BLOG

Imago E-sigaret Loopt Deuk Op Na Rel In VS

Het imago van de elektronische sigaret als minder slecht alternatief voor roken heeft in Nederland een deuk opgelopen na zorgelijke berichten uit de Verenigde Staten, meldt AD.nl.

In de VS zijn afgelopen najaar tientallen doden gevallen door een mysterieuze longaandoening onder zogeheten ‘vapers’.

Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen hun e-sigaret hadden gevuld met thc-vloeistof, de psychoactieve stof uit cannabis die in Nederland is verboden, en vitamine E-acetaat in plaats van met reguliere nicotinevloeistof. Dit is een geurloze en stroperige mengvloeistof.

Illegaal

In Nederland zijn zulke toevoegingen alleen illegaal verkrijgbaar. Toch blijkt uit consumentonderzoek van Motivaction dat 45 procent van de gestopte gebruikers ‘berichten over problemen met de e-sigaret’ aanwijst als reden dat ze het vapen (in ieder geval tijdelijk) achter zich hebben gelaten.

Als je kijkt naar alle mensen die de afgelopen twee jaar stopten met de e-sigaret, dan was het percentage (bijna 30 procent) het hoogste in de periode van 1 september 2019 tot 1 maart 2020. Toen speelde precies de rel in de Verenigde Staten. Ook opmerkelijk: twee derde van alle ex-gebruikers koos daarna weer voor tabak.

Terug naar tabak

Esigbond-voorzitter Emil ’t Hart vindt vooral deze uitkomst van het onderzoek erg zorgelijk. ‘Het kan nooit de bedoeling zijn dat Nederlandse vapers teruggrijpen naar de traditionele sigaret.’ Het is volgens hem essentieel dat er duidelijke uitleg komt over het juiste gebruik van elektronische sigaretten en dat rokers worden voorgelicht over de e-sigaret als minder schadelijk alternatief.

Het Trimbos-instituut bracht juist deze week naar buiten dat het gebruik van de e-sigaret schadelijker is dan eerst werd aangenomen. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat de elektronische sigaret een opstapproduct is naar tabak en dat de vele smaakjes het product aantrekkelijk maken voor jongeren.

Lees hier de kernpunten uit het rapport van Trimbos:

 • Er is een grote verscheidenheid aan modellen elektronische sigaretten (e-sigaretten). Een onderzoek naar de Nederlandse e-vloeistoffen markt in 2017 vond bijna 20 duizend verschillende e-vloeistoffen.
 • Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol, en (sporen van) giftige en carcinogene stoffen.
 • De schadelijkheid van het gebruik van een e-sigaret (‘dampen’) op lange termijn is onbekend, maar een e-sigaret lijkt volgens het beschikbare onderzoek minder schadelijk dan een tabakssigaret. Nieuwere studies geven wel steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret zou kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.
 • De oorzaak van de longziekte EVALI, waardoor een paar duizend mensen in de Verenigde Staten ernstig ziek werden en tientallen overleden, is zeer waarschijnlijk vitamine E-acetaat, een hulpstof die soms in e-vloeistof met THC (tetrahydrocannabinol) wordt gebruikt. Deze stof komt voor zover bekend niet voor in e-vloeistoffen die in Nederland op de markt zijn. Het is onbekend of andere stoffen een rol spelen bij EVALI.
 • ‘Meedampen’ is voor mensen in de omgeving veel minder schadelijk dan het meeroken met tabakssigaretten, maar niet onschadelijk.
 • Gebruikers van een e-sigaret zijn voornamelijk volwassenen die roken, gerookt hebben en/of willen stoppen en jongeren.
 • In 2018 gebruikte 3,1% van de Nederlandse volwassenen de e-sigaret wel eens en 4,3% van de Nederlandse volwassenen was een voormalige (wel eens) e-sigaret gebruiker.
 • Van de scholieren tussen 12 en 16 jaar in 2017 heeft 27,5% ooit een e-sigaret gebruikt en van de mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar 44%.
 • Er komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten.
 • Vooral bij jongeren vergroten smaakstoffen de aantrekkelijkheid van een e-sigaret.
 • Een e-sigaret is voor een kleine groep rokers een effectief hulpmiddel bij stoppen met roken van tabak. In wetenschappelijke studies worden succespercentages gevonden die vergelijkbaar zijn met “reguliere” methoden om te stoppen met roken.
 • Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op. In Nederland was in 2018 echter 72% van de e-sigaret gebruikers (nog) niet volledig overgestapt. Dit waren dual users die naast e-sigaretten ook tabakssigaretten gebruikten.
 • Er zijn aanwijzingen dat dual use schadelijker zou kunnen zijn dan het gebruik van alleen tabakssigaretten of e-sigaretten.
 • De e-sigaret is gemakkelijk verkrijgbaar via veel verschillende verkooppunten, inclusief het internet. In Nederland valt de e-sigaret sinds 2016 onder de Tabaks- en Rookwarenwet. In het buitenland wordt de e-sigaret op verschillende manieren gereguleerd.

