BLOG

Champix Vanaf 2019 Vaker Vergoed In België

Het geneesmiddel Champix dat helpt bij het stoppen met roken, wordt in België voortaan vaker en beter terugbetaald. Tot nu toe werd Champix maximaal twee keer terugbetaald. Dat wordt nu drie keer per vijf jaar.

Het aantal rokers in België is al enkele jaren stabiel. Een op de vijf Belgen (20%) rookt. Dat blijkt uit de jaarlijkse rookenquête van de Stichting tegen Kanker.

Om het aantal rokers te laten dalen, heeft minister van Volksgezondheid Maggie De Block besloten om Champix drie keer per vijf jaar te laten terugbetalen.

Champix meest effectief

Waarom gekozen is voor Champix is volgens professor gezondheidseconomie Lieven Annemans van de Universiteit Gent duidelijk:

Het is het meest effectieve. Uit een kostenbatenanalyse die we een aantal jaar geleden deden, bleek dat het middel duidelijk duurder is, maar dat de kans op stoppen met roken na 1 jaar ook duidelijk hoger ligt.

Tot nu toe werd Champix maximaal twee keer vergoed. Dat wordt nu drie keer per vijf jaar. Na die vijf jaar begint de cyclus opnieuw.

Op die manier speelt de minister in op het feit dat rokers meestal meer dan één poging nodig hebben om te kunnen stoppen met roken.

Vijf tot zeven pogingen om te stoppen

Tabakoloog Karen Jonckheere schat dat de gemiddelde roker circa vijf tot zeven pogingen nodig heeft om te kunnen stoppen met roken. Ook stelt ze dat veel rokers de hulpmiddelen om te stoppen met roken duur vinden.

Zelfs nadat we een lijstje hebben gemaakt om duidelijk te maken dat stoppen met roken een grote besparing inhoudt, blijft die klacht terugkomen. Voor veel mensen blijft het in één keer ophoesten van zo’n bedrag een drempel.

Daar speelt de Belgische minister nu op in. Tot nu toe moesten rokers die Champix gebruiken de eerste twee weken van gebruik uit eigen zak betalen, het zogenaamde ‘starterspakket’.

Die kostprijs wordt vanaf 1 februari 2019 verlaagd. “Voor wie zich heeft voorgenomen om in het nieuwe jaar te stoppen met roken, kan dit het beslissende duwtje in de rug zijn,” zegt De Block.

Bron: De Morgen

Bestel Champix online >
Champix zonder recept van je huisarts?

Gebruik E-sigaret Onder Studenten Neemt Toe

Van de MBO- en HBO-studenten tussen de 16 en 18 jaar hebben ruim 4 op de 10 weleens een e-sigaret gebruikt. Een op de 8 (12%) gebruikt de e-sigaret nog steeds. Dat blijkt uit onderzoek naar middelengebruik dat het Trimbos Instituut heeft uitgevoerd.

Jongens zijn vaker gebruiker van de e-sigaret dan meisjes. Dit geldt zowel voor gebruik ‘ooit’ als huidig gebruik. Er zijn wat betreft e-sigaretgebruik geen grote verschillen tussen jongeren van verschillende leeftijden (zie onderstaande figuur).

Trimbos Instituut onderzoek middelengebruik 2017-2018

Frequent gebruik van de e-sigaret komt maar weinig voor. Van de studenten die meer dan eens een e-sigaret hebben gebruikt, doet drie procent dit (bijna) dagelijks, drie procent (bijna) wekelijks en 37 procent af en toe. Ruim de helft van de studenten die meer dan eens een e-sigaret hebben gebruikt, is daarmee al weer mee gestopt (57%).

Van de studenten die ten minste af en toe een e-sigaret gebruiken (huidig gebruik), neemt bijna een derde (32%) altijd of meestal een e-sigaret met
nicotine. Nog eens een kwart (24%) zegt soms een e-sigaret met nicotine te gebruiken. Eén op de tien (10%) weet niet of ze wel eens een e-sigaret met
nicotine gebruiken.

Wat komt eerst: tabak of e-sigaret?

