom op het hart gedrukt om hun leefstijl te ontdoen van zo veel mogelijk risico’s.

Het is belangrijk om bloeddruk, cholesterol, bloedsuikerspiegel en gewicht zo snel mogelijk op de juiste waarden te krijgen. Dat betekent regelmatig bewegen – minstens vijf keer per week een half uur – én stoppen met roken. Dat is de belangrijkste aanpassing.

Kransslagader

Een hartinfarct is vaak het gevolg van een aandoening aan de kransslagader. In 2017 waren er ongeveer 800.000 patiënten in Nederland met deze aandoening. Snaterse zegt in Het Parool:

‘Het verband tussen roken en vaatziekten is bij het brede publiek allang bekend. Een hartinfarct vloeit voort  uit een vernauwing van de kransslagader, waardoor er te weinig zuurstof naar het hart vloeit en patiënten een drukkend gevoel op de borst voelen.’

‘Als je dan in het ziekenhuis belandt, verhelpt een arts die vernauwing met een stent, maar dat betekent niet dat je aders na afloop gezond zijn. Je vaatwand is beschadigd en dus gevoelig voor verder beschadiging. En het allerbelangrijkst om dat te voorkomen is stoppen met roken.’

marjolein-snaterse

Stoppercentage

Snaterse onderzocht of de huidige stoppen-met-roken-programma’s voor rokers na een hartinfarct effectiever konden, door bijvoorbeeld individueel telefonisch begeleid te worden. Maar in vergelijking met de gebruikelijke zorg leidde dat niet tot een hoger stoppercentage.

‘Een hartinfarct is de beste motivator om te stoppen met roken. De meerderheid van de onderzochte rokers die stoppen na een hartinfarct konden dat prima zelfstandig en hebben geen behoefte aan een stoppen-met-roken-programma.’

Volgens Snaterse hebben rokers die stoppen helemaal geen behoefte aan hulp bij  het stoppen. Veel liever krijgen ze begeleiding om te voorkomen dat ze in gewicht aankomen. Ook wilden ze graag meedoen aan beweegprogramma’s.

Bron: Het Parool, HVA

Geen Rokende Jongeren Meer In 2040

In 2040 rookt geen enkele jongere nog. Die ambitie komt te staan in het preventieakkoord waarover staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) momenteel onderhandelt met diverse partijen. De aanpak van roken is een belangrijk onderdeel van die afspraken.

Van alle leerlingen tussen 12 en 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna een kwart (23 procent) ooit gerookt. Het percentage rokende jongeren loopt op van minder dan 1 procent in de brugklas naar 40 procent op 16-jarige leeftijd.

De afgelopen vier jaar is er al heel veel bereikt in de aanpak van (beginnen met) roken. Ik denk dat er tegen 2040 een samenleving bestaat waarin jongeren zeggen: “Vroeger rookten ze – weet je dat nog?

Rookvrije schoolpleinen vóór 2020

Bij de aanpak noemt Blokhuis een ‘heel simpel voorbeeld’: “Wij geven het onderwijsveld de kans de schoolpleinen rookvrij te maken. Lukt dat niet vóór 2020, dan gaan we dat dwingend voorschrijven per wetgeving. Maar je hoopt dat de cultuuromslag daarvoor heeft plaatsgevonden.”

De bewindsman benadrukt dat het waarmaken van de nul-procentambitie in 2040 betekent dat vooral jongeren met een praktisch opleidingsniveau en lager inkomen niet meer zullen roken. Zij zijn nu oververtegenwoordigd in de statistieken.

Bron: AD

Peuter Rookt 40 Sigaretten Per Dag 😱

Rapi Pamungkas uit Indonesië is 2 jaar en rookt 40 sigaretten per dag. Volgens zijn ouders is het de enige manier om te voorkomen dat hij in woede uitbarst.

De jongen raakte verslaafd door peuken van straat te rapen en die op te roken. Oudere jongens hielpen hem om de sigarettenpeuken aan te steken.

Al snel begon de peuter sigaretten te bietsen bij voorbijgangers van z’n moeders marktkraam. Uiteindelijk gingen ook zijn ouders overstag. Ze kopen twee pakjes sigaretten per dag voor de jongen.

“Als Rapi geen sigaretten krijgt, kan hij niet slapen. Hij barst in woede uit en begint te huilen,” zegt zijn moeder.

Om hem toch van zijn verslaving af te helpen, beloven zijn ouders dat ze de peuter binnenkort meenemen naar de dokter. Intussen paft hij nog even verder 😟