Er zijn veel beperkingen in het beschikbare onderzoek naar e-sigaretten. Ook zijn nog veel onderwerpen niet voldoende onderzocht om een gebalanceerd eindoordeel te kunnen vellen over het netto volksgezondheidseffect van de e-sigaret. Wel is duidelijk dat e-sigaretten minder veilig zijn dan eerder werd gedacht. Uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten en het beperken van het gebruik tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken met de bewezen effectieve hulpmiddelen.

Wordt Roker Minder Ziek Na Besmetting Met Covid-19?

Een kwart van de Franse volwassenen rookt. Toch blijkt amper 5 procent van de 482 coronapatiënten die in het Hôpital Pitié-Salpêtrière in Parijs is opgenomen verstokt roker te zijn. Onderzoek lijkt nu uit te wijzen dat nicotine mogelijk een positief effect heeft op de gevolgen van Corona. Dat meldt HLN.be.

Vooropgesteld: roken blijft een ongezonde gewoonte. Ook behoedt het je zeker niet voor een infectie met Covid-19. Sterker nog, als roker ben je vatbaarder voor een infectie, omdat je regelmatig je handen naar je mond en neus brengt.

Toch lijken rokers gek genoeg minder symptomen te ontwikkelen als ze eenmaal besmet zijn met het coronavirus. Dat verklaart dan waarom er verhoudingsgewijs weinig rokers worden opgenomen in het ziekenhuis.

Tabaksrook zou een beschermend effect kunnen hebben, stellen onderzoekers van het Franse onderzoekscentrum CNRS. Hun hypothese werd gepubliceerd op Qeios.

Statistische analyse en biochemische benadering

De hypothese van de onderzoekers is gebaseerd op twee verschillende benaderingen:

 1. Een statistische analyse van het aantal patiënten in Franse ziekenhuizen
 2. De biochemische processen die plaatsvinden in het menselijk lichaam

Statistische analyse
De resultaten van de statistische analyse werden hierboven al aangehaald: terwijl er tussen 28 februari en 9 april 482 besmette patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis in Parijs, rookte amper vijf procent van hen. ‘Deze bevinding werd bevestigd door een onafhankelijk onderzoek,’ aldus Jean-Pierre Changeux, onderzoeksleider en neurowetenschapper aan het Pasteur-instituut in Parijs.

Biochemische analyse
De biochemische analyse leek te bevestigen dat tabak, in het bijzonder nicotine, een beschermend effect heeft. Nicotine zou zich immers aan exact hetzelfde eiwit (ACE2) hechten als Covid-19. Het coronavirus hecht zich aan dat receptoreiwit om vervolgens de cel binnen te dringen waarna we ziek worden. Nicotine zou dat proces moeilijker maken of zelfs verhinderen.

Binnen drie weken zal een volgende fase van het onderzoek starten. Daarbij wordt de hypothese getest bij 1500 proefpersonen. Het plan is om nicotinepleisters aan te bieden aan Covid-19-patiënten, hulpverleners en burgers. Vervolgens wordt – met behulp van een controle- en placebogroep – nagegaan wat het effect is op het ziekteverloop.

Grotere kans op besmetting en ernstige complicaties

De Franse studie is uniek in zijn soort: tal van studies bevestigden immers dat roken de kans op besmetting met het coronavirus vergroot. Een Chinese studie wees als eerste op het verband tussen roken en zware longontstekingen bij een coronabesmetting. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat het risico op andere longontstekingen – bijvoorbeeld bacteriële – ook opmerkelijk hoger is voor rokers.

Foto door Anush Gorak via Pexels

Roken Wordt Alweer Fors Duurder (geen 1 aprilgrap)

Pakjes sigaretten en shag worden met ingang van vandaag (1 april 2020) een stuk duurder. Daarnaast gaat het aantal verkooppunten van tabak en de plekken waar nog gerookt mag worden verder omlaag.

De roker gaat voor sigaretten één euro per pakje meer betalen, voor shag loopt dit op tot 2,40 euro. De accijnsverhoging komt voort uit overheidsbeleid om de ongezonde gewoonte zo veel mogelijk terug te dringen. In januari werden de pakjes rookwaren ook al duurder gemaakt. Het doel is om een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro te brengen.