Van de huidige gebruikers van de e-sigaret heeft 41 procent geen tabak gerookt in de afgelopen maand, 16 procent rookte wel in de afgelopen maand maar niet dagelijks en 43 procent rookte dagelijks tabak.

Onder de studenten die ooit tabak gerookt hebben en wel eens een e-sigaret hebben gebruikt, is 59 procent begonnen met het roken van tabak, één op de vijf (19%) is begonnen met een e-sigaret en vijf procent begon met beide ongeveer tegelijk. De overige studenten (16%) weten niet waarmee ze het eerst zijn begonnen.

Van de 16- t/m 18-jarige studenten op het MBO en HBO heeft ruim de helft (51%) ooit gerookt, bijna een derde (31%) heeft de afgelopen maand nog gerookt en één op de zes (17%) rookt dagelijks. Er zijn hierbij geen verschillen tussen jongens en meisjes.

rokende-jongeren

Gemiddeld 7 sigaretten per dag

De studenten die roken (afgelopen maand gerookt), roken gemiddeld zeven sigaretten per dag. Ook dit verschilt niet tussen jongens en meisjes. Voor de totale groep neemt roken niet toe naarmate studenten ouder worden, maar 16- en 17-jarige jongens roken minder vaak dagelijks dan 18-jarige jongens.

Stoppen met roken ondersteuning

Aan de huidige rokers en aan degenen die ooit rookten, is gevraagd naar pogingen om met roken de stoppen. Van de huidige rokers heeft 56% wel eens een stoppoging gedaan van 24 uur of langer. De groep stoppers bestond voor een derde uit ex-rokers en voor twee derde uit huidige rokers.

Aan de stoppers (n=890) is gevraagd of ze bij het stoppen gebruik hebben gemaakt van hulpmiddelen. Eén op de tien stoppers  gaf aan dat dit het geval is geweest, 90% is zonder hulp zelf gestopt  met roken.

E-sigaret meest gebruikte hulpmiddel

Vroegere rokers hebben minder vaak hulp bij het stoppen gehad (5%) dan huidige rokers (12%). Dit kan ermee te maken hebben dat veel vroegere rokers nooit over zijn gegaan tot regelmatig roken. Het meest genoemde hulpmiddel om te stoppen met roken is de e-sigaret (54%) gevolgd door een stoppen-met-roken-app of online hulpprogramma (30%).

Meeste sigaretten verkocht bij supermarkt

De leeftijdsgrens voor het kopen van tabak is 18 jaar, toch zegt bijna de helft (47%) van de rokende studenten van 16 en 17 jaar zelf wel eens sigaretten te kopen; meer jongens (53%) dan meisjes (40%). Bij de 18-jarigen studenten geldt dit voor 86%.

nederlandse-roker-onbewust-van-gevaren

Supermarkten worden het meest genoemd door 16- en 17-jarigen (respectievelijk 10% en 14%). Dit percentage ligt voor de 18-jarigen veel hoger: 57%. De benzinepomp wordt ook door 16- (10%) en 17-jarigen (9%) minder vaak genoemd dan door 18-jarigen (17%), maar dit verschil is niet significant. Opvallend is dat de snackbar significant minder vaak door 18-jarigen (0,5%) wordt genoemd dan door 16- (7%) en 17-jarigen (7%).

Roken, e-sigaret en waterpijp

Vergeleken met 16-jarige VO-scholieren roken MBO-studenten vaker tabak (ooit in het leven, afgelopen maand en dagelijks) en hebben ze vaker ooit een e-sigaret of waterpijp gebruikt. Ook het gebruik van de waterpijp in de afgelopen maand is hoger. Ook onder 17-jarigen en 18-jarigen scoren de MBO-studenten consistent het hoogst. Uitzondering is het gebruik van de waterpijp in de afgelopen maand, dit is niet significant verschillend tussen 17-jarige VO-scholieren (11%) en MBO-studenten (14%). Bij 17-jarigen valt verder op dat HBO-studenten minder vaak dagelijks tabak roken (2%) dan VO-scholieren (6%). Ook hebben HBO-studenten minder vaak de afgelopen maand een waterpijp gerookt dan VO-scholieren en MBOstudenten.

