BLOG

Laagopgeleide Nederlander Rookt Dagelijks En Zwaar

Steeds minder mensen roken, maar de verschillen in rookgedrag tussen hoogopgeleiden en laagopgeleiden worden steeds groter. Laagopgeleiden roken vaker en meer dan hoogopgeleide mensen.

Vandaag, op de Wereld Anti Tabaksdag, publiceerde het CBS samen met het RIVM cijfers over het rookgedrag van Nederlanders.

Het aandeel rokers onder hoogopgeleiden is sinds 1989 bijna gehalveerd. Onder de laagopgeleiden daalde het aantal aanzienlijk minder hard. Ook roken laagopgeleiden vaker dagelijks en zijn zij vaker zware rokers dan hoogopgeleiden.

Rond 1990 rookte 38 procent van de laagopgeleiden, 40 procent van de middelbaar opgeleiden en 34 procent van de hoogopgeleiden. Nu, een kwart eeuw later, gaat het om 28 procent van de laagopgeleiden, 26 procent van de middelbaar opgeleiden en 18 procent van de hoogopgeleiden.

Het aandeel mensen van 25 jaar of ouder dat zegt te roken, daalt al decennia. Het nam af van 38 procent in 1989 naar 24 procent in 2016.

Rokers-van-25-jaar-of-ouder-naar-opleidingsniveau-1989-2015

In 2016 liep het aandeel rokers uiteen van 31 procent van de mensen met het laagste opleidingsniveau (ten hoogste basisonderwijs) tot 13 procent van de mensen met een universitaire opleiding.

Ruim een derde van de 25-plussers heeft eerder wel gerookt, maar is inmiddels gestopt. Dit aandeel ex-rokers verschilt nauwelijks per opleidingsniveau.

Laagopgeleide Nederlander rookt stevig en elke dag

Laagopgeleiden roken niet alleen vaker dan hoogopgeleiden, zij zijn gemiddeld genomen ook de stevigste rokers. Van de laagopgeleide rokers rookt de overgrote meerderheid dagelijks (87 procent).

Bij de rokers met een universitaire opleiding is dat minder dan de helft.
Ook zwaar roken (minstens 20 sigaretten per dag) komt meer voor onder lager opgeleiden. Zeven procent van de laagst opgeleiden is een zware roker, terwijl zwaar roken onder de hoogst opgeleiden nauwelijks voorkomt.

Rookstatus-onder-bevolking-van-25-jaar-of-ouder-naar-opleidingsniveau-2016-17-05-30

Helft hoogopgeleiden heeft nooit gerookt

Het percentage mensen dat nooit heeft gerookt, verschilt daarentegen wel voor de verschillende opleidingsniveaus: meer dan de helft van de hoogst opgeleiden (universitair) heeft nooit gerookt, tegenover ruim een derde van de laagopgeleiden.

Rookgedrag-naar-opleidingsniveau-onder-bevolking-van-25-jaar-of-ouder-2016

Bron: CBS

Sjoemelsigaret Draagt Bij Aan Toename Longkanker

Sigaretten met ventilatiegaatjes dragen hoogstwaarschijnlijk bij aan de toename van adenocarcinoom, de meest voorkomende vorm van longkanker. Onderzoek door het Nationaal Kankerinstituut in de VS heeft dat aangetoond.

Elf kankeronderzoekers publiceerden hun bevindingen in het Journal of the National Cancer Institute en pleiten nu voor een verbod op de sigaretten met ventilatiegaatjes.

“De gaatjes in de filters van sigaretten zijn bedacht om rookmachines te bedotten,” vertelt longarts Wanda de Kanter tegenover de Volkskrant. “De mens sluit die gaatjes af met lippen en vingers en krijgt zo onbewust veel meer kankerverwekkende stoffen– teer en nicotine – binnen dan de controlerende rookmachine registreert.”

sigaret-ventilatiegaatjes

Verband met adenocarcinoom

“Dit is een heel gedegen onderzoek, uitgevoerd door een respectabele onderzoeksgroep,” bevestigt Onno van Schayck, epidemioloog en hoogleraar preventieve geneeskunde aan de Universiteit Maastricht in de Volkskrant.