Geen tabak meer op stations

Los van de prijsverhoging worden er vanaf woensdag ook geen tabaksartikelen meer verkocht op treinstations. De NS sluit bovendien geen contracten meer af met huurders die op stations tabak willen verkopen. Vanwege de strenge maatregelen tegen corona en omdat het aantal treinreizigers drastisch is afgenomen, zijn overigens nog maar 25 van de 136 kiosken op stations open.

Met de maatregel, die enige tijd geleden al is aangekondigd, willen spoorbeheerder ProRail en NS stations stapsgewijs rookvrij maken. Zo gold er al een rookverbod in stationshallen, liften en tunnels. Wat spoorbeheerder ProRail betreft, verdwijnen in oktober bovendien alle rookvoorzieningen op de perrons. De organisatie treft voorbereidingen om alle rookpalen op de perrons te verwijderen. Dat zijn er bijna 400.

Schiphol rookvrij

Luchthaven Schiphol neemt de stap om dergelijke gelegenheden te schrappen nu al. Vanaf woensdag zijn ook de laatste rookruimtes verdwenen en is de luchthaven volledig rookvrij.

De pakjes sigaretten die tot en met 31 maart zijn geproduceerd en komende tijd nog in de winkels liggen, houden de oude prijs. Er zitten accijnszegels op met bedragen die golden op de productiedata en die mogen niet worden veranderd.

Bron: AD

Waarom Je Als Roker Meer Risico Loopt Bij Coronavirus

Het coronavirus is in het land en volgens experts is een griepepidemie een reëel scenario. De kans dat je geconfronteerd wordt met corona is dus niet ondenkbaar. Interessante vraag: loop je als roker meer gezondheidsrisico bij een besmetting met corona?

Vooropgesteld: mocht je je grieperig of verkouden voelen: de kans dat je een gewoon griep- of verkoudheidsvirus onder de leden hebt, is veruit het grootste.

In dit artikel:

Het coronavirus valt vooral de longen aan. Het kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Ook dit is vergelijkbaar met een gewoon griepvirus. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Hoesten
 • Koorts
 • Kortademigheid
 • Keelpijn

Loop je als roker meer risico op een besmetting met corona?

Deels. Van de mensen die besmet zijn met het coronavirus heeft tot nu toe ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening. Wel is het zo dat van de coronapatiënten die al een ziekte hebben, de meesten lijden aan een hart- of vaatziekte. Een klein deel van de besmette personen heeft een longziekte. Als je door roken een van deze aandoeningen hebt, kun je dus vatbaarder zijn voor een griepvirus zoals corona. Je algehele gezondheid is bepalend voor de vatbaarheid voor een virus.

Loop je als roker meer risico als je besmet bent met corona?

Waarschijnlijk wel. Als we kijken naar de slachtoffers tot nu toe, dan tekent zich het volgende beeld af: de typische corona-dode is man, Aziaat, oud en ROKER.

Een onderzoek door de University of South Carolina laat zien dat rokers een zeer hoge ACE-2 vertonen. Dit zijn receptoreiwitten in de diepe longen die het coronavirus de mogelijkheid geven om het lichaam binnen te dringen. Rokers hebben meer ACE-2 in hun longen.

Wat kun je als roker doen om besmetting te voorkomen?

Net als iedereen: was regelmatig je handen. Ben je meteen van de geur van sigarettenrook af. Ook desinfecterende alcoholgels werken goed. Lees op de website van RIVM hoe (en wanneer!) je je handen het beste kunt wassen.

Niezen en hoesten kun je het beste doen in de binnenkant van je elleboog – en dus niet in je handen. Het gebruik van een mondkapje is pas nodig als er echt een uitbraak van het coronavirus is. Gebruik in dat geval geen chirurgenkapjes, maar speciale mondmaskers.

Met welke klachten moet je meteen de huisarts bellen?

Voel je je zieker dan normaal bij een griep of verkoudheid én zijn je klachten ontstaan binnen 14 dagen na terugkeer uit een land of regio met een zogenaamde ‘wijdverspreide transmissie’ * of ben je in contact gekomen met coronapatiënten? Neem dan contact op met je huisarts. Let op: bel, ga niet langs. Je huisarts neemt contact op met de GGD. Die komt langs en onderzoekt of je besmet bent.

* Op moment van schrijven zijn dat: China, Singapore, Zuid-Korea en Iran. Enkele gemeenten in Italië (Codogno, Sesto, Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto. S.G., Pieve Porto Morone Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto).