Trends sinds 2015

Het roken van tabak is onder MBO- en HBO-studenten niet veranderd sinds 2015. Uitgesplitst naar leeftijd lijkt er onder 16-jarigen sprake te zijn van een toename en onder 17- en 18-jarigen een afname, maar deze verschillen zijn niet significant. Het huidige gebruik van de e-sigaret is gestegen van 8 procent in 2015 naar 12 procent in 2017. Deze stijging is met name zichtbaar bij de 18-jarigen, waar het huidige gebruik van de e-sigaret is gestegen van 7 procent naar 11 procent.

Driekwart Rokers Wil Minder Nicotine In Sigaret

Bijna drie van de vier rokers (72 procent) is voorstander van het idee om de hoeveelheid nicotine in sigaretten te verminderen. Dat blijkt uit een enquête van Maurice de Hond. Van de niet-rokers is 75 procent gecharmeerd van het idee. Dat meldt het AD.

De uitslag geeft aan dat veel rokers het liefst zouden willen stoppen met hun gewoonte. De verslavende nicotine houdt hen echter in de greep van de sigaret. Minder nicotine in sigaretten zou daarbij kunnen helpen.

Prijs sigaretten omhoog

De meeste Nederlanders staan ook achter de antirookmaatregelen die staatssecretaris Blokhuis in petto heeft. Denk aan het niet langer mogen roken op schoopleinen en op sportverenigingen (91 procent is voorstander).

Ook steunt ruim de helft (57%) van alle Nederlanders het plan voor een prijsverhoging van een pakje sigaretten naar 10 euro. Rokers zelf zijn hier – geen verrassing – minder enthousiast over. Slechts 19 procent is het ermee eens. De minste steun is er voor het verdwijnen van aparte rookruimtes (40 procent).

Verbod op roken

De meest radicale maatregel tegen roken is een totaal rookverbod. Dat gaat veel Nederlanders echter te ver. Uit de enquête blijkt dat slechts iets meer dan 25 procent hier voor is.

Stoptober 2018 Komt Eraan! Ben Jij Klaar Om Te Stoppen Met Roken?

Stoptober 2018 is een nationale stoppen-met-roken-actie die rokers uitdaagt om in de maand oktober 28 dagen te stoppen met roken. Durf jij de uitdaging aan?

Stoptober 2018 staat voor de deur! Doe mee en stop in de maand oktober gedurende 28 dagen met roken. Lukt je dat, dan is de kans groot dat je de sigaret voorgoed links laat liggen. En… met z’n allen stoppen is veel makkelijker!

Vanaf 7 september begint de landelijke campagne van Stoptober en op 1 oktober start de 28-dagen-niet-roken-reis. Deelnemers aan Stoptober worden elke dag gesteund en aangemoedigd om het vol te houden.

Uit onderzoek van het AMC blijkt dat Stoptober echt werkt. Maar liefst 70 procent van de deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt.

Maar Stoptober heeft méér voordelen:

1. Zelfvertrouwen groeit door Stoptober

Dankzij Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt:

 • Gratis Stoptober-app (38%)
 • Steun (38%)
 • Samen stoppen (37%)
 • Tijdsaanduiding (30%)

Uit onderzoek van het AMC blijkt ook dat deelnemers grote steun ervaren door de hulp vanuit Stoptober en de steun van andere stoppers. Tevens is het belangrijk voor de deelnemers dat er een tijdsaanduiding is. De start staat gepland op 1 oktober en de stoppoging duurt 28 dagen.

2. Stoptober is nieuw nationaal stopmoment

Stoptober is een nieuw belangrijk nationaal stopmoment geworden naast 1 januari. Google toont aan dat de zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.

3. Deelname aan Stoptober heeft positief effect op stoppen met roken

De studie van het AMC biedt nieuw bewijs dat deelname aan Stoptober een belangrijk gunstig effect heeft op stoppen met roken.

Deelname aan Stoptober heeft niet alleen effect op rookgedrag, maar ook op het zelfvertrouwen die rokers en ex-rokers op langere termijn steunen in het stopproces.

