Opvallend: Aantal Jongvolwassen Rokers Neemt Niet Af

Het aantal rokers tussen 20 en 24 jaar blijft onverminderd groot. In 2019 rookte bijna een op de drie (31 procent) jongvolwassenen in deze leeftijdsgroep. Dat is volgens het Trimbos instituut opvallend, omdat het totaal aantal volwassen rokers de afgelopen vijf jaar daalde van 26 procent naar 22 procent.

‘Die 31 procent blijft consistent hoog en daar maak ik me zorgen over,’ zegt Marc Willemsen van Trimbos. ‘Juist voor deze groep is het belangrijk om te stoppen met roken, omdat de tabaksverslaving zich in deze periode verder ontwikkelt. Hoe langer zij roken, hoe moeilijker het is om er weer af te komen.’

Gelegenheidsrokers

Binnen de groep 20- tot en met 24-jarigen zijn vooral veel gelegenheidsrokers en relatief weinig jongeren die dagelijks roken. Maar uit de statistieken blijkt dat in de jaren daarna (de leeftijdsgroep 25-29 jaar) meer mensen dagelijks roken. ‘Voordat ze een tabaksverslaving ontwikkelen, is het belangrijk om ze te motiveren te stoppen,’ stelt Willemsen.

Serieuze stoppoging

‘Bijna een op de drie rokers zegt in 2019 een serieuze stoppoging te hebben gedaan. Jongvolwassenen die dat niet doen, vertellen ons dat zij roken denken nodig te hebben om te ontspannen. Dit suggereert een onderliggend probleem, namelijk stress onder jongvolwassenen.’ Daar moet wat hem betreft verder onderzoek naar gedaan worden.
Trimbos in Utrecht is een landelijk instituut dat zich bezighoudt met geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg.

Bron: AD

Eén Op Drie Rokers Overweegt Stoppen Door Corona

Eén op de drie rokers denkt door de coronacrisis na over stoppen met roken. Dat blijkt uit een onderzoek van het Trimbos-instituut. De crisis wordt door veel rokers gezien als een unieke kans om te stoppen en er is behoefte aan meer informatie hierover.

Begin mei hebben bijna 1000 rokers een vragenlijst ingevuld over hun rookgedrag tijdens de coronacrisis. De deelnemers vormen een representatieve steekproef van de rokers in Nederland.

Prijs en gezondheid

Het Trimbos-instituut onderzocht wat de impact is van de coronacrisis op het rookgedrag en de behoefte om te stoppen. Hieruit komt naar voren dat één op de drie rokers door de coronacrisis nadenkt over stoppen met roken. Ook de prijs van sigaretten (61%) en hun eigen gezondheid (71%) zijn redenen om hierover na te denken.

Ongeveer een op de zeven rokers (14%) is – vooral om gezondheidsredenen – minder gaan roken. Ook wordt het alleen thuis zijn of het zien van minder mensen genoemd als reden om minder te roken.

Sommige rokers zijn door de crisis juist meer gaan roken. Dit geldt voor ongeveer een op de vijf rokers (19%). Het gaat vooral om vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18 tot 39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn. Zij geven aan hierdoor veel minder gemotiveerd te zijn om te stoppen.

Roker meer kans op ernstige complicaties

Zo’n drie op de tien rokers geven aan bezorgd te zijn sneller besmet te raken met het nieuwe coronavirus en/of dat zij ernstige complicaties kunnen krijgen bij besmetting.

‘Er is steeds meer bewijs dat mensen die COVID-19 hebben én roken, een grotere kans lopen op ernstige complicaties,’ zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos-instituut. ‘Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt. Roken verhoogt ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder ‘reservecapaciteit’ hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met COVID-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.’

Behoefte aan meer informatie

Er is dan ook een aanzienlijke behoefte aan hulp en betrouwbare informatie over stoppen met roken in relatie tot het nieuwe coronavirus. Ruim een op de vier (27%) van de respondenten geeft aan meer informatie te willen van de overheid over de gevaren van het nieuwe coronavirus voor rokers. Een derde van de rokers zegt juist tijdens deze crisis hulp te willen bij stoppen met roken en een vijfde wil meer informatie over de mogelijkheden hiervoor.