De onderzoekers hebben alle literatuur over de ventilatiegaatjes geclassificeerd naar zwaarte van bewijs voor een oorzakelijk verband met de toename van longkanker. “Met hun classificatie komen zij steeds tot dezelfde conclusie: dat verband is zeer aannemelijk. Daarmee is de kans dat deze gaatjes medeoorzaak zijn van adenocarcinoom een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid.”

Volgens de onderzoekers inhaleert een roker – als hij de ventilatiegaatjes in het filter niet geheel afdicht met lippen of vingers – meer lucht. Daardoor wordt de verbrandingstijd van de tabak langer, de temperatuur daalt en de verbranding is niet volledig. Zo neemt het inhaleren van kankerverwekkende stoffen toe.

Sjoemelsigaret oorzaak meer longkanker

Bovendien laten de ventilatiegaatjes een roker dieper inhaleren, waardoor ook het binnendringen van kankerverwekkende stoffen in de longen volgens de onderzoekers toeneemt. Volgens De Kanter verklaart dit waarom het aantal mensen met longkanker toeneemt, terwijl het absolute aantal rokers daalt.

Professor Van Schayck is het ‘helemaal eens’ met het pleidooi van de onderzoekers om geperforeerde filters te verbieden: “Dit moet snel afgelopen zijn.”

benedicte-ficq
Advocaat Bénédicte Ficq, die een strafzaak tegen de tabaksindustrie voorbereidt, noemt de sigaret met ventilatiegaatjes een ‘sjoemelsigaret’.

Hij raadt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), ‘dringend aan dit Amerikaanse artikel te lezen’. De NVWA wijst op haar beurt naar het ministerie van VWS, die bij monde van een woordvoerder laat weten dat zij zich door het RIVM laten adviseren hierover.

Sigaretten met ventilatie zijn ooit als minder schadelijk op de markt gebracht, zegt Reinskje Talhout, topexpert tabak van het RIVM. “Dit onderzoek voegt nieuw bewijs toe aan de stelling die wij al langer onderschrijven, dat de consument er niet beter van wordt. Het is aan VWS om daar al dan niet beleidsmatig iets mee te doen.”

Bron: de Volkskrant

Enge Plaatjes Op Sigarettenpakjes Hebben Weinig Effect

Rokers worden nauwelijks afgeschrikt door de gruwelijke foto’s op sigarettenpakjes. En de impact van die enge plaatjes op niet-rokers valt ook tegen. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid.

Een jaar geleden werden de nieuwe pakjes ingevoerd met als doel om rokers met afschrikwekkende foto’s op andere gedachten te brengen. Vanaf deze maand is het ook officieel verboden om in Nederland nog pakjes te verkopen die geen afschrikwekkende afbeeldingen en waarschuwende teksten hebben. Maar de impact van de pakjes sigaretten valt tegen.

Gewenning

‘De impact van de foto’s op pakjes sigaretten werd van tevoren hoger ingeschat. Nu deze daadwerkelijk op de pakjes te zien zijn, lijkt het er op dat gewenning optreedt,’ staat in het rapport over de schadelijkheid van roken en meeroken. Vooraf dacht 21 procent van de rokers dat de plaatjes af zouden schrikken, nu geeft nog maar 9 procent dat aan.

De plaatjes hebben de meeste impact op jongeren (12 t/m 21 jaar). Het schrikt hen eerder af (36 procent) dan gemiddeld (29 procent). Ook geven jongeren aan dat ze minder snel zullen gaan roken door de plaatjes (34 versus 25 procent).

Toch is de impact van de gruwelfoto’s ook onder jongeren minder groot dan vooraf werd gedacht. Voor de introductie dacht de helft door de foto’s minder snel te gaan roken, nu deelt iets minder dan eenderde die mening nog.

Te extreem

Hoogleraar tabaksontmoediging Marc Willemsen van de Maastricht University is niet verbaasd. ‘Het is wel goed om pakjes minder aantrekkelijk te maken, maar de plaatjes zijn te extreem,’ zegt hij tegen BNR. ‘Mensen denken als ze die beelden zien: dit zal mij niet zo snel overkomen en ze kijken weg. Er zit geen verhaal achter en er staat niet bij hoe groot de kans is dat jou dit overkomt.’