Ben jij klaar om te stoppen met roken? Doe de test!

klaarvoordestop.nl

Onderzoek: Hartinfarct Is Beste Motivator Om Te Stoppen Met Roken

Wie na een hartinfarct stopt met roken, blijft vaak permanent van de sigaret af. Het maakt niet uit of de roker daarbij een antirookprogramma volgt. Dat blijkt uit onderzoek van promovendus Marjolein Snaterse.

Snaterse is docent-onderzoeker aan de HvA. Voor haar onderzoek volgde ze 824 hartpatiënten, waarvan 324 rokers bij vijftien ziekenhuizen.

Verhoogd risico

Wie een hartinfarct overleeft, heeft een verhoogd risico op een tweede hartinfarct of een andere hart- of vaataandoening. Patiënten wordt daarom op het hart gedrukt om hun leefstijl te ontdoen van zo veel mogelijk risico’s.

Het is belangrijk om bloeddruk, cholesterol, bloedsuikerspiegel en gewicht zo snel mogelijk op de juiste waarden te krijgen. Dat betekent regelmatig bewegen – minstens vijf keer per week een half uur – én stoppen met roken. Dat is de belangrijkste aanpassing.

Kransslagader

Een hartinfarct is vaak het gevolg van een aandoening aan de kransslagader. In 2017 waren er ongeveer 800.000 patiënten in Nederland met deze aandoening. Snaterse zegt in Het Parool:

‘Het verband tussen roken en vaatziekten is bij het brede publiek allang bekend. Een hartinfarct vloeit voort  uit een vernauwing van de kransslagader, waardoor er te weinig zuurstof naar het hart vloeit en patiënten een drukkend gevoel op de borst voelen.’

‘Als je dan in het ziekenhuis belandt, verhelpt een arts die vernauwing met een stent, maar dat betekent niet dat je aders na afloop gezond zijn. Je vaatwand is beschadigd en dus gevoelig voor verder beschadiging. En het allerbelangrijkst om dat te voorkomen is stoppen met roken.’

marjolein-snaterse

Stoppercentage

Snaterse onderzocht of de huidige stoppen-met-roken-programma’s voor rokers na een hartinfarct effectiever konden, door bijvoorbeeld individueel telefonisch begeleid te worden. Maar in vergelijking met de gebruikelijke zorg leidde dat niet tot een hoger stoppercentage.

‘Een hartinfarct is de beste motivator om te stoppen met roken. De meerderheid van de onderzochte rokers die stoppen na een hartinfarct konden dat prima zelfstandig en hebben geen behoefte aan een stoppen-met-roken-programma.’

Volgens Snaterse hebben rokers die stoppen helemaal geen behoefte aan hulp bij  het stoppen. Veel liever krijgen ze begeleiding om te voorkomen dat ze in gewicht aankomen. Ook wilden ze graag meedoen aan beweegprogramma’s.

Bron: Het Parool, HVA

Geen Rokende Jongeren Meer In 2040

In 2040 rookt geen enkele jongere nog. Die ambitie komt te staan in het preventieakkoord waarover staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) momenteel onderhandelt met diverse partijen. De aanpak van roken is een belangrijk onderdeel van die afspraken.

Van alle leerlingen tussen 12 en 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna een kwart (23 procent) ooit gerookt. Het percentage rokende jongeren loopt op van minder dan 1 procent in de brugklas naar 40 procent op 16-jarige leeftijd.

De afgelopen vier jaar is er al heel veel bereikt in de aanpak van (beginnen met) roken. Ik denk dat er tegen 2040 een samenleving bestaat waarin jongeren zeggen: “Vroeger rookten ze – weet je dat nog?

Rookvrije schoolpleinen vóór 2020

Bij de aanpak noemt Blokhuis een ‘heel simpel voorbeeld’: “Wij geven het onderwijsveld de kans de schoolpleinen rookvrij te maken. Lukt dat niet vóór 2020, dan gaan we dat dwingend voorschrijven per wetgeving. Maar je hoopt dat de cultuuromslag daarvoor heeft plaatsgevonden.”