Aanpassingen nodig

‘Je merkt dat het nieuwe coronavirus aanpassingen vraagt van de stoppen-met-rokeninfrastructuur in Nederland. Deels is dat ook al gedaan. Het ondersteunen van stoppers kan nu bijvoorbeeld weer goed met professionele hulp van de huisarts en stoppen-met-roken-coaches,’ zegt programmahoofd Tabak Marc Willemsen van het Trimbos-instituut. ‘De meeste aanbieders zijn inmiddels zo ver dat ze de ondersteuning ook prima kunnen aanbieden via de telefoon of via beeldbellen. Ook zijn verschillende goede apps ontwikkeld die kunnen ondersteunen bij het stoppen.

Bron: Trimbos

Jongere Vindt Seks Met Roker Smerig

Roken wordt steeds minder populair. Jongeren keren zich af van sigaretten en ook de oudere roker wil meer dan ooit van het roken af. Dat blijkt uit een peiling door I&O Research onder 1000 jongeren en onderzoek door Trimbos.

Jongeren zien roken niet meer als stoer. Dat vindt maar liefst 80 procent. En een roker kussen of met een roker naar bed gaan, is ronduit smerig vinden veel jonge mensen. Vier van de tien jongeren geeft het roken op voor een niet-rokende nieuwe liefde. Ook voor een (ernstig) zieke naaste, is de helft van de jongeren bereid te stoppen. Bij het Trimbos Instituut verwelkomen ze die ontwikkelingen.

‘De rookvrije generatie komt er nu echt aan,’ zegt arts-epidemioloog Esther Croes van het Trimbos Instituut. ‘Zij zijn opgevoed met het uitgangspunt dat roken niet normaal is. Dat horen ze van ouders en op school en dat zien ze steeds meer in hun omgeving.’ Het besef dat niet-roken en een goede gezondheid hand in hand gaan, blijft groeien en weerhoudt jonge mensen ervan om te gaan roken.

Dure sigaret helpt bij stoppen met roken

Jongeren denken dat het duurder maken van sigaretten ervoor zorgt dat minder jongeren beginnen met roken; 90% van de rokers zegt nooit meer sigaretten te kopen als een pakje boven de 15 euro komt; 75% haakt af bij 12 euro en 59% bij 10 euro.

Als belangrijkste reden om niet te roken wordt aangegeven: roken is ongezond (69%), je gaat er dood aan (58%), het kost veel geld (44%) en je gaat ervan stinken (31%). Maar ook ‘het is vies’ en ‘slecht voor je conditie’ worden als nadelen van roken genoemd.

Helft jongeren voor totaalverbod op roken

Van de 12 tot 15-jarigen ziet 60 procent een totaalverbod op sigaretten wel zitten. Datzelfde geldt voor 49 procent van de 16 tot 18-jarigen. Het onderzoek bevestigt dat de nieuwe generatie rookvrij omarmt. Ook laat het zien dat het verhogen van de prijs van tabak bijdraagt aan een Rookvrije Generatie.

Corona en roken

Stoppen met roken is in deze tijd nog meer relevant, want er zijn sterke aanwijzingen dat mensen die roken een grotere kans hebben op complicaties van het coronavirus. Veel rokers zijn bang dat als ze besmet raken met covid-19 nóg zieker worden. Een op de drie rokers overweegt hierdoor om te stoppen met roken. Rokers zijn bang sneller besmet te raken en vrezen complicaties als ze ziek worden. ‘Ziek worden door corona is al erg genoeg, daar hoef ik zelf niet aan bij te dragen,’ meldde een van de deelnemers aan het onderzoek onder duizend rokers.

Ernstige complicaties

Volgens Croes is er steeds meer bewijs dat mensen die Covid-19 hebben en roken een grotere kans lopen op ernstige complicaties. Roken verstoort het functioneren van het immuunsysteem, zowel algemeen als specifiek in de longen. Bij rokers werken de trilhaartjes van het slijmvlies in de luchtwegen minder, waardoor verontreiniging makkelijker de longen in komt.

Roken vergroot ook de ontstekingsreacties. Bovendien kan door roken de longfunctie al verminderd zijn, waardoor rokers minder reservecapaciteit hebben. Er is daarom reden om aan te nemen dat rokers met Covid-19 meer vatbaar zijn voor ernstige complicaties.