Als ik een longziekte heb? Wat zijn dan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus?

Als je het coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten of kortademig worden. Je kunt ook een verkoudheid krijgen of bronchitis. Als je al een longziekte hebt, zoals COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.

Meer weten over het coronavirus? Alle actuele informatie vind je op de website van het RIVM.

Medicijnen Om Te Stoppen Met Roken Steeds Populairder

Rokers doen steeds vaker een serieuze stoppoging met hulp van medicijnen. Het gebruik nam in vijf jaar tijd met 35 procent toe. Dat meldt AD.nl.

Het gaat om de medicijnen varenicline, bupropion en nortriptyline. Deze middelen werken in op het centrale zenuwstelsel en zorgen ervoor dat je als roker minder zin krijgt in een sigaret. Ook wanneer je er toch één opsteekt beleef je er minder plezier aan.

Tussen 2012 en 2017 nam het medicatiegebruik onder rokers sterk toe. Dat blijkt uit onderzoek van geneesmiddelenautoriteit CBG , uitgevoerd door het Nivel. Onderzoekers denken dat anti-rookcampagnes en de vergoeding voor stoppen-met-roken-programma’s meer rokers hebben aangezet tot het zoeken van hulp. Aan het onderzoek deden elk jaar circa 315 huisartsenpraktijken mee, met in totaal één miljoen patiënten.

Stemmingswisselingen

Huisartsen blijven voorzichtig met het voorschrijven van medicatie, vanwege de bijwerkingen die kunnen optreden. Denk aan misselijkheid, slapeloosheid en stemmingswisselingen. Vaak wordt eerst aangeraden om intensieve begeleiding te vragen en nicotinevervangende middelen zoals kauwgum en pleisters te proberen.

Het gebruik van nicotinepleisters is tussen 2012 en 2017 zelfs meer dan verdubbeld. Deze explosieve stijging is vermoedelijk nog een onderschatting, omdat de onderzoekers alleen inzicht hadden in de doktersvoorschriften en niet weten hoeveel nicotinevervangende middelen zónder recept bij de apotheek of drogist zijn verkocht.

3,1 miljoen rokers

Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS in 2018 nog 3,1 miljoen rokers. De meeste rokers die willen stoppen, doen dat op eigen houtje. Slechts vijf procent slaagt. Wie professionele begeleiding zoekt, vergroot het succes tot 20 à 30 procent.

Champix (varenicline) meest effectief

Hetzelfde geldt voor medicatie, waarbij varenicline het meest populair en effectief is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat na zes maanden ongeveer 28 procent stopte na gebruik van varenicline en ongeveer 20 procent na slikken van bupropion en nortriptyline, beiden een antidepressivum.

‘Een slagingspercentage van twintig tot dertig procent klinkt misschien laag, maar rokers moeten zich zeker niet laten ontmoedigen door dit getal,’ zegt Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur tabaksontmoediging bij het Trimbos Instituut in het AD. ‘We weten uit onderzoek dat een roker gemiddeld 5 à 7 serieuze pogingen nodig heeft om definitief te stoppen. Roken is een ernstige verslaving, maar de aanhouder wint.’

Kringeltje rook

Toch is medicatie niet zaligmakend, waarschuwt Willemsen. Medicijnen zoals Champix maken de zin in een sigaret minder, maar de psychische verslaving verdwijnt niet zomaar.

‘De meeste rokers missen hun rituelen: het opsteken van een sigaretje bij het ontbijt, het kijken naar het kringeltje rook of zien hun sigaret als ‘helpertje’ tijdens emotionele momenten.’ Volgens Willemsen is een sterke motivatie het allerbelangrijkste tijdens een stoppoging. ‘Die kan voor iedere roker weer anders zijn: de eigen gezondheid, een sterfgeval in de familie óf het goede voorbeeld willen geven voor je kind.’

Huisarts Belo verwacht dat het aantal serieuze stoppogingen komend jaar zal toenemen, nu de antirookprogramma’s sinds januari volledig worden vergoed door de zorgverzekeraar. ‘Afgelopen jaren moesten rokers hun eigen risico van 385 euro betalen. Die drempel is nu weg.’

‘De sigaret was mijn vriendje

David Suurland (44) uit Eindhoven rookte veertig sigaretten op een dag: ‘Ik was teleurgesteld. Haatte mezelf zelfs een beetje. Ik was kennelijk niet sterk genoeg om te stoppen met roken en dat is, nu ja, geen compliment voor je karakter. Dus op een dag stopte ik mijn sigaretten onder de kraan, om te voorkomen dat ik ze niet uit de prullenbak zou vissen. Ik hield het drie maanden vol. Daarna dacht ik: ééntje kan ik er toch wel roken. Toen was ik terug bij af.