De bewindsman benadrukt dat het waarmaken van de nul-procentambitie in 2040 betekent dat vooral jongeren met een praktisch opleidingsniveau en lager inkomen niet meer zullen roken. Zij zijn nu oververtegenwoordigd in de statistieken.

Bron: AD

Peuter Rookt 40 Sigaretten Per Dag 😱

Rapi Pamungkas uit Indonesië is 2 jaar en rookt 40 sigaretten per dag. Volgens zijn ouders is het de enige manier om te voorkomen dat hij in woede uitbarst.

De jongen raakte verslaafd door peuken van straat te rapen en die op te roken. Oudere jongens hielpen hem om de sigarettenpeuken aan te steken.

Al snel begon de peuter sigaretten te bietsen bij voorbijgangers van z’n moeders marktkraam. Uiteindelijk gingen ook zijn ouders overstag. Ze kopen twee pakjes sigaretten per dag voor de jongen.

“Als Rapi geen sigaretten krijgt, kan hij niet slapen. Hij barst in woede uit en begint te huilen,” zegt zijn moeder.

Om hem toch van zijn verslaving af te helpen, beloven zijn ouders dat ze de peuter binnenkort meenemen naar de dokter. Intussen paft hij nog even verder 😟

Meerderheid Rokers Vindt: ‘Roken Doe Je Niet In Tijd Van De Baas’

Bijna 2 op de 3 rokers (62 procent) vindt dat roken op het werk alleen tijdens de lunchpauze mag. Nog eens bijna 16 procent is het daar deels mee eens. Dat blijkt uit een enquête door Ikwilstoppenmetroken.nu onder 583 rokers.

De enquête laat meer opvallende resultaten zien. Zo is 87 procent vóór een verbod op roken in een auto waarin kinderen aanwezig zijn. En ruim de helft van de rokers (56%) gelooft niet dat een prijsverhoging van tabak helpt om rokers te laten stoppen.

RookEnquete - roken in auto met kind uit den boze, roken op werk in eigen tijd

Gezondheid belangrijkste motivatie om te stoppen met roken

Gezondheid is voor rokers de belangrijkste motivatie om een einde te maken aan hun verslaving. Bijna 9 op de 10 (87%) geeft dit op als belangrijkste reden om te willen stoppen met roken. Op afstand gevolgd door de behoefte om geld te besparen (24%). 14 procent van de ondervraagden wil mede stoppen omdat familieleden dat graag willen. Zes procent noemt het feit dat je bijna nergens meer mag roken als motivatie.

RookEnquete-2 statistieken belangrijkste motivatie om te stoppen met roken

Medicatie favoriete hulpmiddel

Rokers stoppen het liefst met behulp van medicatie: 35% geeft hieraan de voorkeur. Met 31% is ook Cold Turkey een stopmethode die aanspreekt. Bijna een kwart (24%) is geïnteresseerd in natuurlijke kruiden als hulpmiddel. Circa een op de vijf (18%) denkt dat persoonlijke begeleiding het beste werkt.

welke stopmethode spreekt het meeste aan

Voor 1 op 4 is geen prijs te hoog

Rokers zijn bereid om flink in de buidel te tasten als dat helpt om van het roken af te komen. Ruim een kwart (26%) maakt het niet uit wat ze moeten betalen, zolang het maar werkt. Een zelfde percentage wil wel graag stoppen, maar is niet bereid om daar iets voor betalen. Ruim 1 op 3 rokers (36%) schuift maximaal 100 euro voor een hulpmiddel om succesvol met de verslaving te breken.

Hoeveel geld zou je over hebben om te stoppen met roken

RIVM Toont Aan: Alle Sigaretten Schadelijker Dan Toegestaan!

De honderd populairste sigarettenmerken in Nederland zijn 2 tot 26 keer schadelijker dan wettelijk is toegestaan. Het RIVM onderwierp alle merken aan de zogenaamde Canadese meetmethode, die de hoeveelheid teer en nicotine eerlijker meet. De ‘schaamlijst‘ die daaruit voortvloeit is nu openbaar.

