Rokers Zoeken Massaal Hulp Bij Stoppen Met Roken

De vraag naar hulp om te stoppen met roken is in zes jaar tijd geëxplodeerd. In 2018 klopten 12 keer zoveel mensen bij hun zorgverzekeraar aan als in 2012 om een stoppen-met-rokencursus te volgen of medicatie te kunnen gebruiken tegen hun rookverslaving. 

Dat meldt het AD op basis van gegevens van drie grote verzekeraars. Ook het Trimbos Instituut ziet dat steeds meer rokers een poging doen om van hun verslaving af te komen.

Antirookcursussen en stoppen-met-rokenmedicatie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Circa veertigduizend mensen die verzekerd waren bij VGZ, CZ en Menzis maakten daar afgelopen jaar gebruik van. In 2012 waren dit nog geen 3200 rokers.

Antirookcursus

Vermoedelijk ligt het aantal rokers dat in 2018 serieuze hulp zocht nog veel hoger, aangezien de drie verzekeraars samen 57 procent van de markt in handen hebben. Ze hebben dus geen zicht op alle hulpvragen.

Uit onderzoek blijkt dat 20 tot 30 procent definitief stopt met roken na een antirookcursus. Dat is vaak effectiever dan een eigen poging waarbij dit maar 5 procent van de stoppers lukt.

Stoppoging

Ook het Trimbos Instituut ziet dat elk jaar meer rokers van hun verslaving af willen. Vorig jaar deed 37 procent een stoppoging. Vier jaar eerder was dit 34 procent. ‘Snel gaat het dus niet, maar het is wel goed nieuws,’ zegt Marc Willemsen, wetenschappelijk directeur tabaksontmoediging bij het Trimbos Instituut tegenover het AD.

Ondanks de positieve trends is er nog een enorm terrein te winnen. Nederland telt 3,1 miljoen rokers, waarvan 465.000 zware rokers die meer dan twintig sigaretten per dag roken. In 2001 waren dat 4,5 miljoen gewone rokers waarvan 1,3 miljoen zware paffers. Ongeveer één miljoen rokers doen elk jaar een poging om te stoppen met roken.

Geen eigen risico meer

Willemsen denkt dat pas vanaf januari 2020 écht veel verstokte rokers bij de verzekeraar zullen aankloppen voor hulp. Dan betaalt de roker niet langer eigen risico (385 euro) voor een cursus of medicatie, wat de meeste zorgverzekeraars nu nog wel in rekening brengen. ‘Die paar honderd euro is een drempel om serieuze hulp in te schakelen. Veel mensen kunnen dat niet betalen.’

‘Dat die 385 euro niet zelf meer betaald hoeft te worden, kan net het laatste zetje zijn. Je kunt wel zeggen: dan moeten ze het geld dat ze normaal aan tabak uitgeven maar in hun cursus steken, maar zo werkt dat niet bij een verslaving,’ vervolgt hij. ‘We weten inmiddels dat het heel moeilijk is om van de sigaretten af te komen’ Gemiddeld hebben rokers vijf a zeven pogingen nodig om definitief te stoppen.

Willemsen vindt dat de verzekeraars dan ook de hulp bij meerdere pogingen per jaar zou moeten vergoeden. ‘Hoe sneller de roker na een mislukte poging weer opnieuw de sprong waagt, des te beter. Op den duur scheelt dit de verzekeraar heel veel kosten die ze normaal aan gezondheidsklachten van rokers kwijt is’

Levensverwachting

Het Trimbos en het CBS brachten in 2017 harde cijfers naar buiten. Uit onderzoek onder 40 duizend Nederlanders bleek dat een op de vier zware rokers overlijdt vóór zijn pensioen. Hun levensverwachting is gemiddeld 13 jaar korter dan dat van niet-rokers. De belangrijkste doodsoorzaken waren longkanker en andere kankers. Ook matige rokers (minder dan 20 sigaretten per dag) verloren 9 levensjaren vanwege hun verslaving.