40 sigaretten per dag

‘Ik rookte van mijn 18de tot mijn 36ste, in de laatste jaren zelfs veertig sigaretten op een dag. Ik vond het heerlijk. Achteraf werd mijn hele dag erdoor gekleurd. Ik rookte voordat ik de auto inging, wanneer ik eruit stapte, in de ochtend tijdens het journaal met een espresso en ga zo maar door. De sigaret voelde als een vriendje. Die had ik altijd bij me. Tot ik ernstig ziek werd op mijn zesendertigste en de dokter zei: je móet stoppen. Ik dacht dat het een hele strijd ging worden, maar de medicatie (champix, red.) die ik kreeg bleek een wondermiddel.

Ik kan me vaag herinneren dat ik wel misselijk was, maar na een anderhalve maand – ik bleef gewoon doorroken – was er niks meer aan. Alsof ik warme lucht door een rietje inademde. Een week later ben ik gestopt. Voorgoed. De psychische verslaving bleef veel langer. Ik miste de sigaret tussen mijn vingers, zoals je een horloge om je pols kunt missen. Dat gevoel is langzaam verdwenen. Als ik, uitgaande van de huidige tabaksprijs, uitreken wat ik de afgelopen acht jaar heb bespaard is dat 42048 euro.” Lacht. ,,Helaas staat dat geld niet op mijn bankrekening.”

Bron: AD.nl

‘Stoppen Met Roken Loont Meer Dan Gedacht’

De longen van ex-rokers herstellen beter dan gedacht. Dat meldt NOS op basis van onderzoek van het Britse Wellcome Sanger Institute waarin de cellen in longen van rokers met die van ex-rokers zijn vergeleken.

Eerder was al duidelijk dat stoppen met roken de kans op longkanker verlaagt. Uit de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt nu hoe dat komt: een deel van de beschadigde cellen lijkt zich te herstellen.

10.000 mutaties

86 procent van de gevallen van longkanker ontstaat door roken, zegt KWF Kankerbestrijding. De reden dat kanker ontstaat, is omdat de schadelijke stoffen in sigarettenrook leiden tot celveranderingen, ook wel mutaties genoemd. De cellen van rokers hebben tot wel 10.000 van dit soort mutaties, die ervoor zorgen dat cellen zich anders gaan gedragen en mensen longkanker kunnen krijgen.

‘Nooit te laat om te stoppen’

De Britten onderzochten de cellen van zestien rokers, ex-rokers en niet-rokers. In de longen van rokers blijkt 90 tot 96 procent van de cellen veranderd. Bij ex-rokers neemt het aantal cellen met abnormaal veel mutaties af naar 20 tot 40 procent. Ex-rokers hebben vier keer meer gezonde cellen dan rokers.

‘Dit onderzoek toont aan dat het nooit te laat is om te stoppen,’ zegt een van de onderzoekers. ‘Sommige mensen in ons onderzoek rookten tientallen jaren een pakje per dag, maar hadden enkele jaren na het stoppen talloze cellen die geen schade meer vertoonden.’

Dit onderzoek toont aan dat bij ex-rokers weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.

Marcel Tijsterman, hoogleraar genoomstabiliteit

‘Het bijzondere van deze studie is dat de onderzoekers per cel laten zien wat het effect is van roken en stoppen met roken, en hun conclusies niet baseren op modellen of voorspellingen,’ zegt Marcel Tijsterman, hoogleraar genoomstabiliteit van de Universiteit Leiden, die niet betrokken is bij het onderzoek. ‘Voorheen dacht men dat cellen die beschadigd zijn door roken allemaal dezelfde kans hebben om uit te groeien tot een tumor. Dit onderzoek toont aan dat bij ex-rokers weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.’

Minder goed nieuws biedt de studie voor mensen met de chronische ziekte longemfyseem, dat in 80 tot 90 procent van de gevallen door roken wordt veroorzaakt. De longschade door roken die tot deze ziekte leidt, wordt niet meer teruggedraaid.

Bron: NOS

Ziekenhuis Gaat Roker Behandelen Als Alcoholist

Het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) krijgt als eerste een verslavingspoli voor zware rokers. In het ziekenhuis staat een team van medisch specialisten klaar om longpatiënten te helpen die móeten stoppen met roken, maar dat niet voor elkaar krijgen. Dat meldt AD.nl

Zware rokers die door het WZA naar de eigen verslavingspoli worden doorverwezen, krijgen eerst een consult met een verslavingsarts. Deze arts brengt de problematiek van de patiënt in kaart, zet een behandelplan op en stemt met betrokken medisch specialisten en huisarts af wie wat gaat doen.