Volgens het Trimbos Instituut heeft de groep potentiële stoppers veel behoefte aan informatie hierover en over de extra risico’s die rokers lopen als ze besmet raken met het coronavirus.

Eén op vijf rookt juist meer

14 procent van de rokers is om gezondheidsredenen afgelopen maand minder gaan roken. Ook het alleen thuis zijn of zien van minder mensen wordt genoemd als reden om te minderen. Er is ook een groep, een op de vijf, die nu juist méér zegt te zijn gaan roken. Dit zijn voornamelijk vrouwen en mensen in de leeftijdsgroep van 18-39 jaar. De reden is verveling, stress of omdat ze vaker alleen zijn.

Dat is een punt van zorg. Croes: De leeftijdscategorie 20-24 jaar is toch al de groep met de meeste rokers. Voor deze groep is het nog stoer. Zij zijn groot geworden net voordat we met de rookvrije generatie begonnen. Ze hebben nog net meegekregen dat roken iets positiefs zou zijn.’

2040

Helemaal rookvrij wordt Nederland nooit, denkt Croes. Een op de vijf Nederlanders (22 procent) rookt. Het doel is om dit in 2040 te hebben teruggedrongen naar 5 procent. ‘Lager zal het niet worden, denkt Croes. ‘Het is als met xtc en cannabis, ook daar blijft een groep gebruikers. We streven wel naar nul procent rokende jongeren en nul procent rokende zwangeren.’

Bron: AD.nl en Trimbos
Foto: Helena Lopes

Imago E-sigaret Loopt Deuk Op Na Rel In VS

Het imago van de elektronische sigaret als minder slecht alternatief voor roken heeft in Nederland een deuk opgelopen na zorgelijke berichten uit de Verenigde Staten, meldt AD.nl.

In de VS zijn afgelopen najaar tientallen doden gevallen door een mysterieuze longaandoening onder zogeheten ‘vapers’.

Uit onderzoek blijkt dat de getroffenen hun e-sigaret hadden gevuld met thc-vloeistof, de psychoactieve stof uit cannabis die in Nederland is verboden, en vitamine E-acetaat in plaats van met reguliere nicotinevloeistof. Dit is een geurloze en stroperige mengvloeistof.

Illegaal

In Nederland zijn zulke toevoegingen alleen illegaal verkrijgbaar. Toch blijkt uit consumentonderzoek van Motivaction dat 45 procent van de gestopte gebruikers ‘berichten over problemen met de e-sigaret’ aanwijst als reden dat ze het vapen (in ieder geval tijdelijk) achter zich hebben gelaten.

Als je kijkt naar alle mensen die de afgelopen twee jaar stopten met de e-sigaret, dan was het percentage (bijna 30 procent) het hoogste in de periode van 1 september 2019 tot 1 maart 2020. Toen speelde precies de rel in de Verenigde Staten. Ook opmerkelijk: twee derde van alle ex-gebruikers koos daarna weer voor tabak.

Terug naar tabak

Esigbond-voorzitter Emil ’t Hart vindt vooral deze uitkomst van het onderzoek erg zorgelijk. ‘Het kan nooit de bedoeling zijn dat Nederlandse vapers teruggrijpen naar de traditionele sigaret.’ Het is volgens hem essentieel dat er duidelijke uitleg komt over het juiste gebruik van elektronische sigaretten en dat rokers worden voorgelicht over de e-sigaret als minder schadelijk alternatief.

Het Trimbos-instituut bracht juist deze week naar buiten dat het gebruik van de e-sigaret schadelijker is dan eerst werd aangenomen. Ook komen er steeds meer aanwijzingen dat de elektronische sigaret een opstapproduct is naar tabak en dat de vele smaakjes het product aantrekkelijk maken voor jongeren.