Daarmee is ook bekend wat de ongezondste sigaret is die in Nederland te koop is. Dat is het merk Belinda Super Kings. Met elke sigaret zuig je 36,3 milligram teer naar binnen, terwijl slechts 10 milligram is toegestaan.

Op nummer 2 staat Marlboro Red 100s die goed is voor 34,8 mg teer. Steek je een Lucky Strike Original Red op, dan help je 32,8 milligram teer je longen binnen. De top-3 ongezondste sigaretten zijn daarmee 3 keer zo ongezond als ze zelf beweren.

Het zijn echter niet de grootste sjoemelaars. Die eer valt Marlboro Prime ten deel. Het merk stelt volgens de wettelijke ISO-meetmethode slecht 1,0 milligram teer te bevatten. Volgens het RIVM is dat echter 26,1 milligram. Je inhaleert dus 26 keer meer teer dan de verpakking doet geloven.

Ook te veel nicotine

Ook blijft geen enkele sigaret onder de wettelijk toegestane nicotinenorm. Gemeten met de Canadese meetmethode bevatten de honderd sigarettenmerken per sigaret 2 tot 17 keer meer nicotine geoorloofd. De peuken zijn dus niet alleen veel schadelijker maar ook aanzienlijk verslavender.

Het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd omdat al jaren discussie is over de huidige meetmethode van schadelijke stoffen in sigaretten. In vrijwel alle sigaretten zitten al jaren minuscule gaatjes die ervoor zorgen dat er bij tests gewone lucht mee naar binnen wordt gezogen bij het roken. Dat verlaagt de hoeveelheid schadelijke stoffen in metingen.

ISO-meetmethode deugt niet

De wettelijke ISO-meetmethode wordt uitgevoerd door machines die het roken nabootsen. Deze meetinstrumenten houden geen rekening met het feit dat rokers met hun mond en vingers de kleine luchtgaatjes dichtknijpen. Daardoor krijgen rokers in werkelijkheid veel meer schadelijke stoffen binnen dan wordt gemeten. Het RIVM toont nu aan dat dat inderdaad het geval is.

Advocaat Bénédicte Ficq en tal van instanties proberen het Openbaar Ministerie al tijden te bewegen om tot strafvervolging over te gaan van de tabaksindustrie, omdat sigarettenfabrieken al decennialang zouden weten dat de ISO-meetmethode de werkelijkheid niet weergeeft. Dus zouden tabaksproducenten bewust schade toebrengen aan de gezondheid van miljoenen rokers.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) is een van de voorstanders van de eerlijke Canadese meetmethode die drastische gevolgen zou hebben voor de hoeveelheid teer en nicotine in sigaretten. Blokhuis neemt de resultaten morgen in ontvangst.

Harde feiten

Blokhuis maakt zich in de Europese Unie sterk voor gebruik van een nieuwe eerlijke Canadese meetmethode voor sigaretten.

We gingen er natuurlijk al vanuit dat de resultaten slecht zouden zijn. Daarom heeft mijn voorganger dit onderzoek ook gevraagd in 2017. Maar eerlijk gezegd ben ik alsnog van deze harde feiten geschrokken. Dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnen krijgen dan ze wordt voorgehouden is zeer zorgelijk. Ik ben al in gesprek met Europese collega’s en de Eurocommissaris om sigaretten zonder gesjoemel te meten. Dat is een proces van lange adem, maar ik ga er vol mee door.

Top 20 slechtste sigaretten

In onderstaande tabel geven wij de top 20 van slechtste sigaretten weer op basis van de hoeveelheid teer gemeten volgens de Canadese methode. Goed om te weten: de huidige wet bepaalt dat sigarettenrook maximaal 10 mg teer mag bevatten.