Carel Jansen, hoogleraar communicatie- en informatiewetenschappen aan de Rijksuniversiteit in Groningen zegt tegen het AD dat er te weinig aandacht is voor het effect van de verschillende soorten plaatjes. “Je ziet soms de meest afschrikwekkende foto’s, waarvan mensen snel kunnen denken: ‘Dat overkomt mij nooit’. Dan heeft het ook geen effect. Maar je hebt ook afbeeldingen die een verhaaltje vertellen zoals die van de vader en de moeder bij een wit kistje, waar een vroeg overleden kindje in ligt. Die manier van communiceren is veel effectiever: mensen trekken zich het leed aan van wat ze zien op het plaatje.”

Neutrale verpakking

In het Verenigd Koninkrijk mogen sigaretten met ingang van vandaag alleen nog verkocht worden in een neutrale groenbruine verpakking. De regel ging in 2016 al in, maar fabrikanten mochten hun oude voorraden nog opmaken.

Het merk mag alleen in letters worden vermeld. De gezondheidswaarschuwingen beslaan nu bijna driekwart van voor- en achterkant. Vanaf vandaag geldt er ook een verbod op sigaretten met een smaakje. Verder geldt er een minimum aantal sigaretten van twintig stuks per pakje.

Bron: AD/BNR

Onderzoek: Dit Is De Beste Manier Om Te Stoppen Met Roken

Wie wil stoppen met roken, vraagt zich vaak af wat de beste manier is om dat te doen. Rokers twijfelen meestal tussen abrupt stoppen met roken of langzaam afbouwen. Maar wat werkt nu het beste?

De Universiteit van Oxford onderzocht welke methode de beste slagingskans opleverde. “Veel mensen denken dat het logischer is om eerst te minderen met roken voordat je volledig stopt,” aldus onderzoeksleidster Nicola Lindson-Halwey. Maar is dat wel zo?

Circa 700 rokers die wilden stoppen met roken werden in twee groepen verdeeld. De helft werd gevraagd om gedurende twee weken te minderen en daarna te stoppen. De andere groep rookte gedurende twee weken door en stopte daarna abrupt met roken.

Beide groepen kregen gedragstherapie en andere hulpmiddelen ter beschikking, zoals nicotinepleisters en nicotinekauwgom.

De onderzoekers keken vervolgens hoe beide groepen het deden 4 weken en 6 maanden na het onderzoek. Wat bleek, de mensen die abrupt waren gestopt met roken deden het beter. Na vier weken was bijna de helft van hen (49 procent) nog steeds gestopt met roken. In de andere groep was dit nog 39 procent.

Na 6 maanden hield nog 22 procent van de abrupt gestopten het vol tegenover 15 procent van de rokers die geleidelijk had afgebouwd.

Rokers stoppen desgevraagd liever geleidelijk met roken, maar dit onderzoek laat zien dat abrupt stoppen met roken een betere methode is met minder kans op terugval. In het onderzoek werden geen andere hulpmiddelen, zoals e-sigaretten, meegenomen.

Lees het hele onderzoek >

Kinderen Willen Rookvrije Sportvereniging

Kinderen willen niet dat er gerookt wordt op hun sportclub. Een overgrote meerderheid (90%) van de kinderen vindt dat hun sportvereniging rookvrij moet worden. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting.

In werkelijkheid mag op de meeste sportverenigingen nog steeds worden gerookt. De Hartstichting wil daar verandering in brengen en spant zich in om meer sportverenigingen rookvrij te maken.

De Hartstichting deed onderzoek onder kinderen van 8-12 jaar over roken langs de lijn. Ruim 1000 kinderen deden mee aan dit onderzoek, uitgevoerd door onderzoeksbureau Qrius.

Enkele bevindingen uit het onderzoek:

  • 71% ziet mensen roken op de sportclub
  • 17% ziet ook trainers roken
  • 86% stoort zich aan roken op de club
  • kinderen van rokende ouders zijn veel milder over roken langs de lijn

Kopieergedrag

Kinderen kopiëren gedrag graag. Onderzoeken tonen aan dat dat ook een belangrijke reden is om te beginnen met roken. Kopieergedrag uit zich vaak rondom het sportveld. Juist daar moet je dus het goede voorbeeld geven, vindt de Hartstichting.

Sociale omgeving grote invloed

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de sociale omgeving zeer bepalend is voor het beginnen met roken. Zo concludeerde het Trimbos-instituut in recent onderzoek (februari 2017) dat het zien roken van anderen, kinderen kan stimuleren om zelf te gaan roken. Invloeden als sociale omgeving, opleiding, cognitie en erfelijkheid zijn medebepalend of een kind gaat roken. En wanneer minimaal één ouder rookt is de kans groter dat hun kinderen ook gaan roken, vergeleken met niet-rokende ouders.