Lees hier de kernpunten uit het rapport van Trimbos:

 • Er is een grote verscheidenheid aan modellen elektronische sigaretten (e-sigaretten). Een onderzoek naar de Nederlandse e-vloeistoffen markt in 2017 vond bijna 20 duizend verschillende e-vloeistoffen.
 • Een e-sigaret mist veel van de giftige verbrandingsproducten van tabak, maar in de damp komen wel schadelijke stoffen vrij, zoals nicotine en propyleenglycol, en (sporen van) giftige en carcinogene stoffen.
 • De schadelijkheid van het gebruik van een e-sigaret (‘dampen’) op lange termijn is onbekend, maar een e-sigaret lijkt volgens het beschikbare onderzoek minder schadelijk dan een tabakssigaret. Nieuwere studies geven wel steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret zou kunnen leiden tot schade aan de luchtwegen en het hart- en vaatstelsel.
 • De oorzaak van de longziekte EVALI, waardoor een paar duizend mensen in de Verenigde Staten ernstig ziek werden en tientallen overleden, is zeer waarschijnlijk vitamine E-acetaat, een hulpstof die soms in e-vloeistof met THC (tetrahydrocannabinol) wordt gebruikt. Deze stof komt voor zover bekend niet voor in e-vloeistoffen die in Nederland op de markt zijn. Het is onbekend of andere stoffen een rol spelen bij EVALI.
 • ‘Meedampen’ is voor mensen in de omgeving veel minder schadelijk dan het meeroken met tabakssigaretten, maar niet onschadelijk.
 • Gebruikers van een e-sigaret zijn voornamelijk volwassenen die roken, gerookt hebben en/of willen stoppen en jongeren.
 • In 2018 gebruikte 3,1% van de Nederlandse volwassenen de e-sigaret wel eens en 4,3% van de Nederlandse volwassenen was een voormalige (wel eens) e-sigaret gebruiker.
 • Van de scholieren tussen 12 en 16 jaar in 2017 heeft 27,5% ooit een e-sigaret gebruikt en van de mbo- en hbo-studenten tussen de 16 en 18 jaar 44%.
 • Er komen steeds meer aanwijzingen dat gebruik van een e-sigaret voor jongeren een opstap is naar het roken van tabakssigaretten.
 • Vooral bij jongeren vergroten smaakstoffen de aantrekkelijkheid van een e-sigaret.
 • Een e-sigaret is voor een kleine groep rokers een effectief hulpmiddel bij stoppen met roken van tabak. In wetenschappelijke studies worden succespercentages gevonden die vergelijkbaar zijn met “reguliere” methoden om te stoppen met roken.
 • Als rokers volledig overstappen op dampen levert dit hen gezondheidswinst op. In Nederland was in 2018 echter 72% van de e-sigaret gebruikers (nog) niet volledig overgestapt. Dit waren dual users die naast e-sigaretten ook tabakssigaretten gebruikten.
 • Er zijn aanwijzingen dat dual use schadelijker zou kunnen zijn dan het gebruik van alleen tabakssigaretten of e-sigaretten.
 • De e-sigaret is gemakkelijk verkrijgbaar via veel verschillende verkooppunten, inclusief het internet. In Nederland valt de e-sigaret sinds 2016 onder de Tabaks- en Rookwarenwet. In het buitenland wordt de e-sigaret op verschillende manieren gereguleerd.

Er zijn veel beperkingen in het beschikbare onderzoek naar e-sigaretten. Ook zijn nog veel onderwerpen niet voldoende onderzocht om een gebalanceerd eindoordeel te kunnen vellen over het netto volksgezondheidseffect van de e-sigaret. Wel is duidelijk dat e-sigaretten minder veilig zijn dan eerder werd gedacht. Uitgaande van het voorzorgsprincipe is de Nederlandse volksgezondheid het meest gebaat bij ontmoediging van het gebruik van e-sigaretten en het beperken van het gebruik tot de groep rokers die het echt niet lukt om te stoppen met roken met de bewezen effectieve hulpmiddelen.

Wordt Roker Minder Ziek Na Besmetting Met Covid-19?

Een kwart van de Franse volwassenen rookt. Toch blijkt amper 5 procent van de 482 coronapatiënten die in het Hôpital Pitié-Salpêtrière in Parijs is opgenomen verstokt roker te zijn. Onderzoek lijkt nu uit te wijzen dat nicotine mogelijk een positief effect heeft op de gevolgen van Corona. Dat meldt HLN.be.

Vooropgesteld: roken blijft een ongezonde gewoonte. Ook behoedt het je zeker niet voor een infectie met Covid-19. Sterker nog, als roker ben je vatbaarder voor een infectie, omdat je regelmatig je handen naar je mond en neus brengt.