Indien nodig krijgen deze patiënten begeleiding van een verslavingscoach. Die biedt steun op maat als het even moeilijker gaat. Zowel de verslavingsarts als de verslavingscoach werken nauw samen met longverpleegkundigen, longartsen, diëtisten en fysiotherapeuten en als het nodig is een psycholoog.

Totale leefstijl aanpakken

De aanpak van het WZA gaat veel verder dat de bestaande afkickpoli- en cursussen die vaak beperkt blijven tot coaching en begeleiding. Het WZA wil de totale leefstijl van rokers in beeld brengen en aanpakken. ‘Zo heeft dertig procent van de zware rokers ook alcoholproblemen,’ zegt verslavingsarts Robert van de Graaf.

De ‘rokerspoli’ is een pilot die drie maanden gaat duren. In eerste instantie richt het WZA zich op longpatiënten die al onder behandeling zijn in het eigen ziekenhuis en maar niet met roken kunnen stoppen.

Levensgevaarlijke verslaving

Het WZA helpt met deze aanpak rokers op dezelfde manier als drank- en drugsverslaafden. ‘Gek genoeg stappen bijvoorbeeld verzekeraars bij deze specialistische aanpak van rokers vaak op de rem, terwijl ze dat bij drank- en drugsverslaafden niet doen,’ zegt Van de Graaf. ‘Dat komt omdat drank en drugs als echte verslaving worden gezien, terwijl roken nog steeds vaak wordt gezien als een slechte gewoonte in plaats van een levensgevaarlijke verslaving.’

De behandeling van tabaksverslaving door de verslavingszorg wordt, in tegenstelling tot andere verslavingen niet vergoed. Het WZA en Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) onderzoeken samen de mogelijkheden om de behandeling van tabaksverslaving wel vergoed te kunnen krijgen. Het WZA heeft zorgverzekeraars al wel betrokken bij het project.

Foto: fotografierende from Pexels

Champix Beste Middel Om Rookterugval Te Voorkomen

Stoppen met roken is lastig. Vaak vallen rokers na verloop van tijd terug in hun oude gewoonte. Een Cochrane review onderzocht welke stopmethodes het meest effectief zijn als het gaat om het voorkomen van terugval.

Alleen voortgezette behandeling met varenicline (Champix) blijkt hiervoor echt effectief. Gedragsondersteuning om valkuilen te herkennen en te voorkomen blijkt niet veel op te leveren.

Conclusies van de onderzoekers:

Gedragsinterventies die mensen leren situaties te herkennen die een hoog risico op terugval hebben, samen met strategieën om hiermee om te gaan, hebben geen waardevol voordeel opgeleverd bij het voorkomen van terugval bij onthouders die hulpmiddelen gebruiken, hoewel onverklaarde statistische heterogeniteit betekent dat we hier slechts matig zeker van zijn.

Bij mensen die met succes zijn gestopt met roken met behulp van medicatie waren er gemengde resultaten met betrekking tot verlenging van farmacotherapie langer dan standaard. Uitgebreide behandeling met varenicline hielp terugval te voorkomen; bewijs voor de effectschatting was van matige zekerheid, beperkt door onverklaarbare statistische heterogeniteit.

Matig zekerheidsbewijs, beperkt door onnauwkeurigheid, ontdekte geen voordeel van verlengde behandeling met bupropion, hoewel betrouwbaarheidsintervallen betekenen dat we een klinisch belangrijk voordeel in dit stadium niet konden uitsluiten. Bewijs van lage zekerheid, beperkt door onnauwkeurigheid, toonde geen voordeel van verlengde behandeling met nicotinevervangingstherapie bij het voorkomen van terugval bij geassisteerde onthouders. Meer onderzoek is op dit gebied nodig, vooral omdat het bewijs voor uitgebreide nicotinevervangende therapie bij niet-begeleide onthouders een voordeel suggereerde.

Uit een andere meta-analyse komt naar voren dat voor adolescenten die willen stoppen met roken, medicatie op de korte termijn effectief kan zijn, maar terugval niet voorkomt.

Bron: Trimbos Instituut

Onderzoek: E-sigaret Veroorzaakt Longkanker Bij Muizen

Het dampen van e-sigaretten veroorzaakt longkanker bij muizen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van New York University. De onderzoekers concluderen dat de e-sigaret ook ‘zeer schadelijk’ is voor mensen.