Vergif

Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog bevestigt deze onderzoeksresultaten: “Kinderen leren vooral door naar anderen te kijken en dat gedrag vervolgens na te doen. Zo leren kinderen niet alleen zingen, samenwerken en voetballen, maar ook….. roken.

Dat gedrag is niet van henzelf, maar is gedrag dat ze kopiëren. Van mensen die uitstralen dat het normaal is dat je je eigen lijf langzaam vergiftigt. Dat het normaal is dat je iets in je mond steekt waaraan een op de twee rokers vroegtijdig overlijdt. Elke keer dat een volwassene een sigaret opsteekt, steekt een kind daar ook wat van op. Namelijk dat het normaal is.”

Goede voorbeeld

De Hartstichting roept verenigingen op mee te helpen op weg naar een Rookvrije Generatie en de eerste stap te zetten op weg naar een rookvrij sportterrein. Floris Italianer, directeur van de Hartstichting, hoopt dat steeds meer sportverenigingen het goede voorbeeld geven: “Steeds meer sportclubs realiseren zich dat sport en roken niet samengaan en werken aan een rookvrije omgeving. Daar zijn wij blij om. Met een rookvrij sportterrein geeft een sportvereniging het goede voorbeeld aan kinderen.”

‘Eén Op Tien Doden Door Roken’

Een op de tien doden is het gevolg van de gezondheidsschade die roken veroorzaakt. De helft van de slachtoffers door roken is afkomstig uit China, India, de Verenigde Staten en Rusland.

Dat blijkt uit het Global Burden of Disease-rapport, gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet. Voor het onderzoek werden de rookgewoonten van inwoners uit 195 landen geanalyseerd in de periode 1990 tot 2015.

Elke dag een sigaret

Meer dan een miljard van deze mensen rookte in 2015 dagelijks. Een op de vier mannen rookt dagelijks en een op de twintig vrouwen stak in 2015 elke dag een sigaret op. Dat is wel een vermindering ten opzichte van 1990. Toen rookte nog een op de drie mannen dagelijks en een op de twaalf vrouwen.

Het totale aantal rokers is wel toegenomen. Dat komt doordat ook de populatie de afgelopen 25 jaar is gestegen. Er is ook een toename in het aantal doden ten gevolge van roken. Dat zijn er ruim 6,4 miljoen, een stijging van 4,7 procent.

Maatregelen

De afgelopen 25 jaar hebben diverse landen actie ondernomen om mensen te helpen stoppen met roken. Bekende maatregelen zijn het verhogen van accijns op sigaretten en de invoering van waarschuwingen op pakjes tabak. Ook nationale antirookcampagnes als Stoptober werpen hun voorzichtige vruchten af.

“Ondanks dat de schadelijke gevolgen van tabak al ruim een halve eeuw wereldwijd worden verkondigd, rookt een op de vier personen dagelijks,” zegt hoofdauteur Emmanuele Gakidou. “Roken is nog altijd de op een na grootste risicofactor op een vroegtijdige dood. Er moet meer worden ondernomen om het aantal rokers te verminderen.”

Bron: Nu.nl

iQOS Nederland In Voorjaar 2017 Verwacht

iQOS Nederland

iQOS – de nieuwe heat not burn e-sigaret van Philip Morris – is naar verwachting in het voorjaar 2017 in Nederland verkrijgbaar. iQOS werd in 2015 in Japan gelanceerd en is daar een regelrechte hit met al ruim 1 miljoen gebruikers.

Wat maakt iQOS bijzonder? Het houdt het midden tussen het traditionele roken en een e-sigaret. iQOS maakt gebruik van korte filtersigaretten (HEETS) die verwarmd worden, maar waarbij de tabak niet wordt verbrand.