Toch lijken rokers gek genoeg minder symptomen te ontwikkelen als ze eenmaal besmet zijn met het coronavirus. Dat verklaart dan waarom er verhoudingsgewijs weinig rokers worden opgenomen in het ziekenhuis.

Tabaksrook zou een beschermend effect kunnen hebben, stellen onderzoekers van het Franse onderzoekscentrum CNRS. Hun hypothese werd gepubliceerd op Qeios.

Statistische analyse en biochemische benadering

De hypothese van de onderzoekers is gebaseerd op twee verschillende benaderingen:

 1. Een statistische analyse van het aantal patiënten in Franse ziekenhuizen
 2. De biochemische processen die plaatsvinden in het menselijk lichaam

Statistische analyse
De resultaten van de statistische analyse werden hierboven al aangehaald: terwijl er tussen 28 februari en 9 april 482 besmette patiënten werden opgenomen in het ziekenhuis in Parijs, rookte amper vijf procent van hen. ‘Deze bevinding werd bevestigd door een onafhankelijk onderzoek,’ aldus Jean-Pierre Changeux, onderzoeksleider en neurowetenschapper aan het Pasteur-instituut in Parijs.

Biochemische analyse
De biochemische analyse leek te bevestigen dat tabak, in het bijzonder nicotine, een beschermend effect heeft. Nicotine zou zich immers aan exact hetzelfde eiwit (ACE2) hechten als Covid-19. Het coronavirus hecht zich aan dat receptoreiwit om vervolgens de cel binnen te dringen waarna we ziek worden. Nicotine zou dat proces moeilijker maken of zelfs verhinderen.

Binnen drie weken zal een volgende fase van het onderzoek starten. Daarbij wordt de hypothese getest bij 1500 proefpersonen. Het plan is om nicotinepleisters aan te bieden aan Covid-19-patiënten, hulpverleners en burgers. Vervolgens wordt – met behulp van een controle- en placebogroep – nagegaan wat het effect is op het ziekteverloop.

Grotere kans op besmetting en ernstige complicaties

De Franse studie is uniek in zijn soort: tal van studies bevestigden immers dat roken de kans op besmetting met het coronavirus vergroot. Een Chinese studie wees als eerste op het verband tussen roken en zware longontstekingen bij een coronabesmetting. Eerder onderzoek had ook al aangetoond dat het risico op andere longontstekingen – bijvoorbeeld bacteriële – ook opmerkelijk hoger is voor rokers.

Foto door Anush Gorak via Pexels

Roken Wordt Alweer Fors Duurder (geen 1 aprilgrap)

Pakjes sigaretten en shag worden met ingang van vandaag (1 april 2020) een stuk duurder. Daarnaast gaat het aantal verkooppunten van tabak en de plekken waar nog gerookt mag worden verder omlaag.

De roker gaat voor sigaretten één euro per pakje meer betalen, voor shag loopt dit op tot 2,40 euro. De accijnsverhoging komt voort uit overheidsbeleid om de ongezonde gewoonte zo veel mogelijk terug te dringen. In januari werden de pakjes rookwaren ook al duurder gemaakt. Het doel is om een pakje sigaretten in 2023 naar 10 euro te brengen.

Geen tabak meer op stations

Los van de prijsverhoging worden er vanaf woensdag ook geen tabaksartikelen meer verkocht op treinstations. De NS sluit bovendien geen contracten meer af met huurders die op stations tabak willen verkopen. Vanwege de strenge maatregelen tegen corona en omdat het aantal treinreizigers drastisch is afgenomen, zijn overigens nog maar 25 van de 136 kiosken op stations open.

Met de maatregel, die enige tijd geleden al is aangekondigd, willen spoorbeheerder ProRail en NS stations stapsgewijs rookvrij maken. Zo gold er al een rookverbod in stationshallen, liften en tunnels. Wat spoorbeheerder ProRail betreft, verdwijnen in oktober bovendien alle rookvoorzieningen op de perrons. De organisatie treft voorbereidingen om alle rookpalen op de perrons te verwijderen. Dat zijn er bijna 400.

Schiphol rookvrij

Luchthaven Schiphol neemt de stap om dergelijke gelegenheden te schrappen nu al. Vanaf woensdag zijn ook de laatste rookruimtes verdwenen en is de luchthaven volledig rookvrij.