Kettingrokers die de hele dag doorpaffen zijn er steeds minder, zegt Willemsen. ‘Probeer het maar eens – meer dan een pakje op één dag. Dat is bijna ondoenlijk, nu je niet meer op het werk en het openbaar vervoer mag roken.’

Een verstokte roker heeft vaak niet genoeg aan een antirookcursus, vertelt hij. Die kan baat hebben bij medicijnen, zoals Champix en Zyban, die de hunkering naar nicotine verminderen. Bekende hulpmiddelen zijn ook nicotinepleisters en –kauwgum.

De zorgverzekeraars vergoeden alleen cursussen en hulpmiddelen die geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister Stoppen Met Roken. De antirookcursussen moeten bewezen effectief zijn en ten minste vier momenten aanbieden waarop de behandelaar en verslaafde contact hebben, zodat de roker zich gesteund voelt tijdens de stoppoging.

Allen Carr

Hoogleraar gedragswetenschappen Arie Dijkstra van de Rijksuniversiteit Groningen probeert al jaren de Allen Carr-methode in het kwaliteitsregister te krijgen. Dit is een wereldberoemde methode van de Britse accountant Allen Carr, die zelf ooit honderd sigaretten per dag rookte. In een 6 uur durende sessie worden de mechanismen uitgelegd die een roker doen roken. De conclusie: roken voelt alleen goed omdat je daarmee een verslaafd lichaam voedt. Die ontnuchterende kijk moet de verslaafde zelf doen beslissen om te stoppen, zonder trucjes of medicatie.

Dijkstra deed vier jaar onderzoek naar de methode. De rokers die de Allen Carr methode volgden hadden een bijna vier keer zo grote kans hadden om na 13 maanden gestopt te zijn met roken dan de rokers die op een andere manier wilden stoppen. ‘Ik zegt niet dat Allen Carr de beste antirookcursus is, maar bewezen effectief is hij zeker’

Zorgverzekeraar Menzis wacht de eventuele aanpassing in het kwaliteitsregister niet langer af en vergoedt vanaf deze maand de Allen Carr methode volledig.

Bron: AD.nl

Stoptober 2018 Komt Eraan! Ben Jij Klaar Om Te Stoppen Met Roken?

Stoptober 2018 is een nationale stoppen-met-roken-actie die rokers uitdaagt om in de maand oktober 28 dagen te stoppen met roken. Durf jij de uitdaging aan?

Stoptober 2018 staat voor de deur! Doe mee en stop in de maand oktober gedurende 28 dagen met roken. Lukt je dat, dan is de kans groot dat je de sigaret voorgoed links laat liggen. En… met z’n allen stoppen is veel makkelijker!

Vanaf 7 september begint de landelijke campagne van Stoptober en op 1 oktober start de 28-dagen-niet-roken-reis. Deelnemers aan Stoptober worden elke dag gesteund en aangemoedigd om het vol te houden.

Uit onderzoek van het AMC blijkt dat Stoptober echt werkt. Maar liefst 70 procent van de deelnemers heeft Stoptober volgehouden en niet gerookt.

Maar Stoptober heeft méér voordelen:

1. Zelfvertrouwen groeit door Stoptober

Dankzij Stoptober neemt het zelfvertrouwen toe dat stoppen met roken lukt. De redenen die deelnemers aangeven waarom Stoptober voor hen werkt:

  • Gratis Stoptober-app (38%)
  • Steun (38%)
  • Samen stoppen (37%)
  • Tijdsaanduiding (30%)

Uit onderzoek van het AMC blijkt ook dat deelnemers grote steun ervaren door de hulp vanuit Stoptober en de steun van andere stoppers. Tevens is het belangrijk voor de deelnemers dat er een tijdsaanduiding is. De start staat gepland op 1 oktober en de stoppoging duurt 28 dagen.

2. Stoptober is nieuw nationaal stopmoment

Stoptober is een nieuw belangrijk nationaal stopmoment geworden naast 1 januari. Google toont aan dat de zoekopdrachten naar stoppen met roken in oktober het niveau van 1 januari heeft bereikt.