Nederlandse experts reageren ‘verontrust’ op de eerste wetenschappelijke studie die de e-sigaret in verband brengt met kanker. Wetenschappelijk onderzoeker Marc Willemsen van het Trimbos Instituut noemt het een ‘verontrustende en belangwekkende studie’.

‘Ik vind het een eyeopener dat ook e-sigaretten in verband worden gebracht met longkanker en mogelijk blaaskanker,’ verklaart hij de uitkomsten van het onderzoek naar vapen, zoals het gebruik van de e-sigaret ook wel wordt genoemd.

Bij dit onderzoek hebben ze het dampen nagebootst door de nicotine in de ruimte te spuiten. In de meeste e-sigaretten in Nederland zit óók nicotine.

Schade in DNA

Van de Nederlandse rokers van e-sigaretten geeft ongeveer driekwart aan dat het e-sigaretten met nicotine gebruikt. Het is voor het eerst dat wetenschappelijk vaststaat dat het dampen van nicotine kanker kan veroorzaken. Het brengt schade aan in het DNA van muizen, veroorzaakt longkanker en kan blaaskanker veroorzaken.

De hoeveelheid damp waar de muizen aan zijn blootgesteld, is volgens de onderzoekers vergelijkbaar met die van een persoon die zo’n drie tot zes jaar een e-sigaret heeft gebruikt. Nicotine is volgens Willemsen ‘voor veel mensen de reden waarom ze dampen’. E-sigaretgebruikers dampen juist om die nicotineverslaving te stillen.’

22,5 procent longkanker

De veertig muizen werden 54 weken blootgesteld aan e-sigaretten met nicotine. Van hen kreeg 22,5 procent longkanker en 57, 5 procent ontwikkelde een voorstadium van blaaskanker. Geen van de twintig muizen die damp binnenkreeg zonder nicotine ontwikkelde kanker gedurende de vier jaar dat de muizen werden onderzocht.

Willemsen:

Het is altijd de vraag of zo’n studie op muizen veralgemeniseerd mag worden naar mensen. Eerder is de relatie tussen tabaksrook en kanker ook zo onderzocht. Daar bleek later ook dat risico’s voor mensen aanzienlijk zijn. Nu moeten we kijken of er inderdaad kanker ontstaat bij mensen die langdurig gevaped hebben.

Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), riep eerder op tot een totaalverbod op de e-sigaret. Hij wil dat er ‘geen enkele e-sigaret Nederland meer inkomt,’ omdat mensen er onder andere fors bloed van gaan ophoesten en er nieuwe afwijkingen aan de longen zijn geconstateerd. ‘Je kunt natuurlijk zeggen muizen zijn geen mensen, maar het is wel een aanwijzing dat nicotine vapen bijdraagt aan kanker.’

Volgens de Amerikaanse hoofdonderzoeker Moon-Shong Tang is het ‘voorzienbaar dat als je e-sigaretten rookt, er allerlei ziektes door kunnen worden veroorzaakt,’ zo verklaarde hij zijn uitkomsten in Amerikaanse media. ‘Op lange termijn veroorzaakt het waarschijnlijk kanker. E-sigaretten zijn slecht nieuws.’

Om in Nederland meldingen in kaart te brengen, is voor artsen een speciaal alarmnummer geopend, dat 24/7 bereikbaar is voor meldingen over de e-sigaret. Doel van de alarmlijn is dat er vaker vloeistoffen worden opgestuurd voor nader onderzoek, zodat daar diepgaander onderzoek naar kan worden gedaan.

Suikerspinlong

Longarts Van den Toorn vervolgt schertsend: ‘Het is prachtig dat de NVWA die stoffen heeft goedgekeurd, maar niet alles wat je opeet kun je ook dampen. Van een suikerspin eten krijg je niets, maar mensen die langdurig suikerspinnen maken kunnen daar een suikerspinlong van krijgen, omdat zij continu een kleurstof inademen die daarin wordt gebruikt.

Een e-sigaret die naar appels ruikt, is niet per definitie gezond. Sommigen mensen zeggen tegen me: het is allemaal nog niet zo bekend wat die e-sigaret veroorzaakt, waarom doe je zo moeilijk? Wij doen juist zo moeilijk, omdat we weten dat we anders een volksgezondheidsramp tegemoet gaan.’

Om de gevolgen van e-sigaretten in Nederland beter in kaart te brengen, moet in Nederland een netwerk ‘onverwachte en onbekende gezondheidsklachten over de e-sigaret’ uit gaan wisselen. Het netwerk roept artsen op om mogelijke gevallen telefonisch te melden bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Voor artsen is een speciaal nummer (030-2748888) geopend dat 24/7 bereikbaar is.