De pakjes sigaretten die tot en met 31 maart zijn geproduceerd en komende tijd nog in de winkels liggen, houden de oude prijs. Er zitten accijnszegels op met bedragen die golden op de productiedata en die mogen niet worden veranderd.

Bron: AD

Waarom Je Als Roker Meer Risico Loopt Bij Coronavirus

Het coronavirus is in het land en volgens experts is een griepepidemie een reëel scenario. De kans dat je geconfronteerd wordt met corona is dus niet ondenkbaar. Interessante vraag: loop je als roker meer gezondheidsrisico bij een besmetting met corona?

Vooropgesteld: mocht je je grieperig of verkouden voelen: de kans dat je een gewoon griep- of verkoudheidsvirus onder de leden hebt, is veruit het grootste.

In dit artikel:

Het coronavirus valt vooral de longen aan. Het kan koorts en luchtwegklachten veroorzaken. Ook dit is vergelijkbaar met een gewoon griepvirus. De meest voorkomende symptomen zijn:

 • Hoesten
 • Koorts
 • Kortademigheid
 • Keelpijn

Loop je als roker meer risico op een besmetting met corona?

Deels. Van de mensen die besmet zijn met het coronavirus heeft tot nu toe ongeveer 50 procent geen onderliggende aandoening. Wel is het zo dat van de coronapatiënten die al een ziekte hebben, de meesten lijden aan een hart- of vaatziekte. Een klein deel van de besmette personen heeft een longziekte. Als je door roken een van deze aandoeningen hebt, kun je dus vatbaarder zijn voor een griepvirus zoals corona. Je algehele gezondheid is bepalend voor de vatbaarheid voor een virus.

Loop je als roker meer risico als je besmet bent met corona?

Waarschijnlijk wel. Als we kijken naar de slachtoffers tot nu toe, dan tekent zich het volgende beeld af: de typische corona-dode is man, Aziaat, oud en ROKER.

Een onderzoek door de University of South Carolina laat zien dat rokers een zeer hoge ACE-2 vertonen. Dit zijn receptoreiwitten in de diepe longen die het coronavirus de mogelijkheid geven om het lichaam binnen te dringen. Rokers hebben meer ACE-2 in hun longen.

Wat kun je als roker doen om besmetting te voorkomen?

Net als iedereen: was regelmatig je handen. Ben je meteen van de geur van sigarettenrook af. Ook desinfecterende alcoholgels werken goed. Lees op de website van RIVM hoe (en wanneer!) je je handen het beste kunt wassen.

Niezen en hoesten kun je het beste doen in de binnenkant van je elleboog – en dus niet in je handen. Het gebruik van een mondkapje is pas nodig als er echt een uitbraak van het coronavirus is. Gebruik in dat geval geen chirurgenkapjes, maar speciale mondmaskers.

Met welke klachten moet je meteen de huisarts bellen?

Voel je je zieker dan normaal bij een griep of verkoudheid én zijn je klachten ontstaan binnen 14 dagen na terugkeer uit een land of regio met een zogenaamde ‘wijdverspreide transmissie’ * of ben je in contact gekomen met coronapatiënten? Neem dan contact op met je huisarts. Let op: bel, ga niet langs. Je huisarts neemt contact op met de GGD. Die komt langs en onderzoekt of je besmet bent.

* Op moment van schrijven zijn dat: China, Singapore, Zuid-Korea en Iran. Enkele gemeenten in Italië (Codogno, Sesto, Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto. S.G., Pieve Porto Morone Casalpusterlengo, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo en San Fiorano (regio Lombardije) en V’o Euganeo, Mira (regio Veneto).

Als ik een longziekte heb? Wat zijn dan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus?

Als je het coronavirus hebt, dan kun je een longontsteking krijgen en daardoor koorts. Of je kunt meer gaan hoesten of kortademig worden. Je kunt ook een verkoudheid krijgen of bronchitis. Als je al een longziekte hebt, zoals COPD, kan een besmetting leiden tot een exacerbatie, een longaanval. Dit kan je longziekte verergeren.

Meer weten over het coronavirus? Alle actuele informatie vind je op de website van het RIVM.