Dat zorgt ervoor dat de gebruiker een vergelijkbare ervaring heeft als bij roken, maar niet de schadelijke stoffen inhaleert die bij het roken van tabaksproducten vrijkomen. Omdat er geen verbranding optreedt, ontstaat een nicotinehoudende damp die aanzienlijk minder schadelijke stoffen bevat dan sigarettenrook.

iQOS in Nederland

iQOS (betekenis: I Quit Original Smoking) is inmiddels in een tiental landen te koop (o.a. Italië, Duitsland, Zwitserland, Portugal, Verenigd Koninkrijk) en Philip Morris heeft aangekondigd het aantal winkels snel uit te breiden. Naar verwachting zal iQOS in het voorjaar 2017 ook in Nederland worden aangeboden.

Ik wil bericht als IQOS in Nederland verkrijgbaar is!

* is verplicht veld


 

De iQOS Heatstick nu al kopen?
Bestel deze gloednieuwe e-sigaret nu al via eBAY!

Roken In Europa: Een Op Vier Doet Het

roken Europa

Roken in Europa gebeurt nog steeds veel. Een op vier Europeanen in de EU van 15 jaar en ouder rookt. Bijna 1 op de 5 (19,2%) rookt dagelijks. Mannen (28,7%) roken vaker dan vrouwen (19,5%). Dit blijkt uit onderzoek van Eurostat, het statistisch bureau van de Europese Unie.

Zweden (16,7%) en het Verenigd Koninkrijk (17,2%) kennen het laagste aantal rokers. In Bulgarije (34,7%) en Griekenland (32,6%) wonen de meeste rokers. Nederland scoort met een op de vier (25,2%) een plek in de middenmoot.

In alle lidstaten is het aantal mannen dat rookt hoger dan het aantal vrouwen. De grootste verschillen zien we in Litouwen (40,3% versus 12,3% = +28,0%), Roemenië (+27,3%), Cyprus (+24,7%), Letland (+24,5%) en Estland (+18,4%). Gemiddeld in de EU rookt 28,7 procent van de mannen versus 19,5 procent van de vrouwen.

Een op vijf rookt passief mee

Een op de vijf (21,6%) mensen van 15 jaar en ouder in Europa rookt passief mee doordat ze binnenshuis worden blootgesteld aan tabaksrook. Uit onderzoek is gebleken dat ook meeroken zeer schadelijke effecten kan hebben op de gezondheid. In sommige landen hebben de niet-rokers het zwaar te verduren. In Griekenland wordt tweederde van de bevolking (64,2%) dagelijks aan sigarettenrook blootgesteld.

Relatief veel gelegenheidsrokers in Nederland

Van de Nederlandse rokers is 6 procent een gelegenheidsroker. Dat is hoger dan het gemiddelde percentage gelegenheidsrokers in de Europese Unie (EU). In Europa rookt gemiddeld 4,7 procent van de rokers alleen bij gelegenheid.

 

iQOS Heatstick Schudt Markt Voor E-sigaretten Op

heatstick-IQOS

De iQOS Heatstick is het nieuwe alternatief voor roken. Het is geen dampen en ook geen roken – het zit er tussenin. De iQOS is een korte filtersigaret die sigarettenfabrikant Philip Morris in het voorjaar van 2017 in Nederland op de markt brengt. Het verschil met de klassieke sigaret? Wel tabak, geen verbranding.

De tabak wordt tot 300 graden verhit waardoor damp vrijkomt. Philip Morris-directeur Robert Wassenaar: “Het voelt als roken, maar in deze damp zitten veel minder schadelijke stoffen.” Een nieuw product dus voor de verstokte roker die op zoek is naar een minder schadelijk alternatief.

iQOS: Heat not burn

Al jaren bestaat de elektronische sigaret, waarbij de gebruiker de damp van verhitte e-liquids inademt, maar wel nicotine binnenkrijgt. Het product dat Philip Morris dit voorjaar op de Nederlandse markt brengt, is een zogeheten heat-not-burn-product. Het bevat wel tabak, maar minder schadelijke stoffen dan gewone sigaretten. In Japan bleek de iQOS al een groot succes en veroverde het product een marktaandeel van 6 procent.

iQOS lijkt meer op roken

De nieuwe elektronische sigaret is volgens Philip Morris potentieel minder schadelijk. Reden? De tabak wordt tot 300 graden verwarmd, terwijl dat bij een klassieke sigaret 800 tot 900 graden is. Maar omdat de gebruiker zuigt aan een klein filtersigaretje met tabak voelt het meer als roken dan de al bestaande e-sigaret zonder tabak, zegt directeur Wassenaar tegen NRC.