Doel is om ook de vloeistoffen te verzamelen van de e-sigaretten die deze patiënten hebben gebruikt. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat de samenstelling van deze producten onderzoeken. Verder zijn ook de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het ministerie van Volksgezondheid vertegenwoordigd in het netwerk.

Ontsteking in de luchtwegen

‘Kort geleden heb ik contact gehad met het RIVM om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen,’ bevestigt voorzitter van de longartsenvereniging, Leon van den Toorn. ‘Wij willen patronen ontdekken in de meldingen. Zit daar een bepaalde lijn in? Zo is in Amerika ook uitgevonden dat een bepaalde toevoeging daar de boosdoener is.’

De longarts doelt daarmee op de illegale vloeistof THC, die in de Verenigde staten vooral problemen veroorzaakt. THC is een van de werkzame stoffen die ook in hasj en wiet zit. Bij de Amerikaanse gezondheidsdienst zijn 1080 gevallen van longletsel en 21 doden bevestigd die verband houden met e-sigaretten. Volgens Trimbos verdampen ook in Nederland mensen THC-olie via een e-sigaret, maar gebeurt dat slechts op kleine schaal.

Van den Toorn verwacht dat in Nederland een combinatie van bestanddelen schade veroorzaakt. ‘Van een aantal bestanddelen is het bekend dat die ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen geeft. Als je het honderd keer doet, kan het misschien een ontsteking geven in de longen, en als je het duizend keer doet, kan het kans geven op kanker.’

Bron: AD.nl / Eurekalert.org

E-sigaret Onder Vuur

Nederlandse vereniging van longartsen pleit voor totaalverbod op e-sigaret. Zorgwekkende ontwikkelingen bij gebruikers zijn de aanleiding voor het luiden van de noodklok.

Nederlandse longartsen willen een totaalverbod op e-sigaretten in Nederland. ‘Wij willen dat er geen enkele e-sigaret Nederland meer in komt. Bij een totaalverbod op elektronische sigaretten hangen we de vlag uit.’

Dat zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) tegen het AD. Het is voor het eerst dat de voorman van de longartsen zulke verregaande maatregelen bepleit. Verschillende ‘zorgwekkende ontwikkelingen’ dragen er volgens de longarts aan bij dat hij nu wél over wil gaan tot ‘een totaalverbod op elektronische sigaretten’. De stellingname is opvallend, omdat een aantal jaren geleden veel longartsen nog zeer positief waren over de e-sigaret.

Intensive care

Het aantal Nederlanders dat na het gebruik van de e-sigaret met klachten bij de longarts terechtkwam, is opgelopen van drie naar acht. Eén patiënt was er zo ernstig aan toe dat die recent op de intensive care belandde.

Daarnaast meldden diverse Nederlanders zich inmiddels bij de longartsenvereniging omdat zij klachten kregen na het dampen, zoals het gebruik van de elektronische sigaret ook wel wordt genoemd. Zij hadden geen longarts geraadpleegd, maar deden dat na een oproep alsnog.

Staatssecretaris Paul Blokhuis van Volksgezondheid laat weten dat hij ‘heel benieuwd’ is naar ‘de nieuwste medische inzichten van Leon van den Toorn en zijn collega’s’. Hij wil hun bevindingen betrekken bij het lopende onderzoek naar de gezondheidsrisico’s van e-sigaretten.

Een totaalverbod uitvaardigen, kan ik niet zomaar. Ik heb bijvoorbeeld ook te maken met Europese regels. Maar ik wil me graag inzetten voor alles wat we kunnen bedenken om roken en e-roken verder terug te dringen.

Bikkelharde conclusies

Op het Europese longartsencongres in Madrid vorige week zijn bikkelharde conclusies getrokken over e-roken. ‘Er waren twee grote besprekingen gewijd aan de e-sigaret, waarin de bewijslast helder op een rijtje is gezet,’ verklaart Van den Toorn.

‘Daar is uitgekomen dat wij onder geen enkele omstandigheid de e-sigaret kunnen aanraden. De vaak gehoorde opmerking dat de e-sigaret 95 procent minder schadelijk zou zijn is op geen enkel wetenschappelijk bewijs gebaseerd. Het lijkt erop dat slechts een enkeling er zo in slaagt om te stoppen met roken.’

Wereldwijd heeft het aantal patiënten dat klachten heeft na het dampen een vlucht genomen. Bij de Amerikaanse gezondheidsdienst zijn 1080 gevallen van longletsel en 21 doden bevestigd die verband houden met e-sigaretten.