Medicijnen Om Te Stoppen Met Roken Steeds Populairder

Rokers doen steeds vaker een serieuze stoppoging met hulp van medicijnen. Het gebruik nam in vijf jaar tijd met 35 procent toe. Dat meldt AD.nl.

Het gaat om de medicijnen varenicline, bupropion en nortriptyline. Deze middelen werken in op het centrale zenuwstelsel en zorgen ervoor dat je als roker minder zin krijgt in een sigaret. Ook wanneer je er toch één opsteekt beleef je er minder plezier aan.

Tussen 2012 en 2017 nam het medicatiegebruik onder rokers sterk toe. Dat blijkt uit onderzoek van geneesmiddelenautoriteit CBG , uitgevoerd door het Nivel. Onderzoekers denken dat anti-rookcampagnes en de vergoeding voor stoppen-met-roken-programma’s meer rokers hebben aangezet tot het zoeken van hulp. Aan het onderzoek deden elk jaar circa 315 huisartsenpraktijken mee, met in totaal één miljoen patiënten.

Stemmingswisselingen

Huisartsen blijven voorzichtig met het voorschrijven van medicatie, vanwege de bijwerkingen die kunnen optreden. Denk aan misselijkheid, slapeloosheid en stemmingswisselingen. Vaak wordt eerst aangeraden om intensieve begeleiding te vragen en nicotinevervangende middelen zoals kauwgum en pleisters te proberen.

Het gebruik van nicotinepleisters is tussen 2012 en 2017 zelfs meer dan verdubbeld. Deze explosieve stijging is vermoedelijk nog een onderschatting, omdat de onderzoekers alleen inzicht hadden in de doktersvoorschriften en niet weten hoeveel nicotinevervangende middelen zónder recept bij de apotheek of drogist zijn verkocht.

3,1 miljoen rokers

Nederland telt volgens de laatste cijfers van het CBS in 2018 nog 3,1 miljoen rokers. De meeste rokers die willen stoppen, doen dat op eigen houtje. Slechts vijf procent slaagt. Wie professionele begeleiding zoekt, vergroot het succes tot 20 à 30 procent.

Champix (varenicline) meest effectief

Hetzelfde geldt voor medicatie, waarbij varenicline het meest populair en effectief is. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat na zes maanden ongeveer 28 procent stopte na gebruik van varenicline en ongeveer 20 procent na slikken van bupropion en nortriptyline, beiden een antidepressivum.

‘Een slagingspercentage van twintig tot dertig procent klinkt misschien laag, maar rokers moeten zich zeker niet laten ontmoedigen door dit getal,’ zegt Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur tabaksontmoediging bij het Trimbos Instituut in het AD. ‘We weten uit onderzoek dat een roker gemiddeld 5 à 7 serieuze pogingen nodig heeft om definitief te stoppen. Roken is een ernstige verslaving, maar de aanhouder wint.’

Kringeltje rook

Toch is medicatie niet zaligmakend, waarschuwt Willemsen. Medicijnen zoals Champix maken de zin in een sigaret minder, maar de psychische verslaving verdwijnt niet zomaar.

‘De meeste rokers missen hun rituelen: het opsteken van een sigaretje bij het ontbijt, het kijken naar het kringeltje rook of zien hun sigaret als ‘helpertje’ tijdens emotionele momenten.’ Volgens Willemsen is een sterke motivatie het allerbelangrijkste tijdens een stoppoging. ‘Die kan voor iedere roker weer anders zijn: de eigen gezondheid, een sterfgeval in de familie óf het goede voorbeeld willen geven voor je kind.’

Huisarts Belo verwacht dat het aantal serieuze stoppogingen komend jaar zal toenemen, nu de antirookprogramma’s sinds januari volledig worden vergoed door de zorgverzekeraar. ‘Afgelopen jaren moesten rokers hun eigen risico van 385 euro betalen. Die drempel is nu weg.’

‘De sigaret was mijn vriendje

David Suurland (44) uit Eindhoven rookte veertig sigaretten op een dag: ‘Ik was teleurgesteld. Haatte mezelf zelfs een beetje. Ik was kennelijk niet sterk genoeg om te stoppen met roken en dat is, nu ja, geen compliment voor je karakter. Dus op een dag stopte ik mijn sigaretten onder de kraan, om te voorkomen dat ik ze niet uit de prullenbak zou vissen. Ik hield het drie maanden vol. Daarna dacht ik: ééntje kan ik er toch wel roken. Toen was ik terug bij af.