„Met deze sigaret bereik je na een trekje dezelfde snelle nicotine-opname als met een klassieke sigaret. Maar in de damp zitten volgens onze onderzoeken ruim 90 procent minder schadelijke stoffen. Ja, ik geef toe: in de damp zitten nog steeds schadelijke stoffen en ook nicotine verhoogt je bloeddruk. Maar dit kan de risico’s verminderen voor mensen die niet kunnen of willen stoppen.”

De claim dat er in het nieuwe product van Philip Morris ruim 90 procent minder schadelijke stoffen zitten, wordt voor een deel ondersteund door een rapport van het RIVM dat in september uitkwam. Toch is er nog veel meer onderzoek nodig, vindt Reinskje Talhout, senior onderzoeker van het RIVM.

„Er lijken inderdaad minder schadelijke stoffen in de damp van dit product te zitten. Het zit wat dat betreft tussen een gewone sigaret en een e-sigaret in. Maar het kan zomaar zo zijn dat mensen dit naast hun gewone sigaret gaan gebruiken, of dat niet-rokers ermee beginnen.”

Ook arts Esther Croes van het Trimbos-instituut is kritisch. „Het is zo dat we niet voor iedereen een goed antwoord hebben gevonden hoe we mensen kunnen laten stoppen met roken, wellicht dat dit product daarbij kan helpen. Maar we weten nog gewoon te weinig over de effecten op lange termijn van dit product. En als er sprake is van evenveel nicotine als bij een klassieke sigaret, blijven de gebruikers dus verslaafd.”

Meer onderzoek nodig naar langetermijneffecten

Philip Morris beaamt dat meer onderzoek naar de effecten op lange termijn noodzakelijk is. Toch is er bij het bedrijf genoeg vertrouwen: in 2017 wil het 1,5 miljard euro besteden aan de ontwikkeling van mogelijke vervangers van sigaretten.

Daarbij zorgt het nieuwe product voor extra verdiensten: in testlanden is een pakje met de kleine peuken ongeveer even duur als een gebruikelijk pakje sigaretten, terwijl het apparaat voor zo’n 75 euro wordt verkocht. „We hebben in Japan in heel korte tijd een flink deel van de sigarettenmarkt veroverd”, zegt Wassenaar van Philip Morris Nederland. „Dat halen we met gewone sigaretten nooit meer. Dus ook commercieel zien wij enorme mogelijkheden met dit product.”

Bron: NRC

De iQOS Heatstick kopen?
Bestel deze gloednieuwe e-sigaret nu al via eBAY!

Ik wil bericht als IQOS in Nederland verkrijgbaar is!

* is verplicht veld


 

Roken In De Auto Verboden In Schotland

roken in auto

Roken in de auto is sinds maandag 5 december verboden in Schotland. Ten minste, als er passagiers jonger dan achttien jaar meerijden. De nieuwe wet moet kinderen beschermen tegen de gevaren van meeroken.

Meeroken kan serieuze gezondheidsprobleem veroorzaken, zoals bronchitis, astma en longontstekingen. Binnen een minuut na het opsteken van een sigaret kunnen de giftige stoffen in uitgeblazen rook in een kleine ruimte zeer schadelijke concentraties bereiken.

Fikse boete op roken in de auto

De nieuwe wet is unaniem aangenomen door het Schotse parlement. Wie de nieuwe regel aan z’n laars lapt, kan op een boete rekenen die kan oplopen tot 1000 Britse pond (circa 1200 euro).

 

Een vergelijkbare wet werd in 2015 al in Engeland en Wales ingevoerd. Ook in Nederland pleiten steeds meer mensen voor een verbod op roken in auto’s waar kinderen meerijden.

Knuppel

Hester Zitvast gooide vandaag op Telegraaf.nl de knuppel ook weer eens in het hoenderhok:

Roken lieve mensen, is onomstotelijk bewezen loei, en loeislecht voor je. Nou maak je natuurlijk nog altijd zelf de keuze of je niet lang wilt leven, maar je omgeving en kinderen vragen daar niet om. Als je rook ruikt, rook je mee. Tel uit je winst. Dat zijn dus aardig wat keren dat je de kankerverwekkende stoffen hebt binnengekregen.

Wat vind jij? Is roken in de auto een privé-aangelegenheid of moet het in het bijzijn van kinderen ten strengste worden verboden? We zijn benieuwd naar je mening!