 1. Belinda Super Kings | 36,3 mg teer per sigaret
 2. Marlboro Red 100s | 34,8 mg teer per sigaret
 3. Lucky Strike Original Red | 32,8 mg teer per sigaret
 4. Mark Adams No. 1 Red | 31,3 mg teer per sigaret
 5. L&M Red Label | 31,2 mg teer per sigaret
 6. Dunhill International | 30,5 mg teer per sigaret
 7. Titaan Red | 30,4 mg teer per sigaret
 8. Marlboro True Red | 30,1 mg teer per sigaret
 9. Tivoli Kingsize | 30,0 mg teer per sigaret
 10. JPS Red | 30,0 mg teer per sigaret
 11. Belinda Filterkings | 29,9 mg teer per sigaret
 12. Pall Mall Red 100s | 29,8 mg teer per sigaret
 13. Lucky Strike Red Additive Free | 29,8 mg teer per sigaret
 14. Gauloises Blondes Blue | 29,2 mg teer per sigaret
 15. Winston Classic | 29,2 mg teer per sigaret
 16. Davidoff Classic | 29,1 mg teer per sigaret
 17. Export Red | 28,9 mg teer per sigaret
 18. Lexington | 28,9 mg teer per sigaret
 19. Elixyr Red | 28,7 mg teer per sigaret
 20. Superkings original black | 28,5 mg teer per sigaret

Check de volledige lijst van het RIVM:

RIVM Schaamlijst sjoemelsigaretten-1 RIVM Schaamlijst sjoemelsigaretten-2 RIVM Schaamlijst sjoemelsigaretten-3 RIVM Schaamlijst sjoemelsigaretten-4

Bron: AD.nl / RIVM

Zo Zien Rokerslongen Er Na 20 Jaar Uit (Schokkende Video!)

Verpleegkundige Amanda Eller uit North Carolina postte afgelopen maand een filmpje op Facebook waarin ze pijnlijk het verschil laat zien tussen de longen van iemand die 20 jaar lang en pakje sigaretten per dag heeft gerookt en de longen van een niet-roker.

Bereid je voor op een nogal schokkende video die de gevolgen van intensief roken haarfijn in beeld brengt. Amanda voorzag haar filmpje dan ook van de retorische vraag: “Iemand nog een sigaretje?”

Niet alleen zien de longen van de roker er pikzwart uit – ze functioneren uiteraard ook veel minder dan de longen van een niet-roker. Roken heeft een nadelig effect op de longcapaciteit, waardoor minder zuurstof kan worden opgenomen.

Ook de elasticiteit van rokerslongen gaat achteruit. Daardoor stapelt lucht zich bij het uitademen op in de longen, wat tot ademnood kan leiden.

Jaarlijks 12.000 gevallen longkanker

In Nederland rookt nog altijd zo’n 25 procent van de bevolking. Jaarlijks wordt bij circa 12.000 mensen longkanker vastgesteld. In 9 van de 10 gevallen is roken de boosdoener.

Stoppen met roken heeft al na 24 uur een positief effect op je longen. Je longen beginnen aan een grote schoonmaak. Je hoest mogelijk slijm op. Alle koolmonoxide is al uit je lichaam verdwenen. De kans op een hartaanval is aanzienlijk gedaald als gevolg van een herstellend lichaam.

Na 72 uur: Meer energie, makkelijker ademen

Na 72 uur voel je dat je meer energie hebt. Ademen gaat makkelijker dan voorheen. Je longen gaan er echt op vooruit. Na 2 tot 12 weken is je longfunctie al aanzienlijk verbeterd. Na een maand is je conditie verbeterd en beweeg je makkelijker. Als je een rokershoestje had, is dit nu aan het verdwijnen.

Stoppen met roken maakt ademen makkelijker en verminder het hoesten. Dit is vooral omdat je longinhoud zich binnen negen maanden met zo’n 10 procent verbetert.

Longcapaciteit

Als je in de twintig of dertig bent, kan het effect van roken op je longcapaciteit niet echt merkbaar zijn, tenzij je natuurlijk een marathon probeert te lopen. De longcapaciteit neemt overigens natuurlijk wel gewoon af met de leeftijd.

Op hogere leeftijd kan een volledige longcapaciteit echter het verschil betekenen tussen een actief en gezond leven of een leven waarbij je met piepende ademhaling de trap op moet.

Kies ook voor een gezonder en fitter leven! Ontdek de beste methodes om te stoppen met roken >

quitcare