40 sigaretten per dag

‘Ik rookte van mijn 18de tot mijn 36ste, in de laatste jaren zelfs veertig sigaretten op een dag. Ik vond het heerlijk. Achteraf werd mijn hele dag erdoor gekleurd. Ik rookte voordat ik de auto inging, wanneer ik eruit stapte, in de ochtend tijdens het journaal met een espresso en ga zo maar door. De sigaret voelde als een vriendje. Die had ik altijd bij me. Tot ik ernstig ziek werd op mijn zesendertigste en de dokter zei: je móet stoppen. Ik dacht dat het een hele strijd ging worden, maar de medicatie (champix, red.) die ik kreeg bleek een wondermiddel.

Ik kan me vaag herinneren dat ik wel misselijk was, maar na een anderhalve maand – ik bleef gewoon doorroken – was er niks meer aan. Alsof ik warme lucht door een rietje inademde. Een week later ben ik gestopt. Voorgoed. De psychische verslaving bleef veel langer. Ik miste de sigaret tussen mijn vingers, zoals je een horloge om je pols kunt missen. Dat gevoel is langzaam verdwenen. Als ik, uitgaande van de huidige tabaksprijs, uitreken wat ik de afgelopen acht jaar heb bespaard is dat 42048 euro.” Lacht. ,,Helaas staat dat geld niet op mijn bankrekening.”

Bron: AD.nl

‘Stoppen Met Roken Loont Meer Dan Gedacht’

De longen van ex-rokers herstellen beter dan gedacht. Dat meldt NOS op basis van onderzoek van het Britse Wellcome Sanger Institute waarin de cellen in longen van rokers met die van ex-rokers zijn vergeleken.

Eerder was al duidelijk dat stoppen met roken de kans op longkanker verlaagt. Uit de nieuwe studie, die is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, blijkt nu hoe dat komt: een deel van de beschadigde cellen lijkt zich te herstellen.

10.000 mutaties

86 procent van de gevallen van longkanker ontstaat door roken, zegt KWF Kankerbestrijding. De reden dat kanker ontstaat, is omdat de schadelijke stoffen in sigarettenrook leiden tot celveranderingen, ook wel mutaties genoemd. De cellen van rokers hebben tot wel 10.000 van dit soort mutaties, die ervoor zorgen dat cellen zich anders gaan gedragen en mensen longkanker kunnen krijgen.

‘Nooit te laat om te stoppen’

De Britten onderzochten de cellen van zestien rokers, ex-rokers en niet-rokers. In de longen van rokers blijkt 90 tot 96 procent van de cellen veranderd. Bij ex-rokers neemt het aantal cellen met abnormaal veel mutaties af naar 20 tot 40 procent. Ex-rokers hebben vier keer meer gezonde cellen dan rokers.

‘Dit onderzoek toont aan dat het nooit te laat is om te stoppen,’ zegt een van de onderzoekers. ‘Sommige mensen in ons onderzoek rookten tientallen jaren een pakje per dag, maar hadden enkele jaren na het stoppen talloze cellen die geen schade meer vertoonden.’

Dit onderzoek toont aan dat bij ex-rokers weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.

Marcel Tijsterman, hoogleraar genoomstabiliteit

‘Het bijzondere van deze studie is dat de onderzoekers per cel laten zien wat het effect is van roken en stoppen met roken, en hun conclusies niet baseren op modellen of voorspellingen,’ zegt Marcel Tijsterman, hoogleraar genoomstabiliteit van de Universiteit Leiden, die niet betrokken is bij het onderzoek. ‘Voorheen dacht men dat cellen die beschadigd zijn door roken allemaal dezelfde kans hebben om uit te groeien tot een tumor. Dit onderzoek toont aan dat bij ex-rokers weer meer gezonde cellen aanwezig zijn.’

Minder goed nieuws biedt de studie voor mensen met de chronische ziekte longemfyseem, dat in 80 tot 90 procent van de gevallen door roken wordt veroorzaakt. De longschade door roken die tot deze ziekte leidt, wordt niet meer teruggedraaid.

Bron: NOS