3. Deelname aan Stoptober heeft positief effect op stoppen met roken

De studie van het AMC biedt nieuw bewijs dat deelname aan Stoptober een belangrijk gunstig effect heeft op stoppen met roken.

Deelname aan Stoptober heeft niet alleen effect op rookgedrag, maar ook op het zelfvertrouwen die rokers en ex-rokers op langere termijn steunen in het stopproces.

Ben jij klaar om te stoppen met roken? Doe de test!

klaarvoordestop.nl

Geen Rokende Jongeren Meer In 2040

In 2040 rookt geen enkele jongere nog. Die ambitie komt te staan in het preventieakkoord waarover staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) momenteel onderhandelt met diverse partijen. De aanpak van roken is een belangrijk onderdeel van die afspraken.

Van alle leerlingen tussen 12 en 16 jaar in het voortgezet onderwijs heeft bijna een kwart (23 procent) ooit gerookt. Het percentage rokende jongeren loopt op van minder dan 1 procent in de brugklas naar 40 procent op 16-jarige leeftijd.

De afgelopen vier jaar is er al heel veel bereikt in de aanpak van (beginnen met) roken. Ik denk dat er tegen 2040 een samenleving bestaat waarin jongeren zeggen: “Vroeger rookten ze – weet je dat nog?

Rookvrije schoolpleinen vóór 2020

Bij de aanpak noemt Blokhuis een ‘heel simpel voorbeeld’: “Wij geven het onderwijsveld de kans de schoolpleinen rookvrij te maken. Lukt dat niet vóór 2020, dan gaan we dat dwingend voorschrijven per wetgeving. Maar je hoopt dat de cultuuromslag daarvoor heeft plaatsgevonden.”

De bewindsman benadrukt dat het waarmaken van de nul-procentambitie in 2040 betekent dat vooral jongeren met een praktisch opleidingsniveau en lager inkomen niet meer zullen roken. Zij zijn nu oververtegenwoordigd in de statistieken.

Bron: AD

Peuter Rookt 40 Sigaretten Per Dag 😱

Rapi Pamungkas uit Indonesië is 2 jaar en rookt 40 sigaretten per dag. Volgens zijn ouders is het de enige manier om te voorkomen dat hij in woede uitbarst.

De jongen raakte verslaafd door peuken van straat te rapen en die op te roken. Oudere jongens hielpen hem om de sigarettenpeuken aan te steken.

Al snel begon de peuter sigaretten te bietsen bij voorbijgangers van z’n moeders marktkraam. Uiteindelijk gingen ook zijn ouders overstag. Ze kopen twee pakjes sigaretten per dag voor de jongen.

“Als Rapi geen sigaretten krijgt, kan hij niet slapen. Hij barst in woede uit en begint te huilen,” zegt zijn moeder.

Om hem toch van zijn verslaving af te helpen, beloven zijn ouders dat ze de peuter binnenkort meenemen naar de dokter. Intussen paft hij nog even verder 😟

Jongeren Beginnen Steeds Later Met Roken

tieners-roken-op-steeds-latere-leeftijd

Jongeren beginnen steeds later met roken. Het aantal jongeren in de middelbareschoolleeftijd dat ooit gerookt heeft is tussen 2001 en 2013 sterk afgenomen van 46 naar 22 procent.

Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, dat in Nederland is uitgevoerd door het Trimbos Instituut, de Universiteit Utrecht en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het aantal jongeren dat dagelijks rookte in 2013 daalde naar 4 procent, meldt het onderzoek. Opmerkelijk, want in 2012 was dit percentage nog 9 procent. In het onderzoek werd ook gekeken naar het drinkgedrag.

Het rook- en drinkgedrag verschilt per groep. Zo is dagelijks roken, maandelijks drinken, binge-drinken en blowen veel gebruikelijker onder VMBO-leerlingen dan onder havo- of VWO-leerlingen. Allochtone jongeren hebben een lagere kans te roken en alcohol te gebruiken dan autochtone jongeren. En jongeren uit welvarende gezinnen drinken vaker maandelijks alcohol dan jongeren uit minder welvarende gezinnen.

Bekijk alle uitkomsten van het onderzoek >>